Kavram nedir "Kavram" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Çevre. Tutam, avuç dolusu. Bağlam, deste. Tutam. Eğitim alanındaki sözlük an...

 
 
 

Kavram yazı nedir ne demek

Kavram yazı nedir "Kavram yazı" ile ilgili cümle Kavram : Karın zarı, periton. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, ...

Bireysel kavram soyutlayıcısı nedir ne demek

Bireysel kavram soyutlayıcısı nedir Bireysel kavram soyutlayıcısı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: a adından, bu adın içlemi olan bireyse...

Bireysel kavram nedir ne demek

Bireysel kavram nedir Bireysel kavram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir adın içlemi. Bireysel kavram tamdurumlar kümesin...

Somut kavram nedir ne demek

Somut kavram nedir Teknik terim anlamı: Aynı dili konuşan kimselerde, somut kelimelerin zihinde uyandırdıkları genel tasavvurlar. Kuzu’nun «ufak» ve «ko...

Tümel kavram nedir ne demek

Tümel kavram nedir Tümel kavram; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram (bütün insanlar, bütün aslanlar)...

Kavrama nedir "Kavrama" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Küçük el orağı. Orakla biçerken elle tutulan ekin tutamı. Orak. Ekin kaldırmaya ya...

Kavrama ağırşak yayı nedir ne demek

Kavrama ağırşak yayı nedir Kavrama ağırşak yayı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kavrama ağırşağının göbeği çevresinde sıralan...

Kavrama ayaklık boşluğu nedir ne demek

Kavrama ayaklık boşluğu nedir Kavrama ayaklık boşluğu; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kavrama ayaklığının, basıldıktan sonra kavr...

Kavrama çatalı nedir ne demek

Kavrama çatalı nedir Kavrama çatalı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Baskı ağırşağını geri çekerek kavramayı ayırmaya ya...

Kavrama kolu nedir ne demek

Kavrama kolu nedir Kavrama kolu; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kavrama ayaklığının bağlı olduğu, kavramayı çalıştırm...

Kavrama noktası nedir ne demek

Kavrama noktası nedir Kavrama : Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayırma, motordan gelen hareketi sarsıntısız olarak öteki aktarma öge...

Kavrama türü nedir ne demek

Kavrama türü nedir Kavrama türü; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kavramanın çalınma ilkesine göre bağlı olduğu tür. Ka...

Kavramak nedir "Kavramak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sancılanmak, ağrımak. Orakla ekin biçmek. El ile ekin yolmak. Bir şeyi yakmak, kı...

Kavramcılık nedir ne demek

Kavramcılık nedir Kavramcılık; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Ortaçağın son dönemindeki ->adçılık çığırı. Tümellerin kendi başına varlıkları ol...

Kavramlaşmak nedir ne demek

Kavramlaşmak nedir Kavram : Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, kons...

Kavramlaştırma öğesi nedir ne demek

Kavramlaştırma öğesi nedir Kavramlaştırma öğesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çıkarımcı yordamlarda yanıtlayıcıların, n...

Kavramsal nedir ne demek

Kavramsal nedir Kavramsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İngilizce'de Kavramsal ne demek? Kavramsal ingilizcesi nedir?: con...

Kavramsal kuruluş nedir ne demek

Kavramsal kuruluş nedir Kavramsal kuruluş; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görgül bilgilerden yola çıkarak bu bilgiler...

Acı kavrama nedir ne demek

Acı kavrama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zehirli ot yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı. Kavra : Büyük eğe Acı : Bazı maddelerin dilde bıraktı...

Kavram çekirdeği nedir ne demek

Kavram çekirdeği nedir Teknik terim anlamı: Kelimenin ifade ettiği ilk ve asıl anlam. Mesela baş, ayak, kaş, kol, boğaz, göz gibi organ adları değişik kavra...

Kavram karmaşası nedir ne demek

Kavram karmaşası nedir Kavram : Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında topl...

Kavram yeri nedir ne demek

Kavram yeri nedir Teknik terim anlamı: Koyun keçi gibi hayvanların semizliğini, zayıflığını anlamak için elle kavranılan yer, boş böğür. Kavra : Büyük ...

Askılık kavram nedir ne demek

Askılık kavram nedir Askılık kavram; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Demokrasi, hoşgörü, yetkeci kişilik gibi birden...

Deneysel kavram nedir ne demek

Deneysel kavram nedir Deneysel kavram; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bilimsel gözlem ve karşılaştırmalar yoluyla en a...

Soyut kavram nedir ne demek

Soyut kavram nedir Teknik terim anlamı: Zihinde belli bir görüntü veya tasavvura sahip olmayan, varlığı kelimeyle sıkı sıkıya bağlı olan kavram: Gönül, ...

Yinelemeli kavram nedir ne demek

Yinelemeli kavram nedir Yinelemeli kavram; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: (Film müziğinde) Bir düşüncen...

Kavrama ağırşağı nedir ne demek

Kavrama ağırşağı nedir Kavrama ağırşağı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Motor düzentekeri ile baskı ağırşağı arasında sık...

Kavrama ayaklığı nedir ne demek

Kavrama ayaklığı nedir Kavrama ayaklığı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kavramayı çalıştıran. ayaklık. Kavra : Büyük eğe ...

Kavrama ayırma yatağı nedir ne demek

Kavrama ayırma yatağı nedir Kavrama ayırma yatağı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kavramanın boşaltılması sırasında, dönen kav...

Kavrama kayması nedir ne demek

Kavrama kayması nedir Kavrama kayması; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kavramanın tam olarak tutmaması ve kaymaya yol açm...

Kavrama kutusu nedir ne demek

Kavrama kutusu nedir Kavrama kutusu; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kavramayla düzentekeri barındıran, hız kutusunu mot...

Kavrama tabanı nedir ne demek

Kavrama tabanı nedir Kavrama tabanı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bağlama ve ayrılma sırasında dü-zenteker ve baskı a...

Kavrama yayı nedir ne demek

Kavrama yayı nedir Kavrama yayı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Baskı ağırşağı yoluyla kavrama ağırşağını düzen teker...

Kavramcı nedir ne demek

Kavramcı nedir Kavramcı; felsefe alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kavra : Büyük eğe Kavram...

Kavramlaşma nedir ne demek

Kavramlaşma nedir Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu. Nesneler...

Kavramlaştırma nedir ne demek

Kavramlaştırma nedir Kavramlaştırma; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Psikoloji'deki anl...

Kavramlaştırmak nedir ne demek

Kavramlaştırmak nedir Kavra : Büyük eğe Kavramlaştırma : Kavramlaştırmak işi. Nesne ve olayların algılanan temel öğelerini, örgütleyerek kavram haline geti...

Kavramsal açıklık nedir ne demek

Kavramsal açıklık nedir Kavramsal açıklık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir tasarım, araç ya da çözümlemede kullanıl...

Kavramsal öğrenme nedir ne demek

Kavramsal öğrenme nedir Kavramsal öğrenme; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin, bir konuyu, ilişkili kavramlara dayan...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim