Katı nedir Katı; bir hayvan bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Katı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Çok, pek, fazla. Sert dönemeçli, girintili yol. Biyoloji'deki anlamı: Çeşitli omurg...

 
 
 

Katı atık nedir ne demek

Katı atık nedir Çöp, yitirmiş ve kullanılamaz her [#türlü verilen [#genel addır. Yenilen ve kendilerinden yiyecek ve içecek maddeleri üretilen meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile üretimde veya tüketimde kullanılan maddelerin işe yara...

Katı çözelti nedir ne demek

Katı çözelti nedir Katı çözelti; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir katı, sıvı ya da gazın bir başka katıda çözünmüş durumu. 2-Katıların, alaşımlar gibi, tektürel karışımı. Kimya'da terim anlam...

Katı devinim nedir ne demek

Katı devinim nedir Katı devinim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir Öklit uzayında uzaklıkları koruyan dönüşüm. Devi : Deve. Tokacın iki ölünokta arasında gittiği yol Devin : Hareket, kımıldanış. Çab...

Katı dutmak nedir ne demek

Katı dutmak nedir Teknik terim anlamı: Huşunet göstermek, sert muamele etmek. Dutma : Uşak, yanaşma, hizmetçi. Sığırtmaç. Yamak, yanaşma, hizmetkar. Hizmetçi, işçi, uşak Dutmak : Tutmak (bk. tutmak). Bekletmek, bakmak. Tutmak, yakalamak. Bi...

Katı elektrolit nedir ne demek

Katı elektrolit nedir Katı elektrolit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Katı halde yüksek iyonik iletkenlik (>10 S m-1) gösteren, yakıt pilleri ve katı pil yapımında kullanılan, sodyum ß-alümina, Na3Zr2PSi2O12, N...

Katı gün nedir ne demek

Katı gün nedir Teknik terim anlamı: Ana baba günü. Gün : Güneş. Güneş ışığı. İçinde bulunulan zaman. Çağ, devir. İyi yaşanmış zaman. Tarih. Zaman, sıra. Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre. Be...

Katı hal doğabilimi nedir ne demek

Katı hal doğabilimi nedir Katı hal doğabilimi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Katıların yapı ve özelliklerini inceleyen doğabilim dalı. anl . katı durum doğabilimi. Doğabilim : Özdek, erke ve bunların karşılıklı etkileşim...

Katı kalpli nedir ne demek

Katı kalpli nedir Katı kalpli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Katı kalpli olmak : Olan bitenden etkilenmemek, duygusuzlaşmak. Kalpli : Kalp hastalığı olan. Kalp : Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim v...

Katı açı nedir ne demek

Katı açı nedir Katı açı; Fizik, Astronomi, Matematik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı. Astrono...

Katı asıltı nedir ne demek

Katı asıltı nedir Katı asıltı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir sıvıda Brown devininiminin etkisiyle sürekli devinip dibe çökmeyen, çok küçük katı taneciklerini içeren iki evreli dizge. Asıl : Bir şeyin k...

Katı cisim nedir ne demek

Katı cisim nedir Katı cisim; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Her konumda biçimini koruyan cisim. Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan...

Katı demür nedir ne demek

Katı demür nedir Teknik terim anlamı: Sert demir, çelik. Demü : Demir Demür : Demir. Katı : Sert, yumuşak karşıtı. Taşlık. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp. Hoşgörüsü...

Katı döner nedir ne demek

Katı döner nedir Katı döner; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Parçaları esnemeden kaskatı dönen özdecik. Döne : Karşı ziyarette bulunma. Defa, kere. Minder güreşlerinde her üçer dakikalık süre. ...

Katı eğrisi nedir ne demek

Katı eğrisi nedir Katı eğrisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Katı-sıvı durum çizgelerinde, katı bölge ile çoktürel bölge sınırını belirleyen çizgi. Kimya'da terim anlamı: Faz diyagramlarında katı faz ile d...

Katı evre nedir ne demek

Katı evre nedir Katı evre; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Biçimi ve oylumu basınç altında zor değişebilen evre. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, g...

Katı hal nedir ne demek

Katı hal nedir Katı hal; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali; bir katının öğecikleri, değişmez bir denge konumu çevresinde titreşir, ancak yer değiştiremez...

Katı hal tepkimesi nedir ne demek

Katı hal tepkimesi nedir Katı hal tepkimesi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Yüksek sıcaklıklarda (Katı hal : Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali; bir katının öğecikleri, değişmez bir denge k...

Katı kalplilik nedir ne demek

Katı kalplilik nedir Kalplilik : Kalpli olma durumu. Kalpli : Kalp hastalığı olan. Kalp : Yalancı, kendine güvenilmeyen. Düzme, sahte, geçmez (para). Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. Sevgi, gönül. Bir ülkenin, bir kuruluşun i...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim