Karmaşık nedir ne demek

Karmaşık nedir Karmaşık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Karmaşık" ile ilgili cümleler Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: İk...

 
 
 

Karmaşık deyim nedir ne demek

Karmaşık deyim nedir Karmaşık deyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birden çok sayıda imden oluşan deyim. Deyi : Dil, söz...

Karmaşık düzlem nedir ne demek

Karmaşık düzlem nedir Karmaşık düzlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İki boyutlu Öklit uzayı. Düzlem : Üzerinde ...

Karmaşık fiil nedir ne demek

Karmaşık fiil nedir Karmaşık fiil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İkincisi yardımcı olarak kullanılan iki fiilden ib...

Karmaşık ışınım nedir ne demek

Karmaşık ışınım nedir Teknik terim anlamı: Birçok tek-renkli ışınımdan bileşmiş ışınım. Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık dem...

Karmaşık izge nedir ne demek

Karmaşık izge nedir Karmaşık izge; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Çoklu çizgiler içeren izge. İzge : Çeşitlilik. Işığın dalga...

Karmaşık kaynaklı akarsu nedir ne demek

Karmaşık kaynaklı akarsu nedir Karmaşık kaynaklı akarsu; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: İklim koşulları ve mevsimlere bağl...

Karmaşık sayı nedir ne demek

Karmaşık sayı nedir Karmaşık sayı; bir matematik terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: a ve b gerçek sayılar olmak üzere a + ib biçiminde bir gerçek...

Karmaşık sayının dikey gösterimi nedir ne demek

Karmaşık sayının dikey gösterimi nedir Karmaşık sayının dikey gösterimi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir z karmaşık sayısı için...

Karmaşık tepkime nedir ne demek

Karmaşık tepkime nedir Karmaşık tepkime; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İki veya daha fazla reaksiyonun aynı anda yer aldı...

Karmaşık üşer nedir ne demek

Karmaşık üşer nedir Karmaşık üşer; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Ilın öğeciklerin ya da özdeciklerin ek yük edinmeleriyle ol...

Karmaşık veya çifte ton nedir ne demek

Karmaşık veya çifte ton nedir Karmaşık veya çifte ton; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki hareketli, yani yükselip alçalan ton....

Genişletilmiş karmaşık düzlem nedir ne demek

Genişletilmiş karmaşık düzlem nedir Genişletilmiş karmaşık düzlem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: un yerel tabanı, özeği başnok...

Etkinleşmiş karmaşık nedir ne demek

Etkinleşmiş karmaşık nedir Etkinleşmiş karmaşık; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Tepkime sonuçlanmadan önce, tepk...

Karmaşıklaşmak nedir ne demek

Karmaşıklaşmak nedir Karma : Karmak işi. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit Karmaşık : İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, ...

Karmaşıklaştırmak nedir ne demek

Karmaşıklaştırmak nedir Karmaşıklaştırma : Karmaşıklaştırmak işi Karma : Karmak işi. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit. Karmaşık ...

Çevresel karmaşıklık nedir ne demek

Çevresel karmaşıklık nedir Çevresel karmaşıklık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmaların, firma çevresini anlayabilmek için ...

Karmaşık çizelge nedir ne demek

Karmaşık çizelge nedir Karmaşık çizelge; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir veri kümesinin, ikiden çok değişik özelliğ...

Karmaşık değerli işlev nedir ne demek

Karmaşık değerli işlev nedir Karmaşık değerli işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: karmaşık işlev]. İşle : Nakış:...

Karmaşık doğrusal uzay nedir ne demek

Karmaşık doğrusal uzay nedir Karmaşık doğrusal uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Karmaşık sayılar oyutu üzerinde tanı...

Karmaşık eşlenik nedir ne demek

Karmaşık eşlenik nedir Karmaşık eşlenik; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: eşlenik sayılar]. Eşlenik : Herhangi...

Karmaşık fiiller nedir ne demek

Karmaşık fiiller nedir Teknik terim anlamı: Öncelik, alışkanlık, niyet gibi fiilin zaman ve tarzla ilgili özelliklerini gösteren ve olmak fiilinin bazı sıfa...

Karmaşık işlev nedir ne demek

Karmaşık işlev nedir Karmaşık işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşı...

Karmaşık katmanlı uzay nedir ne demek

Karmaşık katmanlı uzay nedir Karmaşık katmanlı uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Yerel konaç dizgesi öklit uzayındaki ...

Karmaşık örüm nedir ne demek

Karmaşık örüm nedir Karmaşık örüm; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çeşitli öğelerden oluşan karma bütünlük ya da bi...

Karmaşık sayılar oyutu nedir ne demek

Karmaşık sayılar oyutu nedir Karmaşık sayılar oyutu; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki toplama ve çarpma işlemle...

Karmaşık taylam nedir ne demek

Karmaşık taylam nedir Karmaşık taylam; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Aralıkları eşit olmayıp çeşitli olarak tekrarlanmadan doğ...

Karmaşık tuz nedir ne demek

Karmaşık tuz nedir Karmaşık tuz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İki tuzun birleşerek oluşturdukları yeni ve daha karışı...

Karmaşık vektör uzayı nedir ne demek

Karmaşık vektör uzayı nedir Karmaşık vektör uzayı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Karmaşık sayı cismi üstündeki vektör ...

Karmaşık yöneticiler mantığı nedir ne demek

Karmaşık yöneticiler mantığı nedir Karmaşık yöneticiler mantığı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birden çok sayıda ilkel yöneticisi olan...

Hemen hemen karmaşık manifold nedir ne demek

Hemen hemen karmaşık manifold nedir Hemen hemen karmaşık manifold; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üstünde "hemen hemen karmaşık...

Karmaşıklaşma nedir ne demek

Karmaşıklaşma nedir Karmaşık : Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike. Üstü...

Karmaşıklaştırma nedir ne demek

Karmaşıklaştırma nedir Karmaşıklaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Karma : Karmak işi. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılması...

Karmaşıklık nedir ne demek

Karmaşıklık nedir Karmaşıklık güç parçalardan oluşan bir sistemi tanımlama yöntemine verilen addır. Bu ilişkilerin ortaya çıkarılması ağ kuramı ve ağ b...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim