Kesmek nedir "Kesmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Koparmak, ayırmak. Birisini yermek, kötülemek. Palavra atmak Taklit etmek, a...

 
 
 

Akım kesmek nedir ne demek

Akım kesmek nedir Akım kesmek; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrik akımını kesmek. Akım : Akma işi. Sanatta, siya...

Aş kesmek nedir ne demek

Aş kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Makarna kesmek. Aş : Yemek. Bulgur pilâvı. Pirinç pilâvı. Bulgurdan yapılan sulu pilâv. Çorba. Nişasta, şek...

Baha kesmek nedir ne demek

Baha kesmek nedir Teknik terim anlamı: Paha biçmek, kıymet takdir etmek. Baha : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Tepsi, ...

Balla kesmek nedir ne demek

Balla kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuşanın sözünü müsaade isteyerek kesmek. Balla : Bir ceviz miktarı (şey): Abdulla günde sıçar bir balla K...

Cılk kesmek nedir ne demek

Cılk kesmek nedir Teknik terim anlamı: Cılk olmak. Cılk : Bozularak kokmuş (yumurta). İrinlenmiş. Cıvık. Sözünün eri olmayan Kesme : Kesmek işi. Nazımd...

Dalak kesmek nedir ne demek

Dalak kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fazla büyümüş dalağı, Şamanlıktan kalma bir usulle tedavi etmek. Dalak : Midenin arkasında, diyaframın altı...

Ehedini kesmek nedir ne demek

Ehedini kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İflahını kesmek. Ehed : [bkz: Ahat] Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak ...

Et kesmek nedir ne demek

Et kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hamlamak, yorulmak. Et : İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka. Mey...

Havyar kesmek nedir ne demek

Havyar kesmek nedir Havyar kesmek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Havya : Madenlerle yapılmış olan kaynak işlerinde lehimi eritme...

İdaresini kesmek nedir ne demek

İdaresini kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İflahını kesmek. İdare : Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Hoş görme, göz yumma. Yetinme. Tutum. Bir kurum y...

İlik kesmek nedir ne demek

İlik kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilerek, isteyerek birini öfkelendirmek. İlik : Giysi, yorgan çarşafı, yastık kılıfı vb.nin gereken belirli...

Kepi kesmek nedir ne demek

Kepi kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üşümek, titremek. Çok üşümek. Kepi : Un elde etmek için değirmen taşlarının arasına konan deri ya da bez pa...

Kesik kesmek nedir ne demek

Kesik kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hendek açmak. Teknik terim anlamı: [bkz: kesik atmak]. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı k...

Kesime kesmek nedir ne demek

Kesime kesmek nedir Teknik terim anlamı: Bir işi belli şekilde yapmak üzere iki taraf aralarında uyuşmak. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarl...

Kitabete kesmek nedir ne demek

Kitabete kesmek nedir Teknik terim anlamı: Deftere geçirmek. Kitab : Arapça kökenli kitâp: kitap; Kur'an. betik Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, b...

Köşe kesmek nedir ne demek

Köşe kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Madencilikte, sert kömürleri kazıp düşürebilmek için kömür tabakasının yan taraflarını kesmek. Köşe : Birbi...

Mağara kesmek nedir ne demek

Mağara kesmek nedir Teknik terim anlamı: Kayalığı oyarak mağara meydana getirmek. Mağar : Pınar, çeşme Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cüml...

Mecidiye kesmek nedir ne demek

Mecidiye kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli mecidiye: işçinin ücretini belirlemek. Meci : İmece. Parasız iş gören yardımcı. Kedi Kesme :...

Odu kesmek nedir ne demek

Odu kesmek nedir Teknik terim anlamı: Ateşi, yangını söndürmek. Odu : Oldu. Yani. Oda Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaş...

Ağzını kesmek nedir ne demek

Ağzını kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kimsenin sözlerini alaylı bir şekilde tekrarlamak. Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümley...

Akça kesmek nedir ne demek

Akça kesmek nedir Teknik terim anlamı: Para basmak, sikke darbetmek. Akça kesme : Dağlarda yetişen ve keçiler tarafından yenilen çalı Akça : Oldukça be...

Ara kesmek nedir ne demek

Ara kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nişandan önce söz kesmek, kız tarafı ile anlaşmak. Ara kesti oyunu oynamak. Küsmek, darılmak, uzaklaşmak. G...

Ayak bağı kesmek nedir ne demek

Ayak bağı kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yürüme çağındaki yürüyemiyen çocukların ayaklarına ip bağlayıp kesmek. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının al...

Bahaya kesmek nedir ne demek

Bahaya kesmek nedir Teknik terim anlamı: Belli bir ücrete bağlamak. Baha : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Tepsi, fincan ...

Bel kesmek nedir ne demek

Bel kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağ geçitlerinde yolcuların önüne geçip soygunculuk etmek: Yol kes, bel kes., insafı elden bırakma. Bel : İ...

Cirbitik kesmek nedir ne demek

Cirbitik kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ansızın, birden kesmek. Cirbit : Çapak Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılac...

Dil kesmek nedir ne demek

Dil kesmek nedir Teknik terim anlamı: İskât etmek, ikna yoluyla susturmak. Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etl...

El kesmek nedir ne demek

El kesmek nedir Teknik terim anlamı: El çekmek, ferağat etmek. El kesme : Bir oyuncunun, karşı takımdan çembere atış yapanın elini tutarak kural dışı...

Etinden kesmek nedir ne demek

Etinden kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pek az vermek, cimrilik etmek. Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçim...

Hendek kesmek nedir ne demek

Hendek kesmek nedir Teknik terim anlamı: Hendek açmak, kazmak. Hende : Bu, şu, o Hendek : Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur....

İflahını kesmek nedir ne demek

İflahını kesmek nedir İflah : Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma. Güç, kuvvet Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümley...

Kebin kesmek nedir ne demek

Kebin kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Evlendirmek, nikahlamak. Kebi : Büyük, iri fare Kebin : Evlenme, nikâh. Evlenme, nikah. Nikâh. Kesme : Kesm...

Kesene kesmek nedir ne demek

Kesene kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mal sahiplerinin vereceği bekçi ücretini kararlaştırmak: Yarın bağların kesenesi kesilecek. Kese : Cepte ta...

Kesim kesmek nedir ne demek

Kesim kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün tarihini belirtmek, söz kesmek : Babam gelini getirmek için kesim kesmeğe gitti. Düğün, nişan için er...

Kıcırı kıcırı kesmek nedir ne demek

Kıcırı kıcırı kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıtır kıtır kesmek. Kıcı : Çam kozalağı. [bkz: kırcı]. Kırağı. Tütün fidesi yetiştirilen yer. Koyun, keçi v...

Kösteğini kesmek nedir ne demek

Kösteğini kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sık sık düşen çocukların, düşmesine engel olacağı inancıyla ayaklarına önce bağırsak sarıp sonra da kesmek....

Kud kesmek nedir ne demek

Kud kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarlada çalışan iki kişiden biri yarışmak için çok çalışarak ötekinin önünü, yolunu kesmek. Kud : Uç : Bonc...

Mala kesmek nedir ne demek

Mala kesmek nedir Teknik terim anlamı: Diyete bağlamak. Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sa...

Nal kesmek nedir ne demek

Nal kesmek nedir Teknik terim anlamı: Damga ile dağlamak. elif kesmek, nal kesmek : Bir türlü döğün döğmek. Kesme : Kesmek işi. Nazımda veya nesirde, ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim