Kaplama nedir "Kaplama" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Gocuk. Yorgana yüz geçirme işi. Darı unundan yapılan, saçta pişirilen bir çeşit börek...

 
 
 

Kaplama birimi nedir ne demek

Kaplama birimi nedir Kaplama birimi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Teneke yapımında, çelik şerit kaplama işle...

Kaplama çözeltisi nedir ne demek

Kaplama çözeltisi nedir Kaplama çözeltisi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yüzeye kaplanacak metalin bir tuzu ya d...

Kaplama noktası nedir ne demek

Kaplama noktası nedir Kaplama noktası; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: X ilingesel uzayının bir A altkümesi için, ...

Kaplama sacı nedir ne demek

Kaplama sacı nedir Kaplama sacı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaplama yapıştırmada kullanılan alüminyum ve benzerleri ma...

Kaplama testeresi nedir ne demek

Kaplama testeresi nedir Kaplama testeresi; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kaplama kesmede kullanılan ve testere gibi iş gören ...

Kaplama yunağı nedir ne demek

Kaplama yunağı nedir Kaplama yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İçinde kaplama işlemi yapılan kaplama çöze...

Çinko kaplama boru nedir ne demek

Çinko kaplama boru nedir Çinko kaplama boru; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Üzeri çinko kaplanmış boru. Çink : Serçe kuşu Çi...

Çinko kaplama demir boru nedir ne demek

Çinko kaplama demir boru nedir Çinko kaplama demir boru; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Demirden yapılmış ve yüzeyleri çinko ile k...

Hidrolik kaplama presi nedir ne demek

Hidrolik kaplama presi nedir Hidrolik kaplama presi; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sıkma eylemini hidrolik düzenle yapan kaplama ya...

Klorürlü kaplama yunağı nedir ne demek

Klorürlü kaplama yunağı nedir Klorürlü kaplama yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Klorür tuzu çözeltileriyle yapılan...

Siyanürlü kaplama yunağı nedir ne demek

Siyanürlü kaplama yunağı nedir Siyanürlü kaplama yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Siyanürlü kaplama işlemlerinde k...

Yarı parlak kaplama çözeltisi nedir ne demek

Yarı parlak kaplama çözeltisi nedir Yarı parlak kaplama çözeltisi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yarı parlak kaplama için ku...

Açılı kaplama nedir ne demek

Açılı kaplama nedir Açılı kaplama; bir denizcilik terimidir. Kaplama : Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan. Kalınlığı 5 milimetreden az, ince...

Altın kaplama nedir ne demek

Altın kaplama nedir Altın kaplama; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Altın kaplama" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Alt...

Astar kaplama nedir ne demek

Astar kaplama nedir Bilimsel terim anlamı: Kontratablalarda körağacın biçim değiştirmesini önlemek amacı ile iki yüzüne yapıştırılan kaplama katları. Osm...

Bakır krom kaplama nedir ne demek

Bakır krom kaplama nedir Bakır krom kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bakır-krom alaşımları ile yapılan kapl...

Buğulu kaplama nedir ne demek

Buğulu kaplama nedir Buğulu kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıtılmış olan kaplanacak yüzey üzerinden,...

Camla kaplama nedir ne demek

Camla kaplama nedir Camla kaplama; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kullanılmış radyoaktif artıkların etrafının er...

Çinko kaplama nedir ne demek

Çinko kaplama nedir Çinko kaplama; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Demir ve çeliği, erimiş çinko içine dal...

Kaplama bandı nedir ne demek

Kaplama bandı nedir Kaplama bandı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yan yana eklenecek kaplamaları bir arada tutmaya yarayan,...

Kaplama bıçağı nedir ne demek

Kaplama bıçağı nedir Kaplama bıçağı; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kaplamaları alıştırmada ya da biçimlendirmede kullanıla...

Kaplama çekici nedir ne demek

Kaplama çekici nedir Kaplama çekici; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaplamayı elle yapıştırmada yararlanılan geniş ağızlı öz...

Kaplama ekleyici makine nedir ne demek

Kaplama ekleyici makine nedir Kaplama ekleyici makine; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kenarı düzgün kesilen kaplamaları ek yerinden ...

Kaplama presi nedir ne demek

Kaplama presi nedir Kaplama presi; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kaplama yapıştırmada kullanılan büyük yüzeyli sıkma arac...

Kaplama soyma makinesi nedir ne demek

Kaplama soyma makinesi nedir Kaplama soyma makinesi; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Buharla yumuşatılmış tomruğu döndüren ve bir bı...

Kaplama tutkalı nedir ne demek

Kaplama tutkalı nedir Kaplama tutkalı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaplama yapıştırmak üzere hazırlanmış, özel karışım ve ...

Al kaplama süreci nedir ne demek

Al kaplama süreci nedir Al kaplama süreci; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Çelik yüzeyleri, 1000°C'da hidrojen ile...

Çinko kaplama çelik boru nedir ne demek

Çinko kaplama çelik boru nedir Çinko kaplama çelik boru; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çelikten yapılmış ve yüzeyleri çinko ile ka...

Elektrikli kaplama çekici nedir ne demek

Elektrikli kaplama çekici nedir Elektrikli kaplama çekici; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kaplamayı yapıştırırken kullanılan, elektrik...

Isıtıcılı kaplama presi nedir ne demek

Isıtıcılı kaplama presi nedir Isıtıcılı kaplama presi; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüksek yapıştırma ısısı gerektiren tutkallarla ...

Pirinç kaplama yunağı nedir ne demek

Pirinç kaplama yunağı nedir Pirinç kaplama yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: İçinde, pirinç kaplama işlemi yapıla...

Vidalı kaplama presi nedir ne demek

Vidalı kaplama presi nedir Vidalı kaplama presi; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sıkma eylemini büyük vidalı milleri ile yapan kapl...

Yarı parlak kaplama yunağı nedir ne demek

Yarı parlak kaplama yunağı nedir Yarı parlak kaplama yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yarıparlak kaplama işlemi için...

Ağaç kaplama nedir ne demek

Ağaç kaplama nedir Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: İnce tahta latalar ile yapılmış olan duvar kaplaması. Mermer benzetlemesi duvarlar için de bu sözcü...

Asıltıl kaplama nedir ne demek

Asıltıl kaplama nedir Asıltıl kaplama; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir çözeltideki asıltıl taneciklerin elektrik yükle...

Bakır kaplama nedir ne demek

Bakır kaplama nedir Bilimsel terim anlamı: Çelikleri, alkali ya da asit yunaklarda, alüminyum, titan ve çinko alaşımları ile ve uygun çözeltiler içinde e...

Bıçak kaplama nedir ne demek

Bıçak kaplama nedir Bıçak kaplama; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Buharla yumuşatılmış kalaslardan, özel bıçaklarla bir doğ...

Buzla kaplama nedir ne demek

Buzla kaplama nedir Teknik terim anlamı: Dondurulmuş ürünün çoğunlukla bir kez, nadiren birkaç kez 10-20 sn süreyle soğuk suya daldırılması veya üzerine ...

Çift nikel kaplama nedir ne demek

Çift nikel kaplama nedir Çift nikel kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Krom kaplamada, kaplama yapılmadan önc...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim