Kararlı nedir Kararlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kararlı" ile ilgili cümle Bir fizik terimi olarak tanımı: Yeri, büyüklüğü ya da özelikleri değişmeyen. İngilizce'de Kararlı ne demek? Kararlı ingilizcesi ne...

 
 
 

Kararlı dalga nedir ne demek

Kararlı dalga nedir Kararlı dalga; bir fizik terimidir. Fransızca'da Kararlı dalga ne demek?: onde stationnaire Kararlı : Dengeli. Kesin karar vermiş olan. Kararında direnen, kararını değiştirmeyen. Karar : Değişmez olma. Değişmeyen, düzenli ...

Kararlı evren nedir ne demek

Kararlı evren nedir Kararlı evren; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Dengesi zamanla bozulmayan evren. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durum...

Kararlı hale getirici nedir ne demek

Kararlı hale getirici nedir Kararlı hale getirici; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal değişimi geciktirmek veya önlemek amacıyla bir karışıma veya bileşiğe katılan antioksidanlar, inhibitörler, emülsiyonlaştırıc...

Kararlı salınım nedir ne demek

Kararlı salınım nedir Kararlı salınım; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir salıngaçın sürekli olarak tekdüze salınması. Salın : [bkz: sako]. Ankara şehri, Güvem bucağına bağlı bir yer Kara : Yeryüzünün denizle örtülü ...

Kararlıca nedir ne demek

Kararlıca nedir Kararlıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esmer....

Kararlılık enerjisi nedir ne demek

Kararlılık enerjisi nedir Kararlılık enerjisi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Delokalize bir yapının ölçülen enerjisi ile aynı yapının lokalize bağlar ile hesaplanan kuramsal enerji değeri arasındaki fark. Delokali...

Kararlılık sabiti nedir ne demek

Kararlılık sabiti nedir Kararlılık sabiti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: [kararlılık sabiti (Kk)] Oluşum sabitinin (Ko) tersi. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Y...

Kararlı akış nedir ne demek

Kararlı akış nedir Kararlı akış; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir akışkanın sürekli, kararlı, her noktasının hızının değişmez kaldığı devinimi. Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun ...

Kararlı bileşik nedir ne demek

Kararlı bileşik nedir Kararlı bileşik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kolayca bozunmayan veya zamanla değişme eğiliminde olmayan madde. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşik : Birleşerek oluşmuş, basit...

Kararlı denge nedir ne demek

Kararlı denge nedir Kararlı denge; bir fizik terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Küçük kuvvetlerin etkisinde, konumunu koruyan cisimlerin durgunluğu; çabucak bozulmayan denge; masa üzerine konmuş bir kitabın duruşu. İktisat al...

Kararlı hal nedir ne demek

Kararlı hal nedir Kararlı hal; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Maddenin fiziksel ve kimyasal değişime uğramadan özelliklerini uzun süre koruduğu durum. Hal : Çözme, çözülme. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin sat...

Kararlı izotop nedir ne demek

Kararlı izotop nedir Kararlı izotop; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağır izotop. İzot : Kırmızı biber İzotop : Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü...

Kararlı süreç nedir ne demek

Kararlı süreç nedir Kararlı süreç; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: durağan süreç]. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysisi yap...

Kararlılık nedir ne demek

Kararlılık nedir "Kararlılık" ile ilgili cümle örnekleri Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Kararlı denge halinde olma. İngilizce'de Kararlılık ne demek? Kararlılık ingilizcesi nedir?: stability Kararlı : Kesin karar vermiş olan. Kar...

Kararlılık katsayısı nedir ne demek

Kararlılık katsayısı nedir Kararlılık katsayısı; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin ne derece güvenilir nitelikte olduğunu gösteren katsayı. 2-Bir testin aralıklı olarak aynı kimselere uygulanması ile eld...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim