Karşılaştırma nedir ne demek

Karşılaştırma nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok sayıdaki dilin birbirine benzeyen ve benzemeyen yanlarını ortaya koymak üzere yapılmış olan karşılaştırma. Dil akrabalıklarının ortaya konmasında bu türlü çalışmaların önemli etkisi olmuştu...

 
 
 

Karşılaştırma eki nedir ne demek

Karşılaştırma eki nedir Teknik terim anlamı: Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihi türk yazı dillerinde kuvvetlendirme ve karşılaştırma görevlerini karşılamak için işlek olarak kullanılan ek, ...

Karşılaştırma halkbilimcisi nedir ne demek

Karşılaştırma halkbilimcisi nedir Karşılaştırma halkbilimcisi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Elindeki bilgi ve belgeleri karşılaştırma yöntemine göre değerlendiren halkbilimci, bk. karşılaştırma yöntemi. Halkb...

Karşılaştırma sıfatı nedir ne demek

Karşılaştırma sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Bağlı olduğu adın, karşılaştırılan öteki ada göre nitelik ve miktar bakımından derecesini gösteren sıfat(lar). Bu derecelendirme sıfatların önüne getirilen daha, en, pek çok gibi kelimelerle sağlanır: ...

Karşılaştırma tüpleri nedir ne demek

Karşılaştırma tüpleri nedir Karşılaştırma tüpleri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kolorimetrede renkleri karşılaştırmak için kullanılan aynı camdan yapılmış ve aynı boyuttaki deney tüpleri grubu. Karşı : Bir şeyin, bi...

Karşılaştırma zarfı nedir ne demek

Karşılaştırma zarfı nedir Teknik terim anlamı: Bir fiilin, sıfatın veya zarfın derecesini belirten zarf. Bu derecelendirme, sıfatlarda olduğu gibi "eşitlik", "üstünlük" ve "en üstünlük" şeklinde üç derece üzerinde gösterilir. Eşitlik derecesi gibi,...

Karşılaştırmak nedir ne demek

Karşılaştırmak nedir "Karşılaştırmak" ile ilgili cümleler İngilizce'de Karşılaştırmak ne demek? Karşılaştırmak ingilizcesi nedir?: compare Karşılaştırma : Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese. Yaptır...

Karşılaştırmalı anatomi nedir ne demek

Karşılaştırmalı anatomi nedir Karşılaştırmalı anatomi; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların anatomisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birçok tü...

Karşılaştırmalı devingen denge çözümlemesi nedir ne demek

Karşılaştırmalı devingen denge çözümlemesi nedir Karşılaştırmalı devingen denge çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ayrı zamandaki denge durumlarına ilişkin değişim süreçlerinin karşılaştırıldığı çözümleme yöntemi. Çözümleme ...

Karşılaştırma bağlaçları nedir ne demek

Karşılaştırma bağlaçları nedir Teknik terim anlamı: Cümlelere kattıkları başka anlamlar yanında, "eşitlik", "üstün tutma", "oranlama", "birlikte olma", "birlikte olmama" gibi anlamlarla iki veya daha çok öge arasında bağlantı kuran bağlaçlar: dA…dA, ya…...

Karşılaştırma derecesi nedir ne demek

Karşılaştırma derecesi nedir "Karşılaştırma derecesi" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi: Ondan daha güzel çocuk görmedim; Daha uygun fiyat bulunm...

Karşılaştırma elektrotu nedir ne demek

Karşılaştırma elektrotu nedir Karşılaştırma elektrotu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hidrojen elektrotuna karşı potansiyeli yeterli doğrulukla bilinen ve her ölçümde yinelenebilen elektrot. Örn. Ağ/ AgCL, Hg/Hg2CL2; Cu...

Karşılaştırma konaç dizgesi nedir ne demek

Karşılaştırma konaç dizgesi nedir Karşılaştırma konaç dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Fizikte olayın oluş süresini ve konumunu göstermek amacıyla kurulan konaç dizgesi. Kona : Hamur tahtası, sofra: Konayı g...

Karşılaştırma spektroskopu nedir ne demek

Karşılaştırma spektroskopu nedir Karşılaştırma spektroskopu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Karşılaştırma amacıyla iki spektrumun aynı anda yan yana elde edilebildiği bir spektroskop. Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kim...

Karşılaştırma yöntemi nedir ne demek

Karşılaştırma yöntemi nedir Karşılaştırma yöntemi; Dil Bilimi, Halk Bilimi, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Aynı ya da değişik yer ve çağlara ilişkin halkbilim ürünleri arasındaki benzerlikleri saptayarak...

Karşılaştırmacı nedir ne demek

Karşılaştırmacı nedir Karşılaştırma : Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese. Karşılaştırmalı : Karşılaştırma yolu ile yapılan, mukayeseli. Edebiyat : Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla...

Karşılaştırmalı nedir ne demek

Karşılaştırmalı nedir Karşılaştırmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Karşılaştırmalı dil bilgisi : Akraba dilleri ve lehçeleri karşılaştırarak inceleyen dil bilgisi. Karşılaştırmalı dil bilimi : Karşılaştırma yöntemiyl...

Karşılaştırmalı basım nedir ne demek

Karşılaştırmalı basım nedir Karşılaştırmalı basım; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kitabın, yazmalar, belgeler, daha önceki basımlar ve benzerleri gözden geçirilerek saptanan en doğru basımı. Bası : Resim klişesi,...

Karşılaştırmalı dil bilgisi nedir ne demek

Karşılaştırmalı dil bilgisi nedir Karşılaştırmalı : Karşılaştırma yolu ile yapılan, mukayeseli. Karşılaştırma : Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese. Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim