Kasa nedir Kasa; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. "Kasa" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Saman yumuşak olmak için, sapı ikinci kez s...

 
 
 

Kasa çeki nedir ne demek

Kasa çeki nedir Kasa çeki; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir bankanın kendi fonu karşılığında düzenlediği ve kasi...

Kasa durumu nedir ne demek

Kasa durumu nedir Kasa durumu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kuruluşun ya da bir bankanın günlük para düzenini gö...

Kasa hesabı nedir ne demek

Kasa hesabı nedir Kasa hesabı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kasa nakit giriş ve çıkışlarının gösterildiği hesap. K...

Kasa kuralı nedir ne demek

Kasa kuralı nedir Kasa kuralı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelir ve giderlerin ilişkin bulundukları döneme bakılmak...

Kasa parası nedir ne demek

Kasa parası nedir Kasa parası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bankaların yükümlülükleri karşılığında kasalarında tutm...

Kasa sayım artığı nedir ne demek

Kasa sayım artığı nedir Kasa sayım artığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayım sonu ortaya çıkan, alacaklısı belli olmayan ...

Kasa sayımı nedir ne demek

Kasa sayımı nedir Kasa sayımı; bir ticaret terimidir. Sayım : Sayma işi, tadat. Günlük : Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. O günkü, o günle i...

Kasa varı nedir ne demek

Kasa varı nedir Kasa varı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alıcılara ilişkin gereksemeler karşılanılmak üzere bankala...

Çelik kasa nedir ne demek

Çelik kasa nedir Çelik : Zayıf fakat güçlü (vücut). Bir ağacı aşılamak amacıyla hazırlanmış dal. Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebil...

Hol kasa nedir Hol kasa; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Salon kasaya göre biraz daha geniş akustik gitar gövd...

Kiralık kasa nedir ne demek

Kiralık kasa nedir Kiralık : Kiraya verilecek olan. Kiralı : Kiralanmış olan. Kira : Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bi...

Oda kasa nedir Oda kasa; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Küçük kasalı akustik gitar gövdesi ve bu tür gövdeye ...

Şifreli kasa nedir ne demek

Şifreli kasa nedir Şifreli : Şifre ile yazılmış. Şifresi olan. Ancak şifresi çözüldüğünde açılabilen. Şifre : Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeyle...

Kasab nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kasap. keçiye can kaygısı, kasaba et (veya yağ) kaygısı : başkasının büyük zararı karşısında kendi küçük ya...

Kasaba kurnazlığı nedir ne demek

Kasaba kurnazlığı nedir Kasaba kurnazlığı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Kasaba : Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelli...

Kasaba tasarı nedir ne demek

Kasaba tasarı nedir Kasaba tasarı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yerleşmenin büyüklüğü ve özyapısı bakımından bir düzenta...

Kasabalı nedir ne demek

Kasabalı nedir Kasabalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kasabalı" ile ilgili cümle Kasaba : Şehirden küçük, köyden büyük, ...

Kasabura nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kunduracıların kullandıkları, kösele delici bir araç, biz. Kasab : Kasap Kasa : Para veya değerli eşya sakl...

Kasacı nedir Kasacılık : Kasacının yaptığı iş. Veznedar : Vezneci. Vezneci : Banka vb. kurum ve kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar. Te...

Kasa açığı nedir ne demek

Kasa açığı nedir Kasa açığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kasa sayışımına göre kasada bulunması gereken para ile bu...

Kasa borç belgiti nedir ne demek

Kasa borç belgiti nedir Kasa borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kurum ya da bir banka veznesinde belirli bir p...

Kasa defteri nedir ne demek

Kasa defteri nedir Kasa defteri; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir firmanın nakit giriş çıkışlarının sınıflandırılarak kaydın...

Kasa fişi nedir ne demek

Kasa fişi nedir Kasa fişi; bir ticaret terimidir. Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Pa...

Kasa indirimi nedir ne demek

Kasa indirimi nedir Kasa indirimi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: nakit indirimi]. Teknik terim anlamı...

Kasa ödencesi nedir ne demek

Kasa ödencesi nedir Kasa ödencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kasa görevlisi ile kuruluşa ilişkin para alma ve verme...

Kasa parası oranı nedir ne demek

Kasa parası oranı nedir Kasa parası oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankaların kasalarında yasayla belirlenen oranda...

Kasa sayım eksiği nedir ne demek

Kasa sayım eksiği nedir Kasa sayım eksiği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayım sonucu ortaya çıkan ve borçlusu bulunamayan k...

Kasa sayışımı nedir ne demek

Kasa sayışımı nedir Kasa sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel kuruluşa ilişkin kasa değişim ve devinimlerin...

Kasa yazdığı nedir ne demek

Kasa yazdığı nedir Kasa yazdığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşletmeye giren ve çıkan paraların bütün ayrıntılarıyla...

Gemi kasa nedir ne demek

Gemi kasa nedir Gemi kasa; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: İri kasadan ufak ve hatları daha az kıvrımlı akustik ...

İri kasa nedir ne demek

İri kasa nedir İri kasa; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: En büyük boy akustik gitar gövdesi ve bu tür gövdeye ...

Küçük kasa nedir ne demek

Küçük kasa nedir Küçük kasa; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gereksenen çeşitli küçük giderleri yapabilmek amacıyla ay...

Salon kasa nedir ne demek

Salon kasa nedir Salon kasa; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Gemi kasaya göre daha kıvrımlı hatlara sahip ve alt...

Yazar kasa nedir ne demek

Yazar kasa nedir İngilizce'de Yazar kasa ne demek? Yazar kasa ingilizcesi nedir?: cash register Yazar kasa, satış işlemlerini üzere [#tasarlanmış iş m...

Kasaba nedir Kasaba; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kasaba" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya'daki terim anlamı: Nüfus sayısı ve yaşam koş...

Kasaba kümeleri tasarı nedir ne demek

Kasaba kümeleri tasarı nedir Kasaba kümeleri tasarı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir anakent özeği ile çevresindeki çok sayıda ...

Kasabacık nedir ne demek

Kasabacık nedir "Kasabacık" ile ilgili cümleler Kasaba : Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, b...

Kasabaörencik nedir ne demek

Kasabaörencik nedir Kasabaörencik; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kastamonu kenti, merkez ...

Kasaburuk nedir ne demek

Kasaburuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kunduracıların kullandıkları, kösele delici bir araç, biz. Ayakkabılara çivi çakmak için kullanılan ucu biz...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim