Karşıt nedir Karşıt; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerik...

 
 
 

Karşıt anlamlı nedir ne demek

Karşıt anlamlı nedir Karşıt anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dil bilgisi olarak anlamı: Anlamları birbirine karşıt olan sö...

Karşıt aristotelesçi tiyatro nedir ne demek

Karşıt aristotelesçi tiyatro nedir Karşıt aristotelesçi tiyatro; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aristoteles'in dram sanatına ilişkin g...

Karşıt basınçlar nedir ne demek

Karşıt basınçlar nedir Karşıt basınçlar; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İçinde bulunduğu ayrımlı durumlar ya da ü...

Karşıt denge düzeni nedir ne demek

Karşıt denge düzeni nedir Karşıt denge düzeni; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karşıt denge ağırlıklarının tümünü kapsayan diz...

Karşıt dingil nedir ne demek

Karşıt dingil nedir Karşıt dingil; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hız kutusunda ara hız düşürme dişlilerini taşıyan din...

Karşıt elektrot nedir ne demek

Karşıt elektrot nedir Karşıt elektrot; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Üç elektrotlu bir sistemde çalışma elektrodu ile bi...

Karşıt kişi nedir ne demek

Karşıt kişi nedir Karşıt kişi; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: [bkz: antagonist]. Teknik terim anlamı: Baş...

Karşıt ödek nedir ne demek

Karşıt ödek nedir Karşıt ödek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ödeme uyarısı yapılmış bir ödegin taşıyanınca çekici ya ...

Karşıt önsav nedir ne demek

Karşıt önsav nedir Karşıt önsav; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Sınanmak istenen önsava ...

Karşıt saga nedir ne demek

Karşıt saga nedir Karşıt saga; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Ailelerle boyların yokoluşlarını anlatan sa...

Karşıt yerdeğişirlik nedir ne demek

Karşıt yerdeğişirlik nedir Karşıt yerdeğişirlik; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Uzbilimsel bir işlemde iki niceliğin yer değiştirmes...

Karşıta dönüşme nedir ne demek

Karşıta dönüşme nedir Karşıta dönüşme; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) İçgüdülerin dolaysız amaçlarına götüren...

Karşıtçı nedir ne demek

Karşıtçı nedir Karşıtçı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, ...

Karşıtgörüşlülük nedir ne demek

Karşıtgörüşlülük nedir Karşıtgörüşlülük; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir görüş, kanı, tutum, davranış ya da eyleme...

Karşıtlam nedir ne demek

Karşıtlam nedir Karşıtlam; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sanat yapıtında, yerleşmiş kanılara karşıt düşen, kimi zama...

Karşıtlama gümrükleri nedir ne demek

Karşıtlama gümrükleri nedir Karşıtlama gümrükleri; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: savaşma gümrükleri]. Gümrü : Küçük çömle...

Karşıtlamalı nedir ne demek

Karşıtlamalı nedir Karşıtlamalı; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karşıtlama sanatının yapıldığı (anlatım). bk. karşıtlama....

Karşıtlar birliği nedir ne demek

Karşıtlar birliği nedir Karşıtlar birliği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Aynı şeye ya da kişiye karşı sevgi, nefret, s...

Karşıtları bulma ölçeri nedir ne demek

Karşıtları bulma ölçeri nedir Karşıtları bulma ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Deneklerden, verilen bir dizi sözcüğün ...

Karşıt akıntı nedir ne demek

Karşıt akıntı nedir Karşıt akıntı; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Çok kez boğazlarda görülen birbirine ters yön...

Karşıt alt üşek nedir ne demek

Karşıt alt üşek nedir Karşıt alt üşek; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: X-ışınları lambasında eksicik demetinin dövmesiyle X-ışınl...

Karşıt anlamlılık nedir ne demek

Karşıt anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki kelimenin birbirine aykırı, birbirine karşıt anlam vermesi durumu: açlık / tokluk, iyilik / kötülük, hastalık / sa...

Karşıt bakışım nedir ne demek

Karşıt bakışım nedir Karşıt bakışım; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Özdeğin türlü niteliklerinden yainız birinin bakışım...

Karşıt denge ağırlığı nedir ne demek

Karşıt denge ağırlığı nedir Karşıt denge ağırlığı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Askıları gerekli yükseklikte tutmada kullanıl...

Karşıt devinim nedir ne demek

Karşıt devinim nedir Karşıt devinim; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Herhangi bir alıştırmanın uyumlu akışına k...

Karşıt duygu nedir ne demek

Karşıt duygu nedir Karşıt duygu; bir ruh bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Kişi, varlık ya da olaylara karşı duyulan hoşnutsuzluk. İngilizce'de K...

Karşıt ılıncık nedir ne demek

Karşıt ılıncık nedir Karşıt ılıncık; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kütlesi ılıncığınkine eşit, mıknatıssal döngüsü fırıl nice...

Karşıt öbeksi nedir ne demek

Karşıt öbeksi nedir Karşıt öbeksi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: (E, T) öbeksisi verildiğinde, ikili işlemine ...

Karşıt önelcik nedir ne demek

Karşıt önelcik nedir Karşıt önelcik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Önelcikle birleştiğinde, onu da yok ed...

Karşıt özdek nedir ne demek

Karşıt özdek nedir Karşıt özdek; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Olağan özdek ile birleştiğinde erkeye dö...

Karşıt söylen nedir ne demek

Karşıt söylen nedir Karşıt söylen; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Dünyanın sonunu anlatan söylen türü. bk. ...

Alt karşıt nedir ne demek

Alt karşıt nedir Alt karşıt; bir mantık terimidir. Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast. Yüklem : Cümlede oluş,...

Karşıtayrım nedir ne demek

Karşıtayrım nedir Karşıtayrım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Görüş ya da deyişler arasında birbirine ters düşe...

Karşıtçılık nedir ne demek

Karşıtçılık nedir Karşıtçılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ...

Karşıtkesimli araştırma nedir ne demek

Karşıtkesimli araştırma nedir Karşıtkesimli araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Evrenin, incelenen ayrıt ya da değişk...

Karşıtlama nedir ne demek

Karşıtlama nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Tecim ya da ulaştırma araçları bakımından, bir ülkeye karşı özel önlemler uygulayan ülkenin mallar...

Karşıtlamak nedir ne demek

Karşıtlamak nedir Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast. İddia : Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış...

Karşıtlamalı kurgu nedir ne demek

Karşıtlamalı kurgu nedir Karşıtlamalı kurgu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çekimlerin taşıdıkları kavram...

Karşıtlar çağrışımı nedir ne demek

Karşıtlar çağrışımı nedir Karşıtlar çağrışımı; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biri anıldıkça, öbürünü akla getiren karşıt iki şe...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim