Karar nedir Karar; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Karar" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Akran, yaşıt Felsefi anlamı: Kişinin, yaşamın önemli ayrıç noktalarında içine düştüğü gerilim ve bunun sonucu yapılmış olan seçme. Ar...

 
 
 

Karar alma nedir ne demek

Karar alma nedir Karar alma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Karar birimlerinin belirlenmiş bir ya da daha fazla amaca ulaşmak için varolan çeşitli seçenekler arasında seçim yapmalarına yönelik davranış bi...

Karar birimi nedir ne demek

Karar birimi nedir Karar birimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Farklı seçenekler arasında tercihler yapmaya yönelik davranışta bulunan gerçek ya da tüzel kişi. karşılığı iktisadi karar birimi. Biri : Bir ta...

Karar işlevi nedir ne demek

Karar işlevi nedir Karar işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Karar kuramı) Örneklemeyle yapılan çalışmaların herhangi bir aşamasında, alınan gözlemlerin ya da toplanan bilgilerin yeterli olup olmadığ...

Karar kuramı nedir ne demek

Karar kuramı nedir Karar kuramı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir karara ulaşmak için kullanılan varsayımlar, yöntemler ve kuramlardan oluşan istatistik dalı. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan b...

Karar pazara nedir ne demek

Karar pazara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelişigüzel, kararlama (söylemek için). Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esmer....

Karar uzayı nedir ne demek

Karar uzayı nedir Karar uzayı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Ardışık çözümlemede ve karar kuramında tüm olası kararlardan oluşan küme. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğur...

Karargah nedir Karargah; askerlik alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Askeri terminolojide karargâh veya karargah, silahlı kuvvetler ile ilişkili herhangi bir birlik ya da kurumun, kum...

Kararış nedir ne demek

Kararış nedir Karar : Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş. Bu yargıyı...

Karar açıklaması nedir ne demek

Karar açıklaması nedir Karar açıklaması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Vergilerde itiraz ve yargı örgütlerince sınırlanan sonuçlar belirgin olmaz ya da bunlar birbirine uymayan bölümleri kapsarlarsa vergi alan v...

Karar ağacı nedir ne demek

Karar ağacı nedir Karar ağacı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir karar sürecinde seçenekler, olaylar ve bunlara bağlı olarak elde edilecek sonuçların (ödüllerin) grafiksel gösterimi. Ağacı : Ağabey, büyük ...

Karar başı nedir ne demek

Karar başı nedir Karar başı; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Bir kanunun, bir kararın, bir emrin gerekçesini meydana getirmek üzere baş tarafına eklenen kısım. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, top...

Karar çizelgesi nedir ne demek

Karar çizelgesi nedir Karar çizelgesi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Dizge çözümleme ya da izlence yazımından önceki hazırlık aşamasında, bir dizi koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarak uygulana...

Karar komak nedir ne demek

Karar komak nedir Teknik terim anlamı: Karar vermek, karara bağlamak. Komak : Durdurmak, kaçırmamak. Delik. Koyuvermek, bırakmak: Aman kardeşim şunu koma kaçacak. Koymak. Bırakmak. Bırakmak, terketmek, vaz’ etmek. Müsaade etmek, izin vermek...

Karar matrisi nedir ne demek

Karar matrisi nedir Karar matrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Oyun kuramında bir karar sürecinde seçenekler, olaylar ve bunlara bağlı olarak elde edilecek ödüllerin tablo biçiminde gösterimi. Kara : Yery...

Karar pazarı nedir ne demek

Karar pazarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göz kararı. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esmer. Bu renkte olan. İftira Kara...

Kararak nedir Teknik terim anlamı: Karamsı, karaca. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esmer. Bu renkte olan. İftira Kara...

Kararınca nedir ne demek

Kararınca nedir Kararınca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Karınca kararınca : Az da olsa, elinden geldiği kadar, karınca kaderince. Karar : Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Değişmez olma. Değişmeyen, düzenli durum, düz...

Kararıverme nedir ne demek

Kararıverme nedir Kararıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esme...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim