Kesim nedir "Kesim" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Boy boş. Beden yapısı: Kesimleri yiri bi uşak. Gelinliğin kesim günü Belli, k...

 
 
 

Kesim çalım nedir ne demek

Kesim çalım nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boy boş. Çalı : Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bitki. Olmamış...

Kesim firesi nedir ne demek

Kesim firesi nedir Kesim firesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karkas ağırlığıyla kesim öncesi ağırlığı ara...

Kesim kesmek nedir ne demek

Kesim kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün tarihini belirtmek, söz kesmek : Babam gelini getirmek için kesim kesmeğe gitti. Düğün, nişan için er...

Kesim kuramı nedir ne demek

Kesim kuramı nedir Kesim kuramı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yerleşim yerinde, oturmaya ayrılmış alanların ve bur...

Kesim taksitleri nedir ne demek

Kesim taksitleri nedir Kesim taksitleri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Kesime verilen devlet mallarının taksite bağl...

Kamu güvenceli özel kesim borçları nedir ne demek

Kamu güvenceli özel kesim borçları nedir Kamu güvenceli özel kesim borçları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hazine güvencesiyle alınan özel...

Kiyim kesim olmak nedir ne demek

Kiyim kesim olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tutumlu olmak : Şimdi çok kıyım kesim oldu. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye verdi...

Reel kesim güven dizini nedir ne demek

Reel kesim güven dizini nedir Reel kesim güven dizini; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Reel kesim (üreticiler) açısından hesaplana...

Ana kesim nedir ne demek

Ana kesim nedir Ana kesim; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kesimlenmiş bir izlencede yerpaylaşır kesimleri ça...

Büyük kesim nedir ne demek

Büyük kesim nedir Büyük kesim; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Divan yazınında dörtten artık dizesi olan kesim. Kesi : K...

Geleneksel kesim nedir ne demek

Geleneksel kesim nedir Geleneksel kesim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sonsuz işgücü sunumuyla çalışan ve gizli işsizliğ...

Havalı kesim nedir ne demek

Havalı kesim nedir Havalı kesim; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yeryüzünün altındaki geçirimli kayaçların, su ba...

İkincil kesim nedir ne demek

İkincil kesim nedir İkincil kesim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Birincil kesim tarafından üretilen aramallarını kull...

İnce taneli kesim nedir ne demek

İnce taneli kesim nedir İnce taneli kesim; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: İşlem sırasında, D3 sıcaklığının az üze...

Kırsal kesim nedir ne demek

Kırsal kesim nedir Kırsal kesim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kırsal alanda ağırlıklı olarak tarım ve tarıma dayalı ...

Mali kesim nedir ne demek

Mali kesim nedir Mali kesim; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin finansmanında rol oynayan banka,...

Ölü kesim nedir ne demek

Ölü kesim nedir Ölü kesim; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kaynak işleminden etkilenmemiş ve yapısı anamet...

Özel kesim nedir ne demek

Özel kesim nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: İktisatta hanehalkı ve firmaların oluşturduğu kesim. Bir ekonominin, kamu kesimi dışındaki gerçek v...

Sürükleyici kesim nedir ne demek

Sürükleyici kesim nedir Sürükleyici kesim; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İleriye doğru bağlantısı ve geriye doğru bağlant...

Kesim ağırlığı nedir ne demek

Kesim ağırlığı nedir Kesim ağırlığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kesimden en az 12 saat önce yem verilmesi...

Kesim bindirmesi nedir ne demek

Kesim bindirmesi nedir Kesim bindirmesi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kırık düzlemi, yatay ya da yataya yakın bir ...

Kesim etmek nedir ne demek

Kesim etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taklidini yapmak. Etme : Etmek işi Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye verdim. Çamaşı...

Kesim itmek nedir ne demek

Kesim itmek nedir Teknik terim anlamı: Vergiye bağlamak. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye verdim. Çamaşır. Giysi, elbise. Ucu ...

Kesim kipi nedir ne demek

Kesim kipi nedir Teknik terim anlamı: Makineyle oluşturulmuş ağdan kullanılacak av aletine uygun ağ parçalarının çıkartılması için enine veya yüksekli...

Kesim noktası nedir ne demek

Kesim noktası nedir Kesim noktası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçekte ölçüm sürekliliğini konumlara ayıran...

Kesim ve kurgu nedir ne demek

Kesim ve kurgu nedir Kesim ve kurgu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin kesilerek kaba kurgusunun ...

Karşılaştırmalı kesim tekniği nedir ne demek

Karşılaştırmalı kesim tekniği nedir Karşılaştırmalı kesim tekniği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Daha ucuz ve hayvanlar doğa...

Özel kesim tahvili nedir ne demek

Özel kesim tahvili nedir Özel kesim tahvili; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Anonim şirketler tarafından değişken veya sabit...

Sütten kesim ağırlığı nedir ne demek

Sütten kesim ağırlığı nedir Sütten kesim ağırlığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanların sütten kesimde veya st...

Birincil kesim nedir ne demek

Birincil kesim nedir Birincil kesim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Doğal kaynakların doğrudan doğruya kullanılarak üre...

Düz kesim nedir ne demek

Düz kesim nedir Düz kesim; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Tomruğun boylu boyunca dilimlenmesi yoluyla daha çabu...

Gırım kesim nedir ne demek

Gırım kesim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ufak tefek, biçimli, zarif kimse: Girim kesim bir giz. Gırım : Havlu. Ekin biçme aracı. (Yenikent Aksaray N...

Helal kesim nedir ne demek

Helal kesim nedir Helal kesim; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kasaplık hayvanların İslam dininin kuralları...

İnce kesim nedir ne demek

İnce kesim nedir İnce : Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Ayrıntılı. Tiz (ses), pes karşıtı....

İri taneli kesim nedir ne demek

İri taneli kesim nedir İri taneli kesim; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: İşlem sırasında D3 sıcaklığının çok üstün...

Koşer kesim nedir ne demek

Koşer kesim nedir Koşer kesim; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kasaplık hayvanların Musevi dininin kurallar...

Modern kesim nedir ne demek

Modern kesim nedir Modern kesim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşgücü sunumunun pozitif esnekliğe sahip olduğu sermay...

Özeksel kesim nedir ne demek

Özeksel kesim nedir Özeksel kesim; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin özeğinde yer alan yapılardan ve açık alanlar...

Reel kesim nedir ne demek

Reel kesim nedir Reel kesim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İktisat terim anlamı: Ma...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim