Karmaşık nedir ne demek

Karmaşık nedir Karmaşık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Karmaşık" ile ilgili cümleler Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: İki özdeciğin pek güçlü olmayan kuvvetlerle bir arada tutulmasından oluşan az kalımlı bileş...

 
 
 

Karmaşık deyim nedir ne demek

Karmaşık deyim nedir Karmaşık deyim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birden çok sayıda imden oluşan deyim. Deyi : Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelam...

Karmaşık düzlem nedir ne demek

Karmaşık düzlem nedir Karmaşık düzlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İki boyutlu Öklit uzayı. Düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Ortam. Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasın...

Karmaşık fiil nedir ne demek

Karmaşık fiil nedir Karmaşık fiil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İkincisi yardımcı olarak kullanılan iki fiilden ibaret fiil öbeği:. YETERLİK FİİLİ (V. possibilitif ou protentiel): görebilmek. Bunun olums...

Karmaşık ışınım nedir ne demek

Karmaşık ışınım nedir Teknik terim anlamı: Birçok tek-renkli ışınımdan bileşmiş ışınım. Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua. Işın etkin özdeklerin saçtıkları alfa, beta, gama ışınlarından her biri. Bir no...

Karmaşık izge nedir ne demek

Karmaşık izge nedir Karmaşık izge; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Çoklu çizgiler içeren izge. İzge : Çeşitlilik. Işığın dalga boylarına göre ayrılmış biçimi; her dalga boyundaki ışık yeğinliğini gösteren çizge. Mat...

Karmaşık kaynaklı akarsu nedir ne demek

Karmaşık kaynaklı akarsu nedir Karmaşık kaynaklı akarsu; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: İklim koşulları ve mevsimlere bağlı olarak, beslenmesi birden çok kaynağa dayanan akarsu. Kayna : Kayığın iki yanında bulun...

Karmaşık sayı nedir ne demek

Karmaşık sayı nedir Karmaşık sayı; bir matematik terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: a ve b gerçek sayılar olmak üzere a + ib biçiminde bir gerçek, bir de sanal iki terimle tanımlanan sayı. İngilizce'de Karmaşık sayı ne demek? Karmaşık...

Karmaşık sayının dikey gösterimi nedir ne demek

Karmaşık sayının dikey gösterimi nedir Karmaşık sayının dikey gösterimi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir z karmaşık sayısı için x+iy biçimindeki, gösterim. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretm...

Karmaşık çizelge nedir ne demek

Karmaşık çizelge nedir Karmaşık çizelge; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir veri kümesinin, ikiden çok değişik özelliğe göre bölümlenmesini gösteren çizelge. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da sürec...

Karmaşık değerli işlev nedir ne demek

Karmaşık değerli işlev nedir Karmaşık değerli işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: karmaşık işlev]. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin ...

Karmaşık doğrusal uzay nedir ne demek

Karmaşık doğrusal uzay nedir Karmaşık doğrusal uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Karmaşık sayılar oyutu üzerinde tanımlanmış doğrusal uzay. Doğrusal uzay : [bkz: sol doğrusal uzay] Doğru : Bir ucundan öbür ...

Karmaşık eşlenik nedir ne demek

Karmaşık eşlenik nedir Karmaşık eşlenik; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: eşlenik sayılar]. Eşlenik : Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı) Karma : Karmak işi. Ayrı türd...

Karmaşık fiiller nedir ne demek

Karmaşık fiiller nedir Teknik terim anlamı: Öncelik, alışkanlık, niyet gibi fiilin zaman ve tarzla ilgili özelliklerini gösteren ve olmak fiilinin bazı sıfat fiillere getirilmesiyle kurulan birleşik fiil. Öncelik: -mış olmak, alışkanlık: Ir-ol-,...

Karmaşık işlev nedir ne demek

Karmaşık işlev nedir Karmaşık işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşık değerli işlev. Tanım kümesi C nin bir altkümesi, değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. k...

Karmaşık katmanlı uzay nedir ne demek

Karmaşık katmanlı uzay nedir Karmaşık katmanlı uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Yerel konaç dizgesi öklit uzayındaki karmaşık çözümsel işlevlerden elde edilen katmanlı uzay. Karma : Karmak işi. Ayrı türden ...

Karmaşık örüm nedir ne demek

Karmaşık örüm nedir Karmaşık örüm; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çeşitli öğelerden oluşan karma bütünlük ya da bileşenlerini amaçlı bir birlik içinde toplayan örüntü. Karma : Karmak işi. Ayrı türden ola...

Karmaşık sayılar oyutu nedir ne demek

Karmaşık sayılar oyutu nedir Karmaşık sayılar oyutu; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki toplama ve çarpma işlemlerine göre C karmaşık sayılar kümesinin oluşturduğu oyut. Oyut : Yalnızca sıfır öğesinden ...

Karmaşık taylam nedir ne demek

Karmaşık taylam nedir Karmaşık taylam; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Aralıkları eşit olmayıp çeşitli olarak tekrarlanmadan doğan taylam. Tayla : [bkz: Taylak] Taylam : Hecelerdeki vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim