Karşılaştırma nedir ne demek

Karşılaştırma nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok sayıdaki dilin birbirine benzeyen ve benzemeyen yanlarını ortaya koymak üzere yapılmış olan karşılaş...

 
 
 

Karşılaştırma eki nedir ne demek

Karşılaştırma eki nedir Teknik terim anlamı: Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihi türk yazı dillerinde...

Karşılaştırma halkbilimcisi nedir ne demek

Karşılaştırma halkbilimcisi nedir Karşılaştırma halkbilimcisi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Elindeki bilgi ve belgeleri...

Karşılaştırma sıfatı nedir ne demek

Karşılaştırma sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Bağlı olduğu adın, karşılaştırılan öteki ada göre nitelik ve miktar bakımından derecesini gösteren sıfat(lar). B...

Karşılaştırma tüpleri nedir ne demek

Karşılaştırma tüpleri nedir Karşılaştırma tüpleri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kolorimetrede renkleri karşılaştırmak için kul...

Karşılaştırma zarfı nedir ne demek

Karşılaştırma zarfı nedir Teknik terim anlamı: Bir fiilin, sıfatın veya zarfın derecesini belirten zarf. Bu derecelendirme, sıfatlarda olduğu gibi "eşitlik", "...

Çoklu karşılaştırma nedir ne demek

Çoklu karşılaştırma nedir Çoklu karşılaştırma; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parametrik testlerdeki varyans çözüm...

İkili karşılaştırma nedir ne demek

İkili karşılaştırma nedir İkili karşılaştırma; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir kümedeki nesnelerin ikişer ikişer karşı...

Karşılaştırmacı nedir ne demek

Karşılaştırmacı nedir Karşılaştırma : Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese. Karşılaştırmalı : Karşılaştırma yol...

Karşılaştırmalı nedir ne demek

Karşılaştırmalı nedir Karşılaştırmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Karşılaştırmalı dil bilgisi : Akraba dilleri ve lehçeleri ka...

Karşılaştırmalı basım nedir ne demek

Karşılaştırmalı basım nedir Karşılaştırmalı basım; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kitabın, yazmalar, belgeler, daha önceki ...

Karşılaştırmalı dil bilgisi nedir ne demek

Karşılaştırmalı dil bilgisi nedir Karşılaştırmalı : Karşılaştırma yolu ile yapılan, mukayeseli. Karşılaştırma : Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek...

Karşılaştırmalı dilbilim nedir ne demek

Karşılaştırmalı dilbilim nedir Karşılaştırmalı dilbilim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hısım dillerin karşılıklı uygunluklarını...

Karşılaştırmalı edebiyat nedir ne demek

Karşılaştırmalı edebiyat nedir Karşılaştırmalı edebiyat, birkaç dilin edebiyatıyla anda ilgilenen eleştirel bir bilim dalıdır. Bu alandaki akademisyenler ve öğrenci...

Karşılaştırmalı embriyoloji nedir ne demek

Karşılaştırmalı embriyoloji nedir Karşılaştırmalı embriyoloji; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların döllenmiş yumur...

Karşılaştırmalı gelim çözümlemesi nedir ne demek

Karşılaştırmalı gelim çözümlemesi nedir Karşılaştırmalı gelim çözümlemesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede, bölgelerin gelişmesini ...

Karşılaştırmalı kesim tekniği nedir ne demek

Karşılaştırmalı kesim tekniği nedir Karşılaştırmalı kesim tekniği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Daha ucuz ve hayvanlar doğa...

Karşılaştırmalı patoloji nedir ne demek

Karşılaştırmalı patoloji nedir Karşılaştırmalı patoloji; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlar ve hayvanlardaki hasta...

Karşılaştırmalı söylenbilim nedir ne demek

Karşılaştırmalı söylenbilim nedir Karşılaştırmalı söylenbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Söylenlere ilişkin sorunlar...

Karşılaştırmalı veteriner anatomi nedir ne demek

Karşılaştırmalı veteriner anatomi nedir Karşılaştırmalı veteriner anatomi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanları...

Karşılaştırma bağlaçları nedir ne demek

Karşılaştırma bağlaçları nedir Teknik terim anlamı: Cümlelere kattıkları başka anlamlar yanında, "eşitlik", "üstün tutma", "oranlama", "birlikte olma", "birlikte ol...

Karşılaştırma derecesi nedir ne demek

Karşılaştırma derecesi nedir "Karşılaştırma derecesi" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştı...

Karşılaştırma elektrotu nedir ne demek

Karşılaştırma elektrotu nedir Karşılaştırma elektrotu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hidrojen elektrotuna karşı potansiyeli yeter...

Karşılaştırma konaç dizgesi nedir ne demek

Karşılaştırma konaç dizgesi nedir Karşılaştırma konaç dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Fizikte olayın oluş süresini ve...

Karşılaştırma spektroskopu nedir ne demek

Karşılaştırma spektroskopu nedir Karşılaştırma spektroskopu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Karşılaştırma amacıyla iki spektrumun ay...

Karşılaştırma yöntemi nedir ne demek

Karşılaştırma yöntemi nedir Karşılaştırma yöntemi; Dil Bilimi, Halk Bilimi, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Aynı ya...

Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi nedir ne demek

Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi nedir Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parametrik varyans ana...

Ekinlerarası karşılaştırma nedir ne demek

Ekinlerarası karşılaştırma nedir Ekinlerarası karşılaştırma; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik ekinlerin karşılaştırma...

Saltık karşılaştırma nedir ne demek

Saltık karşılaştırma nedir Saltık karşılaştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sıklık dağılımını saltık sayılar aras...

Karşılaştırmak nedir ne demek

Karşılaştırmak nedir "Karşılaştırmak" ile ilgili cümleler İngilizce'de Karşılaştırmak ne demek? Karşılaştırmak ingilizcesi nedir?: compare Karşılaştırma :...

Karşılaştırmalı anatomi nedir ne demek

Karşılaştırmalı anatomi nedir Karşılaştırmalı anatomi; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların...

Karşılaştırmalı devingen denge çözümlemesi nedir ne demek

Karşılaştırmalı devingen denge çözümlemesi nedir Karşılaştırmalı devingen denge çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ayrı zamandaki denge...

Karşılaştırmalı dil bilimi nedir ne demek

Karşılaştırmalı dil bilimi nedir Gramer anlamı: Dilleri biribirleriyle karşılaştırarak, aralarındaki benzerlik ve yakınlıklar ile benzemeyen yönlerin tespiti yoluyla,...

Karşılaştırmalı durağan denge çözümlemesi nedir ne demek

Karşılaştırmalı durağan denge çözümlemesi nedir Karşılaştırmalı durağan denge çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki ayrı zamandaki denge...

Karşılaştırmalı eğitim nedir ne demek

Karşılaştırmalı eğitim nedir Karşılaştırmalı eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçe...

Karşılaştırmalı fizyoloji nedir ne demek

Karşılaştırmalı fizyoloji nedir Karşılaştırmalı fizyoloji; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çeşitli organizmaların hücr...

Karşılaştırmalı gramer nedir ne demek

Karşılaştırmalı gramer nedir Karşılaştırmalı gramer; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karşılaştırmalı dilbilim anlamdaşı. Aynı ...

Karşılaştırmalı ölçek nedir ne demek

Karşılaştırmalı ölçek nedir Karşılaştırmalı ölçek; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tutumları ölçerken ölçüm konusunu görel...

Karşılaştırmalı ses bilgisi nedir ne demek

Karşılaştırmalı ses bilgisi nedir Teknik terim anlamı: Bir dilin seslerini ve ses olaylarını o dilin çeşitli lehçeleri arasında karşılaştırmalı olarak inceleyen ses bi...

Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı nedir ne demek

Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı nedir Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki ülke, iki mal, takas ekonom...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim