Karışım nedir ne demek

Karışım nedir "Karışım" ile ilgili cümleler Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Bir evre içinde çözünmeden bir arada bulunan birkaç özdek. Gazlararas...

 
 
 

Yüksüz çalışma karışım burmacı nedir ne demek

Yüksüz çalışma karışım burmacı nedir Yüksüz çalışma karışım burmacı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Motor yüksüz çalışırken emilen karı...

Fenotipik karışım nedir ne demek

Fenotipik karışım nedir Fenotipik karışım; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Benzer yapıya sahip iki farklı virüsün...

Ön karışım nedir ne demek

Ön karışım nedir Ön karışım; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir veya daha fazla çeşitte mikro maddenin bi...

Birerim karışımı nedir ne demek

Birerim karışımı nedir Birerim karışımı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bileşenlerinin oranı, olası en düşük erime noktasın...

Etki karışımı nedir ne demek

Etki karışımı nedir Etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) İşlem sayısının artması dolayıs...

Hava gazyakıt karışımı nedir ne demek

Hava gazyakıt karışımı nedir Hava gazyakıt karışımı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Alazlı sertleştirme işleminde, yakı...

Irk karışımı nedir ne demek

Irk karışımı nedir Irk karışımı; Coğrafya, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Ayrı ırktan insanlar arasında evl...

Oksijen gazyakıt karışımı nedir ne demek

Oksijen gazyakıt karışımı nedir Oksijen gazyakıt karışımı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Alazlı sertleştirme işleminde, a...

Tikel etki karışımı nedir ne demek

Tikel etki karışımı nedir Tikel etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Birkaç yinelemeli bir etk...

Yem ön karışımı nedir ne demek

Yem ön karışımı nedir Yem ön karışımı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir yem katkı konsantresinde, bir yem ka...

Karışım düzenleyicisi nedir ne demek

Karışım düzenleyicisi nedir Karışım düzenleyicisi; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Benzin püskürtmeli motorlarda karışım oranın...

Karışım hazırlatma nedir ne demek

Karışım hazırlatma nedir Karışım hazırlatma; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karaçtan geçen havanın içine belirli oranda yak...

Eşkaynar karışım nedir ne demek

Eşkaynar karışım nedir Eşkaynar karışım; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Belirli bir bileşime ulaştıktan sonraki damıtılması...

İkili karışım nedir ne demek

İkili karışım nedir İkili karışım; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sadece iki maddeden meydana gelen karışım. İkil : İki...

Rasemik karışım nedir ne demek

Rasemik karışım nedir Rasemik karışım; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Ayrı katı fazlar halinde bulunan enent...

Buz su karışımı nedir ne demek

Buz su karışımı nedir Buz su karışımı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sıcaklığı 0 °C’de sabit tutmak için hazırlanan ezilm...

Faz karışımı nedir ne demek

Faz karışımı nedir Faz karışımı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: İki ya da daha çok fazın, fiziksel ve mekanik...

Hava yakıt karışımı nedir ne demek

Hava yakıt karışımı nedir Hava yakıt karışımı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Havayla yakıtın karıştırılmasından elde edilen...

İkil etki karışımı nedir ne demek

İkil etki karışımı nedir İkil etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) İki ayrı değişim kaynağı i...

Renklerin toplamsal karışımı nedir ne demek

Renklerin toplamsal karışımı nedir Teknik terim anlamı: Renk uyartılarının, ağtabakanın aynı bölümüne düşmek üzere, göze birlikte ya da büyük bir hızla art arda girmele...

Yem karışımı nedir ne demek

Yem karışımı nedir Yem karışımı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İki veya daha fazla yem maddesinin belirli v...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim