Karşı nedir "Karşı" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Bir ölçek sınarının dile getirdiği yargıya katılmayan ya da olumsuz yanıt veren kişi, ona ters düşen tutum ya da görüş. İngilizce'de Karşı ne demek? Karşı ingilizce...

 
 
 

Karşı akın nedir ne demek

Karşı akın nedir Karşı akın; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Karşı takımın yaptığı bir akını durdurup hemen akına geçme eylemi. İngilizce'de Karşı akın ne demek? Karşı akın ingilizcesi nedir?: counter attack Akın : Kalabalık bir...

Karşı çekiçi nedir ne demek

Karşı çekiçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demirci balyozu. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. Kadınların başlarına bağladıkları örtü. Üzüntü, sıkıntı Çekiç :...

Karşı dava nedir ne demek

Karşı dava nedir Karşı dava; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dava edilen kişinin dava edene karşı açtığı dava. Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sorun. Sav. Ülkü. Sev...

Karşı dirençli karartıcı nedir ne demek

Karşı dirençli karartıcı nedir Karşı dirençli karartıcı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: En eski ve yalın karartıcı türü. Elektrik akımına çeşitli tutarda karşı güç sağlayarak ışıtaca giden akımı denetleyebilen aygıt. Bun...

Karşı durma yarkurulları nedir ne demek

Karşı durma yarkurulları nedir Karşı durma yarkurulları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapı, yer, kazanç, kalıtım ve geçiş işlemleriyle tüketim gibi özel yasalarında karşı durulabileceği hükme bağlanan vergiler için yük...

Karşı düşünce nedir ne demek

Karşı düşünce nedir Karşı düşünce; bir felsefe terimidir. Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla de...

Karşı edim nedir ne demek

Karşı edim nedir Karşı edim; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ıvaz, mukabil edâ. Edim : Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil. İnsan davranışı. Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zoru...

Karşı gelim nedir ne demek

Karşı gelim nedir Karşı gelim; bir biyoloji terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Karşıtlık : Bir teoremin karşıtının da doğru olması durumu. Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, zıtlık, kontrast. İki organ, iki sistem arası...

Karşı açı nedir ne demek

Karşı açı nedir Karşı açı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir önceki çekimdeki alıcı açısıyla 180°lik karşıtlık gösteren açı. Açı : Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan i...

Karşı açı çekimi nedir ne demek

Karşı açı çekimi nedir Karşı açı çekimi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Karşı açılı çekim. Açı : Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik bi...

Karşı çekici nedir ne demek

Karşı çekici nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demirci balyozu. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. Kadınların başlarına bağladıkları örtü. Üzüntü, sıkıntı Çekici ...

Karşı çıkma hakkı nedir ne demek

Karşı çıkma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yapılan işlemlere, yasalarda tanınan karşı çıkma hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, ...

Karşı devrim nedir ne demek

Karşı devrim nedir Karşı devrim; bir toplum bilimi terimidir. Tarih'teki anlamı: Bir devrimin sonuçlarını yok etmeyi amaçlayan karşıt eylem. İngilizce'de Karşı devrim ne demek? Karşı devrim ingilizcesi nedir?: counter-revolution Devrim : Bel...

Karşı döllenme nedir ne demek

Karşı döllenme nedir Karşı döllenme; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Genetik olarak birbirine yakın olmayan bitki ya da hayvanların çaprazlanması. Dölle : Asma Döllen : Cömert. Döllenme : Erkek gametle dişi g...

Karşı düşmek nedir ne demek

Karşı düşmek nedir Teknik terim anlamı: Karşı karşıya gelmek, tesadüf etmek. Düşme : Düşmek işi Düşmek : Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek. Fırsat çıkmak. Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullan...

Karşı düşürüm nedir ne demek

Karşı düşürüm nedir Karşı düşürüm; bir ticaret terimidir. Ucuz : Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı, pahalı karşıtı. Bayağı. Az emekle elde edilen. Ucuzluk : Ucuz olma durumu. Yasal bir işlemle her şeyin asıl fiyatından ucuza sat...

Karşı erek nedir ne demek

Karşı erek nedir Karşı erek; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Topluca devinme halinde bulunan bir yıldız kümesinin gittiği doğrultunun göğü deldiği noktaya (erek) bakışık olan nokta. Erek : Gerçekle...

Karşı gelme nedir ne demek

Karşı gelme nedir Karşı gelme; Boks alanında kullanılan bir terimdir. Boks terimi anlamı: Karşılaşma sonucunda verilen yargıyı ya da ileri sürülen bir öneriyi geçersiz saymak. (birine) karşı gelmek : başkaldırmak birini karşılamak. Gelme :...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim