Kayış nedir "Kayış" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kemer. Esmer kadın. Kötü kadın. Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı: Yükü...

 
 
 

Kayış dikme tığı nedir ne demek

Kayış dikme tığı nedir Teknik terim anlamı: Kayış dikmekte kullanılan keskin kenarlı, sivri uçlu tığ. (Yalvaç Isparta). Dikme : Dikmek işi. Fidan, yeni diki...

Kayış etmek nedir ne demek

Kayış etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kandırmak, aldatmak. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. D...

Kayış kanat nedir ne demek

Kayış kanat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yarasa. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler Kanat...

Kayış sıyırgısı nedir ne demek

Kayış sıyırgısı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sert kayışları yumuşatmak için kullanılan bir araç. Sıyırgı : Lüle taşı işlemeciliğinde kullanılan bir tür ...

Kayışa getirmek nedir ne demek

Kayışa getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kandırmak, aldatmak. Getirme : Getirmek işi Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da eriştiğini sanmak....

Kayışçı nedir ne demek

Kayışçı nedir Yerel Türkçe anlamı: Hırsız. İngilizce'de Kayışçı ne demek? Kayışçı ingilizcesi nedir?: conveyorman Kayış : Bağlamak, tutmak veya sık...

Kayışımak nedir ne demek

Kayışımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sövmek, küfür etmek. Kayı : Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri Kayış : Bağlamak, tutmak veya sıkmak ...

Kayışkıran nedir ne demek

Kayışkıran nedir Kayışkıran; bir bitki bilimi terimidir. Kayışkıran (Ononis spinosa), baklagiller (Fabaceae) bir bitki türü. [#Türkiye'de yetiştiği ye...

Kayışlar nedir ne demek

Kayışlar nedir Kayışlar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bolu şehri, Gökçesu nahiyesin...

Kayışlı boru anahtarı nedir ne demek

Kayışlı boru anahtarı nedir Kayışlı boru anahtarı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Parlatılmış ya da metal kaplanmış boru yüzeyl...

Kayışlık nedir ne demek

Kayışlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boyundurukla oku bağlayan ip. Mendil : Yemişleri kayışlığına doldurdum. Teknik terim anlamı: [bkz: kayış ev...

Kayışşerit nedir ne demek

Kayışşerit nedir Teknik terim anlamı: Kurtçuk çağını tatlısu balıklarında geçiren ve son konakçı olarak çeşitli su kuşlarını kullanan en çok bir metre...

Kayıştozu nedir ne demek

Kayıştozu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kanı durdurmak için yaranın üzerine dökülen toz. Kayı : Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri Kayış : B...

Aşındırıcı kayışla parlatma nedir ne demek

Aşındırıcı kayışla parlatma nedir Aşındırıcı kayışla parlatma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Aşındırıcılar ile bezenmiş so...

Çeki kayışı nedir ne demek

Çeki kayışı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arabanın yan kayışı. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilog...

Eksantrik kayışı nedir ne demek

Eksantrik kayışı nedir Eksantrik : Dış merkezli. Ayrıksı. Ayrıksı. Kayış : Kayma işi. Ustura bilenen cilalı kösele. Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla ku...

Sonsuz kayışlı fırın nedir ne demek

Sonsuz kayışlı fırın nedir Sonsuz kayışlı fırın; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlemi yapılacak parçaları, sons...

Üzengi kayışı nedir ne demek

Üzengi kayışı nedir Üzengi : Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka. Kayış : Kayma ...

Vantilatör kayışı nedir ne demek

Vantilatör kayışı nedir Vantilatör : Mekanik veya elektronik bir aletin soğutma düzeneği. Sıcak ve durgun havayı dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle b...

Kayış baldır nedir ne demek

Kayış baldır nedir Teknik terim anlamı: Hindistan’ın baldırı kayış gibi kuru, zaif olan, çok koşan halkından bir sınıf. Hileci, dolandırıcı. Baldır : Ba...

Kayış balığı nedir ne demek

Kayış balığı nedir Kayış balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kâğıt balığıgiller (Trachypt...

Kayış dili nedir ne demek

Kayış dili nedir Kayış : Kayma işi. Ustura bilenen cilalı kösele. Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi. Kol saa...

Kayış gergi kolu nedir ne demek

Kayış gergi kolu nedir Kayış gergi kolu; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Üfleçle üreteçleri döndüren kayışı gerdirmek için...

Kayış kıran nedir ne demek

Kayış kıran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kökleri toprağın derinliklerine giden ve yoncaya benzeyen bir bitki. Kıra : Çiçeği düşmemiş, ceviz büyüklüğ...

Aşırma kayış nedir ne demek

Aşırma kayış nedir Aşırma : Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik...

Kayışçeken nedir ne demek

Kayışçeken nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tırpanı ağaç sapa bağlayan halkaya sıkıştırmak için konulan, küçük ağaç parçası. Kayı : Oğuz Türklerinin yi...

Kayışevi nedir ne demek

Kayışevi nedir Teknik terim anlamı: Boyunduruğun orta kısmında bulunan, kayışın kolaylıkla bağlanmasını sağlayan kertikli kısım. Kayı : Oğuz Türkler...

Kayışkazığı nedir ne demek

Kayışkazığı nedir Teknik terim anlamı: Kağnı kazığının ucundaki uzun kazık. (Akçaşar Yalvaç Isparta). Kayı : Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri ...

Kayışlamak nedir ne demek

Kayışlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sövmek, küfür etmek. Kayı : Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri Kayış : Bağlamak, tutmak veya sıkmak ...

Kayışlı nedir ne demek

Kayışlı nedir Kayışlı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adana şehrinde, Seyhan ilçesin...

Kayışlı parlatma nedir ne demek

Kayışlı parlatma nedir Kayışlı parlatma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: aşındırıcı kayışlı parlatma]. Kayış...

Kayışmak nedir ne demek

Kayışmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cinsel ilişkide bulunmak. Hayvan üzerinde vücudu arkaya yaslayarak oturmak, kaykılmak. Karşı gelmek, saymam...

Kayıştırmak nedir ne demek

Kayıştırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Açmak. Kayı : Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri Kayış : Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kulla...

Akıtma kayışı nedir ne demek

Akıtma kayışı nedir Teknik terim anlamı: At başlığında, iki kulak arasından geçen kayış. (Yalvaç Isparta; Bor Niğde). Akıt : Sidik. Çoğu kaynatmak sureti...

Aşındırıcı kayışla taşlama nedir ne demek

Aşındırıcı kayışla taşlama nedir Aşındırıcı kayışla taşlama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Aşındırıcılar ile bezenmiş sons...

Çift kayışı nedir ne demek

Çift kayışı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boyunduruk ile oka bağlanan halkanın kayışı. Çift : Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Bir ...

Gandirif kayışı nedir ne demek

Gandirif kayışı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kağnılarda boyunduruğu oka bağlamakta kullanılan kayış. Gandirif : Okuz arabasını, sabanı hayvanların boyun...

Üfleç kayışı nedir ne demek

Üfleç kayışı nedir Üfleç kayışı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anadingil kasnağından devinim alarak üfleç, su basacı...

V kayışı nedir ne demek

V kayışı nedir V kayışı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kesiti yamuk biçiminde, içi bezli lastikten yapılma güç a...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim