Katılma nedir "Katılma" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: 1) iştirâk. 2) (da’vaya) müdâhale. ~ payı, katkı : iştirâk hissesi. Orta Öğretim a...

 
 
 

Katılma kar payları nedir ne demek

Katılma kar payları nedir Katılma kar payları; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ana kurumun İşletme anamalının yarısına ya d...

Katılma payları nedir ne demek

Katılma payları nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği'ne giren üyelerin, giderleri karşılamak üzere ödeyecekleri pay. Katıl : Yapılarda kullanılan dört ...

Katılma tepkimesi nedir ne demek

Katılma tepkimesi nedir Katılma tepkimesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İki molekülün birleşerek daha karmaşık yapılı bir ...

Paya katılma istemi nedir ne demek

Paya katılma istemi nedir Paya katılma istemi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anamal paylarına katılabilmek amacıyla yazılı ola...

Siyasal katılma nedir ne demek

Siyasal katılma nedir Siyasal katılma; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireylerin ve toplumsal kümelerin içinde ...

Katılmak nedir ne demek

Katılmak nedir "Katılmak" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Bazı hayvanların erkeği dişileri arasına girmek veya salıverilmek İngil...

Katılmaz oylum nedir ne demek

Katılmaz oylum nedir Katılmaz oylum; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdecikler ortamı içinde dolaşan bir ö...

İşbırakımına katılmayan işçiler nedir ne demek

İşbırakımına katılmayan işçiler nedir İşbırakımına katılmayan işçiler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hiç bir yönü ile üretim ve satışa dö...

Karnı katılmak nedir ne demek

Karnı katılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüreği sıkışmak. Katıl : Yapılarda kullanılan dört köşe kiriş. Tahta paravana. Paravana biçiminde vestiyer....

Yönetime katılmayan ortak nedir ne demek

Yönetime katılmayan ortak nedir Yönetime katılmayan ortak; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anamala pay veren ancak ortaklığın yönetimi...

Tarkatılmak nedir ne demek

Tarkatılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağıtılmak. Tarka : Çamur, kum, toprak ve benzerleri şeyler taşımaya yarayan, iki kişinin taşıdığı dört kol...

Katılma belgesi nedir ne demek

Katılma belgesi nedir Katılma belgesi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip oldu...

Katılma intifa senedi nedir ne demek

Katılma intifa senedi nedir Katılma intifa senedi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık hak...

Katılma payı nedir ne demek

Katılma payı nedir Katılma payı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent yönetimince gerçekleştirilen belli bir işgörünün gi...

Katılma reaksiyonu nedir ne demek

Katılma reaksiyonu nedir Katılma reaksiyonu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Olefinik çift bağların açılması reaksiyonları. Ka...

İş gücüne katılma oranı nedir ne demek

İş gücüne katılma oranı nedir İş gücüne katılma oranı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede iş gücünü oluşturanların o ülkedek...

Kara katılma nedir ne demek

Kara katılma nedir Kara katılma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmenin net kârından çalışanların pay almasına day...

Yapıta katılma nedir ne demek

Yapıta katılma nedir Teknik terim anlamı: Yapıtın ortaya çıkmasında çeşitli biçimlerde yapılan hizmet (teknik hizmetlerle ayrıntılara ilişkin yardımlar ka...

Katılmalı gözlem nedir ne demek

Katılmalı gözlem nedir Katılmalı gözlem; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal kümeyi ya da toplumu onun ...

Benzoil katılması nedir ne demek

Benzoil katılması nedir Benzoil katılması; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir moleküle benzoil C6H5CO- grubunun katılması. ...

Karılup katılmak nedir ne demek

Karılup katılmak nedir Teknik terim anlamı: Birbirine girmek, birbirine karışmak, hercümerç olmak. Karıl : Bükülmüş, kıl sicim Katıl : Yapılarda kullanılan ...

Kılıç kına katılmak nedir ne demek

Kılıç kına katılmak nedir Teknik terim anlamı: Kılıç kına girmek. Katıl : Yapılarda kullanılan dört köşe kiriş. Tahta paravana. Paravana biçiminde vestiyer. (G...

Karnıkatılmak nedir ne demek

Karnıkatılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bayılmak. Bayılmak : Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek. Vermek, öd...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim