Karşıtlı nedir ne demek

Karşıtlı nedir Karşıtlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast. Karşıtlık : Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, zıtlık, kontrast. B...

 
 
 

Karşıtlığımsı nedir ne demek

Karşıtlığımsı nedir Karşıtlığımsı; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kuruntudan doğan aykırı düşünce ve sözcüklerin her kavramda kullanılması, bk. karşıtlık. Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan...

Karşıtlık algı hızı nedir ne demek

Karşıtlık algı hızı nedir Teknik terim anlamı: Bir karşıtlığın, sunulmasından, öznel olarak algılanmasına dek geçen zamanın tersi. Algı hızı : Bir nesnenin belirmesiyle o nesnenin biçiminin algısı arasında geçen zamanın tersi. bk. karşıtlık algı hı...

Karşıtlık duyarlığı nedir ne demek

Karşıtlık duyarlığı nedir Teknik terim anlamı: Algılanabilen en ufak bağıl ışıklılık farkının tersi. Duyar : Duygulu. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan Duyarlı : Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, duygun, hassas. Karşı...

Karşıtlık yasası nedir ne demek

Karşıtlık yasası nedir Karşıtlık yasası; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk anlatılarında geçen olaylarla, bu olayları oluşturan ve bunlara karışan kişilerde, birbirinin tam karşıtı birçok özelliğin ...

Karşıtlı sezinletiş nedir ne demek

Karşıtlı sezinletiş nedir Karşıtlı sezinletiş; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Karşıt sözlerin bir kapalı ündeş biçiminde kullanılması. Ör: "Seninle bütün dünyayı dolaşalım. Kutuplara varıncaya kadar gidelim. Nihayet ...

Karşıtlıca nedir ne demek

Karşıtlıca nedir Karşıtlıca; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sözün hem övgü, hem de yergi anlamına gelebilecek biçimde kullanılması. Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ileris...

Karşıtlık nedir ne demek

Karşıtlık nedir "Karşıtlık" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: -> Karşıtlar arasındaki -> karşıolum. Bir fizik terimi olarak tanımı: İki gezegenin Güneşin iki yanında bir doğru üzerimde bulunma evreleri. Salınımlarda yarım dönümlü...

Karşıtlık cümlesi nedir ne demek

Karşıtlık cümlesi nedir Teknik terim anlamı: İki yargıdan birini diğerine karşı çıkararak aralarında karşıtlık ilişkisi kurulan, yardımcı cümle aracılığı ile temel cümlenin anlamını sınırlayan veya az çok çürüten; bağlaçlı veya bağlaçsız olarak o...

Karşıtlık kurmak nedir ne demek

Karşıtlık kurmak nedir Karşıtlık kurmak; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Karşıt düşünceleri savunan kişileri karşı karşıya getirip bir çatışma sağlamak. Kahramanı daha iyi belirtebilmek için tam karşı...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim