Kelime nedir Kelime; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kelime" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bükülmek için hazırlanmış keçi kılı. Söz,laf Bağ çubuğu. Ağaçların dibindeki taze dallar, sürgün. Gramer anlamı: Bir veya birden ço...

 
 
 

Kelime cambazlığı nedir ne demek

Kelime cambazlığı nedir "Kelime cambazlığı" ile ilgili cümle Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Cambaz : Kurnaz, hileci, hilekâr. Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler y...

Kelime grubu nedir ne demek

Kelime grubu nedir Teknik terim anlamı: Cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir nesne veya h...

Kelime hazinesi nedir ne demek

Kelime hazinesi nedir Kelime hazinesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dilin bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamı: İngilizcenin kelime hazinesi, üniversite öğrencilerinin ke...

Kelime kadrosu nedir ne demek

Kelime kadrosu nedir Kelime kadrosu; bir dil bilgisi terimidir. Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Kadro : Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge. Bu çizelgedeki yer. Bisiklet ve motosiklette ...

Kelime karışıklığı nedir ne demek

Kelime karışıklığı nedir Kelime karışıklığı; bir ruh bilimi terimidir. Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Karışık : Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Ayrı nitelikteki şeyl...

Kelime sıklığı nedir ne demek

Kelime sıklığı nedir Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Kullanılma : Kullanılmak işi. Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. İki şeyin birbiri...

Kelime sınıfları nedir ne demek

Kelime sınıfları nedir Kelime sınıfları; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, kelimelerin, gerek anlattıkları varlıkların ve eşyanın niteliğine göre ayrıldıkları ve gerek SINIF İSMİ veya SNIFLAYICI (...

Kelime türü nedir ne demek

Kelime türü nedir Kelime türü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: zamir, fiil. Bunlar, genel bir sınıflandırmada ilk yedisi varlık ve nesnelerle ilgili ad, sekizincisi de oluş ve kılış gösteren fiil olmak üzere iki ana türde toplanab...

Kelime bilimi nedir ne demek

Kelime bilimi nedir Teknik terim anlamı: Bir dilin kelime varlığını şekil bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi açısından ele alarak türetmede görev alan birimlerini, birleşik kelimelerini, kalıplaşmış şekillerini, deyimlerini, atasözlerini, ...

Kelime cambazı nedir ne demek

Kelime cambazı nedir Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Cambaz : Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. Usta, becerikli kimse. Kurnaz, hileci, hilekâr. Yerde ve t...

Kelime coğrafyası nedir ne demek

Kelime coğrafyası nedir Kelime coğrafyası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kelimelerin yayılış alanlarını belirtmeyi konu olarak alan dilbilim kolu. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların...

Kelime hayatı nedir ne demek

Kelime hayatı nedir Kelime hayatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesilden nesile geçtikçe kelimelerin ses, şekil ve anlam bakımından uğradıkları değişikliklerin topu. Hayatı : İpek iplik Keli : Taş ve top...

Kelime ikilemesi nedir ne demek

Kelime ikilemesi nedir Kelime ikilemesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı kelimenin iki defa tekrarlanması, ki bağlı ve bağsız olmak üzere iki türlü olur. BAĞLI İKİLEME (Redoublement copulatif) iki kelimen...

Kelime kalabalığı nedir ne demek

Kelime kalabalığı nedir Kelime kalabalığı; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: ('S. S.) Söze gereksiz yere katılan kelime çokluğu. (KALABALIKLI, Itnaplı, Diffus). Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaları...

Kelime oyunu nedir ne demek

Kelime oyunu nedir Edebi terim anlamı: Kelimelerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden faydalanılarak yapılmış olan nükte veya tevil. Fransızca'da Kelime oyunu ne demek?: jeu de mots Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözc...

Kelime sınıfı nedir ne demek

Kelime sınıfı nedir Teknik terim anlamı: Cümledeki işleyişleri, aldıkları çekim ve yapım ekleri ve taşıdıkları kavramlar bakımından aralarındaki ortak noktalara göre ayrılmış olan kelime türü. Türkçenin 8 kelime sınıfı vardır:. ad. sıfat. zam...

Kelime sırası nedir ne demek

Kelime sırası nedir Kelime sırası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kelimelerin bir söz içinde birbirlerine göre bulundukları yer, ki çok defa sözün anlamı üzerine önemli etkiler yapar: Adam akıllı / akıllı a...

Kelime vurgusu nedir ne demek

Kelime vurgusu nedir Kelime vurgusu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Tek heceli kelimelerde çoğunun, çok heceli, kelimelerde hecelerden birinin ötekilere göre daha yüksek ses tonuyla, daha baskılı olarak ve öteki hecelerden daha beli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim