Kişi nedir "Kişi" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yabancı erkek. Koca; bey, efendi Evin erkeği, koca, eş. Kişi (bk. gişi) Düğünden sonra yapılmış olan yemek çağrısı. Dil bilgisi olarak anlamı: kişi tekil) ; gelsin (ge...

 
 
 

Kişi başına gelir nedir ne demek

Kişi başına gelir nedir Kişi başına gelir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafi milli hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşe...

Kişi kişi nedir ne demek

Kişi kişi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kümes hayvanlarını kovalama ünlemi. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyu...

Kişi öndelikleri nedir ne demek

Kişi öndelikleri nedir Kişi öndelikleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belirmiş ancak gerçekleştirme dönemi gelmemiş alacaklara karşı önceden bir bölümü ödenen paralarla süresiz ya da geçici bir görevle bir yere...

Kişi sürüsü nedir ne demek

Kişi sürüsü nedir Teknik terim anlamı: İnsan topluluğu. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde ...

Kişicil ölçek nedir ne demek

Kişicil ölçek nedir Kişicil ölçek; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapı kümelerinin ve kentlerin, insanların güzelduyusal beğenilerini okşayacak boyutları aşmamasını salık veren kentbilim akımının, gözönünde bulu...

Kişihan nedir Kişihan; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Kişihan isminin anlamı, Kişihan ne demek: Hükümdar olan kimse. Kişihan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nef...

Kişilemek nedir ne demek

Kişilemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kümes hayvanlarını kovalamak. Teknik terim anlamı: Ağırlamak, ikram ve i’zaz etmek. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan,...

Kişiler arası nedir ne demek

Kişiler arası nedir Kişiler arası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kişiler arası ilişki : Bireyler arasındaki toplumsal etkileşim veya karşılaşma. Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve ...

Kişi ağzı nedir ne demek

Kişi ağzı nedir Teknik terim anlamı: Bireyler üstü dil sisteminin belli bir kimse tarafından kendine özgü kullanılışı. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinley...

Kişi başına nedir ne demek

Kişi başına nedir Kişi başına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Kişi : Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde ...

Kişi eki nedir ne demek

Kişi eki nedir Kişi eki; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: K.T. -im (gelmişim, geliyorum, gelirim, geleceğim, gelmeliyim) K.Ç. -1er (geldiler, gelseler) . II. Grup Kişi Ekleri. K.T. (gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, g...

Kişi oğlu kişi nedir ne demek

Kişi oğlu kişi nedir Teknik terim anlamı: Doğuştan hür olan, esir olmayan, asilzade. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. O...

Kişi salmak nedir ne demek

Kişi salmak nedir Teknik terim anlamı: Adam göndermek. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde y...

Kişi zamiri nedir ne demek

Kişi zamiri nedir Kişi zamiri; bir dil bilgisi terimidir. "Kişi zamiri" ile ilgili cümleler Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe ve...

Kişiflemek nedir ne demek

Kişiflemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sezdirmeden birinin davranışlarını izlemek, gözetlemek. Birini kötülemek, suçlamak, çekiştirmek. Bulmak. İnsan ya da hayvanı kavgaya kışkırtmak. Sezdirmeden birini izlemek, gözetlemek. Arapça köke...

Kişik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yardım. Nöbet, sıra : Kurbağa köyü halkı kişikle hayvanlarını otlatıyorlar. Satranç oyunu. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde k...

Kişilenmek nedir ne demek

Kişilenmek nedir Teknik terim anlamı: Öğünmek, böbürlenmek. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb...

Kişiler arası ilişki nedir ne demek

Kişiler arası ilişki nedir Kişiler arası ilişki; bir toplum bilimi terimidir. Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim