Kendi nedir Kendi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de olarak kullanılır. "Kendi" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kendisi Karı ve kocanın birbirinden söz ederken kullandıkları takma ad. Eski evlerde tahıl ve kimi gereçler konulan, ta...

 
 
 

Kendi başına kayıt silme nedir ne demek

Kendi başına kayıt silme nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazımı, ilgili yönetim eliyle doğrudan doğruya, yasalarda gösterilen nedenlerle silme. Başın : Başta, önce, en başta3 ilkin Başına : Yalnızca, Tek basma. Kend : Kasaba, şehir. Kayı : Oğuz Türkle...

Kendi biten nedir ne demek

Kendi biten nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaban armudu. Beyaz ve iri taneli bir cins üzüm. Kend : Kasaba, şehir Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Kişinin özel olarak vurgulandığı...

Kendi kendine nedir ne demek

Kendi kendine nedir Kendi kendine; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Kendi kendine" ile ilgili cümle Tiyatro'daki terim anlamı: Bir oyun kişisinin (oyun gereği) öbür oyun kişilerinden gizli olarak tek başına konuşması, m...

Kendi kendine yemlenme nedir ne demek

Kendi kendine yemlenme nedir Kendi kendine yemlenme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ahır dışındaki ot yığınına veya silaj hendeğine sığır veya koyunların salıverilerek ancak yem zayiatını önlemek için yeri ...

Kendi payına nedir ne demek

Kendi payına nedir Kendi payına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Kendi payına" ile ilgili cümleler Kendi : "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak "o" ve "onlar" yeri...

Kendi tomu nedir ne demek

Kendi tomu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendir tohumu. Kend : Kasaba, şehir Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz. "Kendisi, kend...

Kendi yazısı nedir ne demek

Kendi yazısı nedir Kendi yazısı; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yazarın, ozanın kendi eliyle yazdığı yapıtlar için kullanılan söz. Kend : Kasaba, şehir Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlat...

Kendigelme nedir ne demek

Kendigelme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmeden, kendi kendine, doğal olarak biten: Bizim kendigelmeden 100 teneke buğday çıktı. Kend : Kasaba, şehir Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamir...

Kendi adına nedir ne demek

Kendi adına nedir Kendi adına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yalnız : Yanında başkaları bulunmayan. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi. (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak. (ya'lnız) Yalnızca...

Kendi başına nedir ne demek

Kendi başına nedir Kendi başına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: inhisârî (bk. tekelli). Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Sorma : Sormak işi. Başkası : Diğer bir kişi, herhang...

Kendi beslek nedir ne demek

Kendi beslek nedir Kendi beslek; bir biyoloji terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Özbeslenen. İngilizce'de Kendi beslek ne demek? Kendi beslek ingilizcesi nedir?: autotroph...

Kendi halinde nedir ne demek

Kendi halinde nedir Kendi halinde; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kendi halinde" ile ilgili cümle örnekleri Kendi halinde bırakmak : Üzerinde çalışmayarak geliştirmemek veya bakımsız bırakmak, işlememek. Karışma : En...

Kendi kendine döllenme nedir ne demek

Kendi kendine döllenme nedir Kendi kendine döllenme; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle konakların bağırsaklarında tek olarak bulunan (Taenia solium) büyük sestodlarda ön halkalarda sperm olgunlaşırk...

Kendi kendini düzeltme yasası nedir ne demek

Kendi kendini düzeltme yasası nedir Kendi kendini düzeltme yasası; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Birçok halkbilim olay, ürün ve anlatılarının, iç ve dış etkenler altında değişikliklere uğramasına karşın, onların...

Kendi resmi nedir ne demek

Kendi resmi nedir Kendi resmi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Bir ressamın aynadan ya da fotoğraftan bakarak yaptığı kendi başresmi. Kend : Kasaba, şehir Resmi : Devletin olan, devlete ...

Kendi yararına tekelci işletme hakkı nedir ne demek

Kendi yararına tekelci işletme hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgudan, yalnızca iyesinin yararlanıp başkalarının yararlanmamaları hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım. Kend : Kasaba, şehir....

Kendigelen nedir ne demek

Kendigelen nedir Kendigelen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Zaman : Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Dönem, devir. Çağ, mevsim. Bu sürenin belirli bir ...

Kendik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük tahıl ambarı. Kend : Kasaba, şehir Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz. "Kendisi,...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim