Kese nedir Kese; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Kese" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kestirme, kısa yol Kestirme, kısa (yol ve benzeri). Kestirme; kısa; kısa yol...

 
 
 

Kese getirmek nedir ne demek

Kese getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Biçimine getirmek, yerine getirmek : Kese getirip öyle bir tokat attım ki. Getirme : Getirmek işi Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da eriştiğini sanmak. Bir makama atamak veya seçmek. Seb...

Kese kağıdı nedir ne demek

Kese kağıdı nedir "Kese kağıdı" ile ilgili cümle Konulmak : Koyma veya konma işi yapılmak. Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayar...

Kese yoğurdu nedir ne demek

Kese yoğurdu nedir Süzme : Katışıksız, saf. Süzmek işi. Süzülmüş olan, süzülerek elde edilen. Kötü, aşağılık, malın gözü (kimse). Yoğurt : Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı bir süt ürünü. Süzme yoğurt : Bir torbaya konularak suyu...

Kesealan nedir Kesealan; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Samsun şehri, Asarcık belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb....

Kesebilme nedir ne demek

Kesebilme nedir Kesebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üz...

Kesecek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Makas. Boğaya gelen ineklerin döl tutması için dişilik organının kenarında çıkan, kesilmesi gerekli olan beze : Kesmesi olan inek durmadan boğaya gelir. Meşin kesmekte kullanılan kunduracı aracı. ...

Kesecük nedir Teknik terim anlamı: Parça, kesekçik. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan ça...

Kesegelen nedir ne demek

Kesegelen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kısadan, kestirmeden. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, k...

Kese çiçeği nedir ne demek

Kese çiçeği nedir Kese çiçeği; bir bitki bilimi terimidir. Demet : Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. Bitki veya çiçek destesi. Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. Üstün yapılı bitkile...

Kese gelmek nedir ne demek

Kese gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Biçimine, yerine gelmek : Kesemine gelmedi çiviyi çakamadım. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme Gelm...

Kese hücreleri nedir ne demek

Kese hücreleri nedir Kese hücreleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Katarakt’ta göz merceği epitelinin yeni iplikler oluşturma yönündeki yetersiz çabalarının sonucunda oluşan büyük, katarakt için pa...

Kese solucanı nedir ne demek

Kese solucanı nedir Kese solucanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sistiserkus. Sönurus. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). ...

Kese yol nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kısa yol. Bağlardaki keçi yolları. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine...

Kesebiç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sözleşme, kontrat. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kuma...

Kesebilmek nedir ne demek

Kesebilmek nedir Kesebilme : Kesebilmek işi Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan çanta biçimin...

Kesecik nedir Kesecik; bir anatomi terimidir. Akciğer kesecikleri : Akciğerde gaz alışverişinin gerçekleştiği yapılar. Dolam : Dolama işinin her defası. Bir kez dolanacak miktarda olan. Lenf : Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri aras...

Kesedar nedir Kesedar; kökeni farsça dilinden gelmektedir. Tarih'teki anlamı: Resmî dairelerde evrak memuru. Saraylılara ait paraların hesabını tutan ve bu paraları saklayan görevli. Zengin : Çok, bol. Verimli. Gösterişli. Parası, malı ...

Kesegen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fare : Kedi kesegeni yakaladı. Bitki köklerini yiyen, dana burnu da denilen bir böcek. Erkek domuz. Domuz. Danaburnu. Kesici, keskin: Pıçağım çok kesegendir. Teknik terim anlamı: [bkz: danaburnu]....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim