Karşıt nedir Karşıt; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlış karşıt kavramlardır; oysa ak'...

 
 
 

Karşıt anlamlı nedir ne demek

Karşıt anlamlı nedir Karşıt anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dil bilgisi olarak anlamı: Anlamları birbirine karşıt olan sözcükler: Aşağı/yukarı, ileri/geri, siyah/ beyaz, ak/kara, dar/geniş, büyük/küçük, irili/u...

Karşıt aristotelesçi tiyatro nedir ne demek

Karşıt aristotelesçi tiyatro nedir Karşıt aristotelesçi tiyatro; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aristoteles'in dram sanatına ilişkin güzelduyusal kurallara uymayan tiyatro. Bertolt Brecht'in epik tiyatrosu ile kesintili ve ...

Karşıt basınçlar nedir ne demek

Karşıt basınçlar nedir Karşıt basınçlar; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İçinde bulunduğu ayrımlı durumlar ya da üyesi bulunduğu değişik toplumsal katman ve kümeler dolayısıyla bir bireyin altında kaldığ...

Karşıt denge düzeni nedir ne demek

Karşıt denge düzeni nedir Karşıt denge düzeni; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karşıt denge ağırlıklarının tümünü kapsayan dizge. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş Düzeni : İki te...

Karşıt dingil nedir ne demek

Karşıt dingil nedir Karşıt dingil; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hız kutusunda ara hız düşürme dişlilerini taşıyan dingil. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci kabuğundan ayırmada...

Karşıt elektrot nedir ne demek

Karşıt elektrot nedir Karşıt elektrot; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Üç elektrotlu bir sistemde çalışma elektrodu ile birlikte elektroliz devresini oluşturan elektrot. Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle...

Karşıt kişi nedir ne demek

Karşıt kişi nedir Karşıt kişi; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: [bkz: antagonist]. Teknik terim anlamı: Baş oyun kişisinin karşısında bulunan, onunla çatışan oyun kişisi. Karşı : Bir şeyin, bir ye...

Karşıt ödek nedir ne demek

Karşıt ödek nedir Karşıt ödek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ödeme uyarısı yapılmış bir ödegin taşıyanınca çekici ya da aktarımcılarından birisi üzerine çekilen ikinci bir ödek ki taşıyanı, bununla kabul ya...

Karşıt akıntı nedir ne demek

Karşıt akıntı nedir Karşıt akıntı; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Çok kez boğazlarda görülen birbirine ters yönde biri üstte, öteki altta iki akıntının birbirine göre durumu. Akın : Kalabalık bir şeyi...

Karşıt alt üşek nedir ne demek

Karşıt alt üşek nedir Karşıt alt üşek; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: X-ışınları lambasında eksicik demetinin dövmesiyle X-ışınları salan, metal pul (üşek). Alt üşek : Bir üşerçözükte artı üşerleri çeken, aksileri ite...

Karşıt anlamlılık nedir ne demek

Karşıt anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki kelimenin birbirine aykırı, birbirine karşıt anlam vermesi durumu: açlık / tokluk, iyilik / kötülük, hastalık / sağlık, gençlik / ihtiyarlık, soğuk / sıcak, genişlik / darlık, vb… İngilizce'de Karşıt anl...

Karşıt bakışım nedir ne demek

Karşıt bakışım nedir Karşıt bakışım; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Özdeğin türlü niteliklerinden yainız birinin bakışımsız olması. Bakı : Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya k...

Karşıt denge ağırlığı nedir ne demek

Karşıt denge ağırlığı nedir Karşıt denge ağırlığı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Askıları gerekli yükseklikte tutmada kullanılan ve karşıt dengeyi sağlayan ağırlık. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsı...

Karşıt devinim nedir ne demek

Karşıt devinim nedir Karşıt devinim; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Herhangi bir alıştırmanın uyumlu akışına karşıt olan devinim. Devi : Deve. Tokacın iki ölünokta arasında gittiği yol Devin : Hareke...

Karşıt duygu nedir ne demek

Karşıt duygu nedir Karşıt duygu; bir ruh bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Kişi, varlık ya da olaylara karşı duyulan hoşnutsuzluk. İngilizce'de Karşıt duygu ne demek? Karşıt duygu ingilizcesi nedir?: antipathy Karşıt : Nitelik ve duru...

Karşıt ılıncık nedir ne demek

Karşıt ılıncık nedir Karşıt ılıncık; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kütlesi ılıncığınkine eşit, mıknatıssal döngüsü fırıl nicem sayısı ile karşıt imli olan, yüksüz temel parçacık. Ilın : Kıvıl yükü olmayan. Ekşit ya...

Karşıt öbeksi nedir ne demek

Karşıt öbeksi nedir Karşıt öbeksi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: (E, T) öbeksisi verildiğinde, ikili işlemine göre E kümesi. Öbeksi : Üzerinde bir ikili işlem bulunan küme. E kümesi üzerindeki ikili ...

Karşıt önelcik nedir ne demek

Karşıt önelcik nedir Karşıt önelcik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Önelcikle birleştiğinde, onu da yok ederek erkeye dönüşen tanecik. Fiziksel anlamı: Önelcikle birleştiğinde ışılcığa dönüşen, k...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim