Kaynak nedir "Kaynak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sevimli, çekici kimse. Ağaç dalı : Şu kaynağı keşte öbür kaynaklar kuvvet bulsun. Dörttebir karpuz, kavun. 2.bk. kıynak (I)-3. Eğlence. Eğlendirici, neşeli kimse. Semerin a...

 
 
 

Kaynak bağlantısı nedir ne demek

Kaynak bağlantısı nedir Kaynak bağlantısı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak işlemiyle oluşturulmuş bağlantı. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakl...

Kaynak bölgesi nedir ne demek

Kaynak bölgesi nedir Kaynak bölgesi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nötron akı yoğunluğunun ölçümünü kolaylaştırmak amacıyla, içine nötron kaynağı ilave edilen reaktör çalışma bölgesi. Kayna : Kayığın i...

Kaynak çubuğu nedir ne demek

Kaynak çubuğu nedir Kaynak çubuğu; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak işleminde, elektrik akımının kaynak yapılan yüzeye geçmesini sağlayan ya da eritken görevi gören metal çubuk. Kayna : Kayığın...

Kaynak dağılımında etkinlik nedir ne demek

Kaynak dağılımında etkinlik nedir Kaynak dağılımında etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kaynakların toplumun ençok arzu ettiği mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılması, diğer bir deyişle isteme uygun malların üret...

Kaynak dönüştürgeci nedir ne demek

Kaynak dönüştürgeci nedir Kaynak dönüştürgeci; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Gelen elektrik akımını, kaynak işleminde uygulanacak biçimde dönüştüren araç. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. ...

Kaynak eritkeni nedir ne demek

Kaynak eritkeni nedir Kaynak eritkeni; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak yapma işleminde, erimeyi kolaylaştırmak için kullanılan eritken. Eritken : [bkz: çözgen]. Kaynaşmayı kolaylaştırmak için kul...

Kaynak fiş nedir ne demek

Kaynak fiş nedir Kaynak fiş; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Katalogda yer alacak fişlerin başlıklarının belli bir düzende olmasını sağlamak için hazırlanan fiş. bk. kaynak dizim, yazar kaynak dizimi, konu...

Kaynak gereç nedir ne demek

Kaynak gereç nedir Kaynak gereç; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitim araştırma ve incelemelerinde ileri sürülen varsayımları sınamak amacıyla belli kurallara göre derlenen belge, sayısal bilgi ve veri ...

Kaynak akımı nedir ne demek

Kaynak akımı nedir Kaynak akımı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Elektrikli kaynak işlemlerinde kullanılan elektrik akımının yeğinliği. Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip t...

Kaynak alabalığı nedir ne demek

Kaynak alabalığı nedir Teknik terim anlamı: Kemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından eti çok lezzetli, Kuzey Amerika sularında çok yaygın olan, ülkemize de getirilen bir tür. Alaba : Uşak şehri, Banaz ilçesinde, merkez nahi...

Kaynak basıncı nedir ne demek

Kaynak basıncı nedir Kaynak basıncı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak işlemi sırasında, elektrotlar yoluyla yüzeye uygulanan basınç. Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip ...

Kaynak büyüklüğü nedir ne demek

Kaynak büyüklüğü nedir Kaynak büyüklüğü; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak ara kesit alanına çizilebilecek en büyük eşitkenar üçgenin, eşkenarlarından birinin uzunluğu. Kayna : Kayığın iki yanında ...

Kaynak dağılımı nedir ne demek

Kaynak dağılımı nedir Kaynak dağılımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonominin sahip olduğu kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağılımı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş ...

Kaynak dizim nedir ne demek

Kaynak dizim nedir Kaynak dizim; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kaynak fişlerin türlerine göre bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan dizim. a. bk. kaynak fiş, yazar kaynak dizimi, konubaşlığı kaynak ...

Kaynak elektrodu nedir ne demek

Kaynak elektrodu nedir Kaynak elektrodu; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: kaynak çubuğu]. Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için i...

Kaynak fırını nedir ne demek

Kaynak fırını nedir Kaynak fırını; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak işlemi öncesi ya da sonrasındaki ısıl işlemler için kullanılan fırın. Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek içi...

Kaynak fonksiyonu nedir ne demek

Kaynak fonksiyonu nedir Kaynak fonksiyonu; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Işınım yapan bir gaz küresi içinde, t derinliğindeki 1 cm3 lük bir oylum parçasının, v titreşim sayısında ve dv = 1 aralığında sa...

Kaynak işlemi nedir ne demek

Kaynak işlemi nedir Kaynak işlemi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak yapma işlemi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılacak çıkınt...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim