Kişi nedir "Kişi" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yabancı erkek. Koca; bey, efendi Evin erkeği, koca, eş. Kişi (bk. gişi) Düğünd...

 
 
 

Kişi başına gelir nedir ne demek

Kişi başına gelir nedir Kişi başına gelir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafi milli has...

Kişi kişi nedir ne demek

Kişi kişi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kümes hayvanlarını kovalama ünlemi. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca....

Kişi öndelikleri nedir ne demek

Kişi öndelikleri nedir Kişi öndelikleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belirmiş ancak gerçekleştirme dönemi gelmemiş alaca...

Kişi sürüsü nedir ne demek

Kişi sürüsü nedir Teknik terim anlamı: İnsan topluluğu. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve za...

Ev ağaç kişi ölçeri nedir ne demek

Ev ağaç kişi ölçeri nedir Ev ağaç kişi ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Denekten serbestçe bir ev, ağaç ya da insan...

Reel kişi başına gelir nedir ne demek

Reel kişi başına gelir nedir Reel kişi başına gelir; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafi mi...

Üçüncü kişi sayışımına nedir ne demek

Üçüncü kişi sayışımına nedir Üçüncü kişi sayışımına; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İki kişi arasında yapılan bir bağıtta söz kon...

Bay kişi nedir ne demek

Bay kişi nedir Teknik terim anlamı: Zengin adam. Bay : Parası, malı çok olan, zengin (kimse). Erkek. Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getirilen...

Bileşik imgesel kişi nedir ne demek

Bileşik imgesel kişi nedir Bileşik imgesel kişi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Birden çok gerçek kişi ile ilişkili özelli...

Destekleyici kişi nedir ne demek

Destekleyici kişi nedir Destekleyici kişi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Küme olarak yapılan ruhsal sağaltımda üyelerde...

Eksikli kişi nedir ne demek

Eksikli kişi nedir Eksikli kişi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bükünlü dillerde, gövdenin kısa derecesiyle yapılan...

Er kişi nedir Diğer sözlük anlamları: Erkek, reşit kimse, Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ...

Geyik kişi nedir ne demek

Geyik kişi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erkek adam anlamında kullanılır. Geyik : Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları ol...

Hatun kişi nedir ne demek

Hatun kişi nedir "Hatun kişi" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Hatun : Bayan, hanım. Kadın. Eş, zevce. Yüksek makamdaki kadınlara ve hakan ...

Hukuki kişi nedir ne demek

Hukuki kişi nedir Hukuki kişi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerçek ve tüzel kişilere verilen genel ad. Huku : Sesl...

İstenmeyen kişi nedir ne demek

İstenmeyen kişi nedir İstenme : İstenmek işi. Adam : Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Eş, koca. Birinin yanında bulunan ...

Kaynak kişi nedir ne demek

Kaynak kişi nedir Bilimsel terim anlamı: Kendisinden halk kültürüyle ilgili bilgiler sağlanan birey. bk. halk kültürü. İngilizce'de Kaynak kişi ne deme...

Kır kişi nedir ne demek

Kır kişi nedir Teknik terim anlamı: Ak saç ve sakallı, yaşlı. Kır : Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk. Şehir ve kasabaların dışınd...

Ne kişi nedir Teknik terim anlamı: Kim. Ne ki : Neyi, her ne. Ne kadar Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çeki...

Kişi ağzı nedir ne demek

Kişi ağzı nedir Teknik terim anlamı: Bireyler üstü dil sisteminin belli bir kimse tarafından kendine özgü kullanılışı. Kişi : Kadın veya erkeğe veril...

Kişi başına nedir ne demek

Kişi başına nedir Kişi başına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Kişi : Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca...

Kişi eki nedir ne demek

Kişi eki nedir Kişi eki; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: K.T. -im (gelmişim, geliyorum, gelirim, geleceğim, gelmeliyim) K.Ç. -...

Kişi oğlu kişi nedir ne demek

Kişi oğlu kişi nedir Teknik terim anlamı: Doğuştan hür olan, esir olmayan, asilzade. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koc...

Kişi salmak nedir ne demek

Kişi salmak nedir Teknik terim anlamı: Adam göndermek. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zam...

Kişi zamiri nedir ne demek

Kişi zamiri nedir Kişi zamiri; bir dil bilgisi terimidir. "Kişi zamiri" ile ilgili cümleler Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, s...

Hoş kişi geçinmek nedir ne demek

Hoş kişi geçinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi görünmeye çalışmak, yaranmak. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işl...

Tüzel kişi fişi nedir ne demek

Tüzel kişi fişi nedir Tüzel kişi fişi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kitabın hazırlanmasında sorumluluk taşıyan kam...

Atlu kişi nedir ne demek

Atlu kişi nedir Teknik terim anlamı: Süvari. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde ...

Bellü kişi nedir ne demek

Bellü kişi nedir Teknik terim anlamı: ileri gelen, muteber kimse. Bellü : Besbelli, apaçık, belli, belirli. Belli, aşikâr Kişi : Kadın veya erkeğe ver...

Birinci kişi nedir ne demek

Birinci kişi nedir Birinci kişi; Dil Bilimi, Yazın alanlarında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: Kişi]. Bir anlatıda hem olayları anl...

Duraksamalı kişi nedir ne demek

Duraksamalı kişi nedir Duraksamalı kişi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Hangisine katılmak istediğini kestiremeden iki...

Eksiksiz kişi nedir ne demek

Eksiksiz kişi nedir Eksiksiz kişi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bükünlü dillerde, gövdenin tam derecesiyle yapılar...

Gerçek kişi nedir ne demek

Gerçek kişi nedir "Gerçek kişi" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: hakîkî şahıs (bk. doğal kişi). Gerçek : Gerçeklik. Aslına uygun nitelik...

Güvenilir kişi nedir ne demek

Güvenilir kişi nedir Güvenilir kişi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Uyuşmazlığı doğuran bir nesnenin koruyumu sağlanılmak...

Her kişi nedir ne demek

Her kişi nedir Teknik terim anlamı: Herkes. iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı : “iyiliğe karşı iyiliği herkes yapabil...

İkinci kişi nedir ne demek

İkinci kişi nedir İkinci kişi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birin...

Karşıt kişi nedir ne demek

Karşıt kişi nedir Karşıt kişi; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: [bkz: antagonist]. Teknik terim anlamı: Baş...

Key kişi nedir ne demek

Key kişi nedir Teknik terim anlamı: İnsân-ı kâmil, iyi, doğru kimse. Key : İri saman. Ufak dağlar, kayalar. Kenar, yan. Çok, pek, gayet, pek çok. İy...

Koşa kişi nedir ne demek

Koşa kişi nedir Teknik terim anlamı: İhtiyar adam. Koşa : Çift, eş, ikiz. Hep birlikte. Sulanacak tarlanın, suyun dağılmasına elverişli yüksek yerind...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim