Karşılık nedir ne demek

Karşılık nedir "Karşılık" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Ayna. Hukuki terim anlamı: bedel. İktisat alanındaki kelime anlamı: İktisadi karar birimleri tarafından istenen veya gereksinim duyulan paranın verilmesi, ödeneğin veya mall...

 
 
 

Karşılık inancası nedir ne demek

Karşılık inancası nedir Karşılık inancası; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borçludan alacağını alamayan borçlancıya, kefile borçlanım yükleminde bulunan kişi. Bankalarca verilen inancaları sağlamlaştırmak amacıyla a...

Karşılıklar nedir ne demek

Karşılıklar nedir Karşılıklar; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirli bir duruma gelen ya da gelmesi beklenen ancak niceliği kesinlikle kestirilemeyen ve girişim için bir borç niteliğinde görünen belirli bazı...

Karşılıklı akreditif nedir ne demek

Karşılıklı akreditif nedir Karşılıklı akreditif; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılan aracı firmanın hem dışalımcı hem de dışsatımcı olduğu durumda, bu fi...

Karşılıklı alacaklar nedir ne demek

Karşılıklı alacaklar nedir Karşılıklı alacaklar; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişilere ilişkin iki yönlü, sayışımdan doğan alacaklar. Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapı...

Karşılıklı atış nedir ne demek

Karşılıklı atış nedir Karşılıklı atış; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Karşılıklı sapkıdan doğan karşılıklı ceza atışı. Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kim...

Karşılıklı çıkar kuralı nedir ne demek

Karşılıklı çıkar kuralı nedir Karşılıklı çıkar kuralı; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bildirmelik görüşmelerinde, alınıp verilecek ödünlerin her iki yan ülkenin tecim çıkarlarına uygun düşmesi gereği. Çıka : Kız çocuğu. ...

Karşılıklı dışarlama nedir ne demek

Karşılıklı dışarlama nedir Karşılıklı dışarlama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir adlayıcı ya da bölütleyici ölçümde bölüt ya da kesimlerin karşılıklı olarak birbirini dışarda bırakması ya da ölçüye vurulan b...

Karşılıklı düz vuruş nedir ne demek

Karşılıklı düz vuruş nedir Karşılıklı düz vuruş; Boks alanında kullanılan bir kelimedir. Boks terimi anlamı: Karşılaşan iki yumrukoyuncusunun aynı anda yaptıkları dolaysız vuruş. Düz vuruş : Topa kendi çevresinde dönüş yapmayacak biçimde vurma. Yum...

Karşılık fonları nedir ne demek

Karşılık fonları nedir Karşılık fonları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin denizaşırı ülkelere dolarla yaptığı dış yardımların karşılığının yardım alan ülkenin ulusal parası i...

Karşılık ilkesi nedir ne demek

Karşılık ilkesi nedir Teknik terim anlamı: İki ülke uyruklarına aynı hakların tanınması ilkesi. İlke : Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Davranış kuralı. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Öge, unsur. Te...

Karşılık verme nedir ne demek

Karşılık verme nedir Karşılık verme; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karşı yönde işlenen ağacın liflerinin kopması. karşılık vermek : küçük büyüğüne karşı gelmek cevap vermek, yanıt vermek. Karşı : Bir şeyin, bir y...

Karşılıklı nedir ne demek

Karşılıklı nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Karşılıklı" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Kaplamları aynı olan (kavramlar). (Ör. eşkenarlı üçgen-eşaçılı üçgen.) bk. eşgeçerli, eşdeğerli Eşitlik gibi h...

Karşılıklı aktarma nedir ne demek

Karşılıklı aktarma nedir Karşılıklı aktarma; Futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu vuruş beceri (teknik)lerine göre iki oyuncunun topa, kullanılır biçimlerde karşılıklı olarak vurmaları ile yapılan çalışmalar. Akt...

Karşılıklı asalaklık nedir ne demek

Karşılıklı asalaklık nedir Teknik terim anlamı: Konukla konakçının karşılıklı olarak birbirinden geçinme, birbirine yarar sağlama durumu. Asalaklı : İçinde ya da üzerinde asalak bulunan canlı. bk. konakçı. İçinde veya üzerinde asalak bulunan canlı, ...

Karşılıklı çek nedir ne demek

Karşılıklı çek nedir Karşılıklı çek; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karşılığı bulunduğu bir bankaca açıklanan ve kabul edilen çek. Çek : Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdi...

Karşılıklı dans nedir ne demek

Karşılıklı dans nedir Karşılıklı dans; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: On yedinci yüzyılda, sayısı belli olmayan eşlerle karşılıklı yapılan bir dans türü. Dans : Müzik temposuna uyularak yapılmış olan ve estetik...

Karşılıklı dışarmalı olaylar nedir ne demek

Karşılıklı dışarmalı olaylar nedir Karşılıklı dışarmalı olaylar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Dilemsel birinin oluşu ötekilerinin olmayışını gerektiren iki ya da daha çok sayıda olay. Karşı : Bir şeyin, bir yerin,...

Karşılıklı ekonomik yardım konseyi nedir ne demek

Karşılıklı ekonomik yardım konseyi nedir Karşılıklı ekonomik yardım konseyi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Doğu Blokundaki merkezi planlı ekonomiler arasında ticari ve iktisadi işbirliğini geliştirmek amacıyla Bulgaristan, Çeko...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim