Kent nedir "Kent" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Köy Kin. Coğrafya'daki terim anlamı: Başta tecim, işleyim, yönetim ve eğitim o...

 
 
 

Kent atıklarının yok edilmesi nedir ne demek

Kent atıklarının yok edilmesi nedir Kent atıklarının yok edilmesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent atıklarının, kent dışına götürülüp ...

Kent biçimi nedir ne demek

Kent biçimi nedir Kent biçimi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin, tasarlı ya da tasarsız olarak gelişme süreci ...

Kent büyümesi nedir ne demek

Kent büyümesi nedir Kent büyümesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentin, belli bir ya da birkaç özek çevresinde, bell...

Kent dokusu nedir ne demek

Kent dokusu nedir Kent dokusu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin, anayollar ve ikincil yollarla bölünmüş, oturm...

Kent egy ölçeri nedir ne demek

Kent egy ölçeri nedir Kent egy ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deneklerin güç ve yetenekleri üzerinde hızla bi...

Kent eşiği nedir ne demek

Kent eşiği nedir Kent eşiği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yerleşik alanlarda, yörekentlerin dışına doğru kentsel ve ...

Kent genişlemesi nedir ne demek

Kent genişlemesi nedir Kent genişlemesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentin, eskiden çizilmiş sınırları içine sığmayar...

Kent haritası nedir ne demek

Kent haritası nedir Kent haritası; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentin tümünün ya da bir bölümünün, nüfus yoğunluğu,...

Kent koyunu nedir ne demek

Kent koyunu nedir Kent koyunu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Romney koyunu. . Kent : Şehir. Site Koyu : Yo...

Kent kurulu üyesi nedir ne demek

Kent kurulu üyesi nedir Kent kurulu üyesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent genel kurulunu oluşturan ve genellikle seçimle...

Kent özeği nedir ne demek

Kent özeği nedir Kent özeği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin, başlıca kamusal ve özel yapılarının, tecim, yö...

Kent sağlıkbilimi nedir ne demek

Kent sağlıkbilimi nedir Kent sağlıkbilimi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent yaşamının ve kentsel çevrenin doğurduğu sayrıl...

Kent soyluluk nedir ne demek

Kent soyluluk nedir Soyluluk : Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet. Soylu : İyi tanınmış, köklü bir aileden...

Kent state massacre nedir ne demek

Kent state massacre nedir : Minnesota eyaletinde şehir. New york eyaletinde yerleşim yeri. İowa eyaletinde şehir. Connecticut eyaletinde şehir. İngiltere'de id...

Kent toplumbilimi nedir ne demek

Kent toplumbilimi nedir Kent toplumbilimi; Şehir, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kentlerin toplum bütünü içind...

Kent yönetim kurulu nedir ne demek

Kent yönetim kurulu nedir Kent yönetim kurulu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent ge...

Kent yönetmeni dizgesi nedir ne demek

Kent yönetmeni dizgesi nedir Kent yönetmeni dizgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kentin tüm yönetim sorumluluğunun, adına "kent ...

Güzel kent akımı nedir ne demek

Güzel kent akımı nedir Güzel kent akımı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: 1. yüzyıl sonu ve 2. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ...

Kır kent itim çekimi nedir ne demek

Kır kent itim çekimi nedir Kır kent itim çekimi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kentbilimin kurucularından Ebenezer Howard'ın ku...

Kent akımı nedir ne demek

Kent akımı nedir Kent akımı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kentlerde belirli bir merkezden bir ...

Kent atıkları nedir ne demek

Kent atıkları nedir Kent atıkları; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent işlevlerinin bir sonucu olarak, konutlardan, işley...

Kent başkanı nedir ne demek

Kent başkanı nedir Kent başkanı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent yönetiminin başı; kimi ülkelerde özeksel yönetimce ...

Kent birleşmesi nedir ne demek

Kent birleşmesi nedir Kent birleşmesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Ayrı kentlerin genişleyerek birbiriyle bir...

Kent coğrafyası nedir ne demek

Kent coğrafyası nedir Kent coğrafyası; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Coğrafyanın, kentlerin yeryuvarı üzerindeki...

Kent efsanesi nedir ne demek

Kent efsanesi nedir Efsane : Olağanüstü bir başarı elde etmiş kimse, kurum vb. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edi...

Kent ekonomisi nedir ne demek

Kent ekonomisi nedir Kent ekonomisi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kentin üretim, dağıtım ve tüketim işlevlerini, bun...

Kent genel kurulu nedir ne demek

Kent genel kurulu nedir Kent genel kurulu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Halkın, belli süreler için seçtiği üyelerden oluşan...

Kent halkbilimi nedir ne demek

Kent halkbilimi nedir Kent halkbilimi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kentlere özgü halkbilim olay ve ürünlele...

Kent imgesi nedir ne demek

Kent imgesi nedir Kent imgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tasarı, düzenlenişi, görünümü ve yapılarının yapıtasarcılı...

Kent köy karşıtlığı nedir ne demek

Kent köy karşıtlığı nedir Kent köy karşıtlığı; Şehir, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kırsal alanların kentlere gö...

Kent okulu nedir ne demek

Kent okulu nedir Kent okulu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Kentte yaşayan çocukların eğitim gereksinmesini karşı...

Kent rantı nedir ne demek

Kent rantı nedir Kent rantı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Arsa veya bina gibi taşınmazların, bulundukları yerleşim...

Kent soylu nedir ne demek

Kent soylu nedir Kent soylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kent soylu" ile ilgili cümleler Burjuva : Orta sınıftan olan, ke...

Kent state nedir ne demek

Kent state nedir : New york eyaletinde yerleşim yeri. İowa eyaletinde şehir. İngiltere'de bölge. Bir erkek ismi. İngiltere'de idari bir bölge. Ohio ey...

Kent tasarcısı nedir ne demek

Kent tasarcısı nedir Kent tasarcısı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kentlerin düzgün ve tasarlı bir biçimde gelişmesi amac...

Kent yenileme nedir ne demek

Kent yenileme nedir Kent yenileme; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kamu girişimi ya da yardımıyla, yoksul komşuluklarının t...

Kent yönetimi nedir ne demek

Kent yönetimi nedir Kent yönetimi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: I - İl, kent, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinde y...

Etkin kent akımı nedir ne demek

Etkin kent akımı nedir Etkin kent akımı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent tasarlamasında ve yönetiminde, bilimsel yönetici...

Kamusal kent işgörüleri nedir ne demek

Kamusal kent işgörüleri nedir Kamusal kent işgörüleri; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yerel bir toplumda yaşayanların ortaklaşa yar...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim