Kanık nedir Kanık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Kağnı. Tok gözlü : Kanık adam. Kanmış, doymuş, al...

 
 
 

Kanıklamak nedir ne demek

Kanıklamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aramak. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Aramak : Birini veya bir şeyi bulmaya ça...

Kanıklanmak nedir ne demek

Kanıklanmak nedir Kanık : Tokgözlü. Kanaatkâr. Yeter : İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi. ünl. “Kâfi, yetişir, yeterli” anlamlarında bir söz. Bulm...

Kanıkma nedir Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Kanıkmak : Kanmak, gönlü kanmak. Kanıkma : Kanıkma işi. Kanıkma işi...

Kanıkor nedir Kanıkor; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Kanıkor isminin anlamı, Kanıkor ne demek: Ateşli, canlı yaradılışta olan kimse. Kanık...

Kanıksamak nedir ne demek

Kanıksamak nedir "Kanıksamak" ile ilgili cümleler Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Tekrarlama : Tekrarlamak işi. Etkilenme : Etkilenmek işi. Alışmak : Evc...

Kanıksatmak nedir ne demek

Kanıksatmak nedir Kanıksatma : Kanıksatmak işi Kanı : İnanç, düşünce, kanaat. Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına im...

Kanıksayabilmek nedir ne demek

Kanıksayabilmek nedir Kanıksayabilme : Kanıksayabilmek durumu Kanı : İnanç, düşünce, kanaat. Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Kanıksama : Kanıksamak işi. Bulun...

Kanıksımak nedir ne demek

Kanıksımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Usanmak, fazla doymak, bıkmak. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Usanmak : Tekrarl...

Abomazum geçişinin işlevsel tıkanıklığı nedir ne demek

Abomazum geçişinin işlevsel tıkanıklığı nedir Abomazum geçişinin işlevsel tıkanıklığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hoflund sendromu...

Bağırsak tıkanıklığı nedir ne demek

Bağırsak tıkanıklığı nedir Bağırsak tıkanıklığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağırsak boşluğunun konglobat, kıl y...

Kısa kafalı köpeklerin hava yolu tıkanıklığı sendromu nedir ne demek

Kısa kafalı köpeklerin hava yolu tıkanıklığı sendromu nedir Kısa kafalı köpeklerin hava yolu tıkanıklığı sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kıs...

Sakanık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Topraktan yeni çıkmış ekin filizi. Saka : Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse. Baygınlık, ke...

Tıkanık nedir ne demek

Tıkanık nedir Tıkanık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tıkanık" ile ilgili cümle örnekleri Fransızca'da Tıkanık ne demek?:...

Yumurta kanalı tıkanıklığı nedir ne demek

Yumurta kanalı tıkanıklığı nedir Yumurta kanalı tıkanıklığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğuştan bir yapılış bozukluğu...

Kanıkara nedir ne demek

Kanıkara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sevimsiz : Kanıkaranın biridir. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Sevimsiz : Hoşa ...

Kanıkkın nedir ne demek

Kanıkkın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Suya doymuş. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Doymuş : Bir şey yiyerek tok duruma...

Kanıklanma nedir ne demek

Kanıklanma nedir Kanıklanma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Kanıkla...

Kanıklık nedir ne demek

Kanıklık nedir Fransızca'da Kanıklık ne demek?: imprégnation Kanık : Tokgözlü. Kanaatkâr. Kanaat : Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter ...

Kanıkmak nedir ne demek

Kanıkmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Tazı kurt kovalamaya alışmak. Köpekler boğuşmak. Çok istemek. Diğer sözlük anlamları: Kanlanmak, kandan kızarmak...

Kanıksama nedir ne demek

Kanıksama nedir Kanık : Tokgözlü. Kanaatkâr. Kanıksamak : Bıkkınlık getirmek, usanmak. Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak. Kanıksamak...

Kanıksatma nedir ne demek

Kanıksatma nedir Kanıksatma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Kanıksa...

Kanıksayabilme nedir ne demek

Kanıksayabilme nedir Kanıksayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Kan...

Kanıksayış nedir ne demek

Kanıksayış nedir Kanıksayış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Kanıksa...

Kanıktırmak nedir ne demek

Kanıktırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alıştırmak. Usandırmak. Kanı : İnanç, düşünce, kanaat Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü. Usandırmak : Usanmasına ...

Abomazum geçişinin mekanik tıkanıklığı nedir ne demek

Abomazum geçişinin mekanik tıkanıklığı nedir Abomazum geçişinin mekanik tıkanıklığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şirden geçişinin ...

Damar tıkanıklığı nedir ne demek

Damar tıkanıklığı nedir Damar tıkanıklığı; bir tıp terimidir. Damar : Huy. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi...

Mekanik piloris tıkanıklığı nedir ne demek

Mekanik piloris tıkanıklığı nedir Mekanik piloris tıkanıklığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şirden veya mide çıkışının kı...

Şirden geçişinin mekanik tıkanıklığı nedir ne demek

Şirden geçişinin mekanik tıkanıklığı nedir Şirden geçişinin mekanik tıkanıklığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şirden çıkışının kı...

Tıkanıklık nedir ne demek

Tıkanıklık nedir "Tıkanıklık" ile ilgili cümleler İngilizce'de Tıkanıklık ne demek? Tıkanıklık ingilizcesi nedir?: congestion Damar tıkanıklığı : Atar...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim