Karşı nedir "Karşı" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Bir ölçek sınarının dile getirdiği yargıya katılmayan ya da olumsuz yanıt v...

 
 
 

Karşı akın nedir ne demek

Karşı akın nedir Karşı akın; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Karşı takımın yaptığı bir akını durdurup hemen akına geçme eylemi. İngilizce'd...

Karşı çekiçi nedir ne demek

Karşı çekiçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demirci balyozu. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram ...

Karşı dava nedir ne demek

Karşı dava nedir Karşı dava; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dava edilen kişinin dava edene karşı açtığı dava. Dava : K...

Karşı dirençli karartıcı nedir ne demek

Karşı dirençli karartıcı nedir Karşı dirençli karartıcı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: En eski ve yalın karartıcı türü. Elektrik a...

Karşı durma yarkurulları nedir ne demek

Karşı durma yarkurulları nedir Karşı durma yarkurulları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapı, yer, kazanç, kalıtım ve geçiş işlemle...

Karşı düşünce nedir ne demek

Karşı düşünce nedir Karşı düşünce; bir felsefe terimidir. Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yöne...

Karşı edim nedir ne demek

Karşı edim nedir Karşı edim; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ıvaz, mukabil edâ. Edim : Yapılmış, gerçekle...

Karşı gelim nedir ne demek

Karşı gelim nedir Karşı gelim; bir biyoloji terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Karşıtlık : Bir teoremin karşıtının da doğru olması durumu. Karş...

Karşı görüş nedir ne demek

Karşı görüş nedir Karşı görüş; felsefe, mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Görüş : Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir...

Karşı güvence nedir ne demek

Karşı güvence nedir Karşı güvence; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Güvence altına alınan bir hakkın gereğinin yerine get...

Karşı karşı söylemek nedir ne demek

Karşı karşı söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşısındakini kızdıracak söz söylemek. Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün il...

Karşı konum nedir ne demek

Karşı konum nedir Karşı konum; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Güneşle bir dış gezegenin, Güneş'le Ay'ın Yer'...

Karşı kütle nedir ne demek

Karşı kütle nedir Karşı kütle; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İki kütlenin, ikisi arasında ağırlık özeği...

Karşı nötrino nedir ne demek

Karşı nötrino nedir Karşı nötrino; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nötrinoyla birleştiğinde kütlesi enerjiye dönü...

Karşı olum nedir ne demek

Karşı olum nedir Karşı olum; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: Eytişimsel karşıolum: Bir varlığın (sav) karşıtına dönüşmesi (karşı sav) ve bu yoll...

Karşı örnek nedir ne demek

Karşı örnek nedir Karşı örnek; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir önermenin yanlışlığını göstermek...

Karşı parçacık nedir ne demek

Karşı parçacık nedir Karşı parçacık; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (anti-partikül) Kütlesi ve spini elemanter pa...

Karşı saldırı nedir ne demek

Karşı saldırı nedir Karşı saldırı; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karşı yarışmacının son saldırı eylemi bitmeden, bir kı...

Karşı sayışım nedir ne demek

Karşı sayışım nedir Karşı sayışım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ya da daha çok sayışımın bir bölümü ya da tamamını...

Karşı açı nedir ne demek

Karşı açı nedir Karşı açı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir önceki çekimdeki alıcı açısıyla 1...

Karşı açı çekimi nedir ne demek

Karşı açı çekimi nedir Karşı açı çekimi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Karşı açılı çekim. Açı : Birbi...

Karşı çekici nedir ne demek

Karşı çekici nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demirci balyozu. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram ...

Karşı çıkma hakkı nedir ne demek

Karşı çıkma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yapılan işlemlere, yasalarda tanınan karşı çıkma hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adal...

Karşı devrim nedir ne demek

Karşı devrim nedir Karşı devrim; bir toplum bilimi terimidir. Tarih'teki anlamı: Bir devrimin sonuçlarını yok etmeyi amaçlayan karşıt eylem. İngilizce'd...

Karşı döllenme nedir ne demek

Karşı döllenme nedir Karşı döllenme; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Genetik olarak birbirine yakın olmayan bitki ya da...

Karşı düşmek nedir ne demek

Karşı düşmek nedir Teknik terim anlamı: Karşı karşıya gelmek, tesadüf etmek. Düşme : Düşmek işi Düşmek : Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşa...

Karşı düşürüm nedir ne demek

Karşı düşürüm nedir Karşı düşürüm; bir ticaret terimidir. Ucuz : Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı, pahalı karşıtı. Bayağı. Az emekle elde ...

Karşı erek nedir ne demek

Karşı erek nedir Karşı erek; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Topluca devinme halinde bulunan bir yıldız küme...

Karşı gelme nedir ne demek

Karşı gelme nedir Karşı gelme; Boks alanında kullanılan bir terimdir. Boks terimi anlamı: Karşılaşma sonucunda verilen yargıyı ya da ileri sürülen bir...

Karşı günerek nedir ne demek

Karşı günerek nedir Karşı günerek; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Güneş dizgesinin, uzayda, yakın yıldızlara ...

Karşı iyon tabakası nedir ne demek

Karşı iyon tabakası nedir Karşı iyon tabakası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kolloidal bir taneciğin çevresindeki taneciğin y...

Karşı karşıya nedir ne demek

Karşı karşıya nedir Karşı karşıya; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Karşı karşıya" ile ilgili cümle Karşı karşıya gelmek : Zıtlaşm...

Karşı koyucu güç nedir ne demek

Karşı koyucu güç nedir Karşı koyucu güç; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Modern ekonomilerde çokuluslu şirketlerin mal ve h...

Karşı madde nedir ne demek

Karşı madde nedir Karşı madde; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karşı parçacık oluşumlu madde. Karşı : Bir şeyin...

Karşı nötron nedir ne demek

Karşı nötron nedir Karşı nötron; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nötronla birleştiğinde, kütlesi enerjiye dönüşe...

Karşı oy nedir ne demek

Karşı oy nedir Kırmızı : Bu renkte olan. Al, kızıl renk. Muhalefet : Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık. Demokraside...

Karşı örnekle kanıttanım nedir ne demek

Karşı örnekle kanıttanım nedir Karşı örnekle kanıttanım; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Her x için önermesinin doğru olmad...

Karşı proton nedir ne demek

Karşı proton nedir Karşı proton; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Protonla birleştiğinde, kütlesi enerjiye dönüşe...

Karşı sav nedir ne demek

Karşı sav nedir Çatışkı : Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi. İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Değer ve kalitece bi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim