Kimya nedir Kimya; bir kimya terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kimya" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Y...

 
 
 

Ansal kimya görüşü nedir ne demek

Ansal kimya görüşü nedir Ansal kimya görüşü; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Atomların birleşerek türlü moleküller yaratt...

Çözümsel kimya nedir ne demek

Çözümsel kimya nedir Çözümsel kimya; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özdeklerin kimyasal bileşimini, özdek i...

Farmasötik kimya nedir ne demek

Farmasötik kimya nedir Farmasötik kimya; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç ve benzeri ürünlerin yapımında kul...

İnorganik kimya nedir ne demek

İnorganik kimya nedir İnorganik kimya; bir kimya terimidir. Kimya'daki anlamı: Metalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve kar...

Manyeto kimya nedir ne demek

Manyeto kimya nedir Manyeto kimya; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Maddenin manyetik özelliklerini, atom ve molekül yapıs...

Organik kimya nedir ne demek

Organik kimya nedir Organik kimya; bir kimya terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası. Kimya'daki anlamı: C, H, O, N, Br, I,...

Kimyaca nedir Kimyaca; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Osmanlıca Kimyaca ne demek? Kimyaca Osmanlıca'da...

Kimyaca arı nedir ne demek

Kimyaca arı nedir Kimyaca arı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Arılığı kimyaca saptanan ölçütlere uygun olan (özdek). A...

Kimyacılık nedir ne demek

Kimyacılık nedir Kimyacı : Kimya öğretmeni. Kimya ile uğraşan kimse, kimyager. Kimya : Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Uyum. Maddelerin teme...

Kimyagerlik nedir ne demek

Kimyagerlik nedir Kimyager : Kimyacı. Kimya : Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerin...

Kimyasal nedir Kimyasal; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kimyasal" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'da...

Kimyasal antagonizma nedir ne demek

Kimyasal antagonizma nedir Kimyasal antagonizma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Agonistin, antagonist ilaçla kimyas...

Kimyasal ayrışma nedir ne demek

Kimyasal ayrışma nedir Kimyasal ayrışma; Coğrafya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yerli kayaların, içinde erimi...

Kimyasal bağlar nedir ne demek

Kimyasal bağlar nedir Kimyasal bağlar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin araların...

Kimyasal bileşme nedir ne demek

Kimyasal bileşme nedir Kimyasal bileşme; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Değişik özdeciklerin bir araya gelme...

Kimyasal bombaj nedir ne demek

Kimyasal bombaj nedir Kimyasal bombaj; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asidik gıda konservelerinde, asitle kons...

Kimyasal çekici madde nedir ne demek

Kimyasal çekici madde nedir Kimyasal çekici madde; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücre ya da organizmayı kendine çeken h...

Kimyasal çevrimli örtme nedir ne demek

Kimyasal çevrimli örtme nedir Kimyasal çevrimli örtme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Uygun çözeltiler kullanılarak, kim...

Kimyasal çözümleme nedir ne demek

Kimyasal çözümleme nedir Kimyasal çözümleme; Gümrük, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir kimyasal bileşik, çözel...

Kimya doğrulumu nedir ne demek

Kimya doğrulumu nedir Kimya doğrulumu; bir bilimi terimidir. Kimya : Uyum. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ...

Kimya göçümü nedir ne demek

Kimya göçümü nedir Kimya göçümü; bir biyoloji terimidir. Fransızca'da Kimya göçümü ne demek?: chimiotaxie Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşiml...

Anorganik kimya nedir ne demek

Anorganik kimya nedir Anorganik kimya; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Temel öğesi karbon olmayan anorganik bileşikleri in...

Deneysel kimya nedir ne demek

Deneysel kimya nedir Deneysel kimya; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kuramsal görüşlerden çok gözlem ve deneylere dayanan...

Fiziksel kimya nedir ne demek

Fiziksel kimya nedir Fiziksel kimya; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kimyasal olguları, özdeklerin özellikl...

Kuramsal kimya nedir ne demek

Kuramsal kimya nedir Kuramsal kimya; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Özdeğin fiziksel kimyasal özellikleriyle bunlara iliş...

Mekano foto kimya nedir ne demek

Mekano foto kimya nedir Mekano foto kimya; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bazı ışığa duyarlı polimerlerin ışığa maruz bırakı...

Uzvi kimya nedir ne demek

Uzvi kimya nedir Uzvi kimya; bir kimya terimidir. Uzvi : Organik. Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birle...

Kimyaca aktif nedir ne demek

Kimyaca aktif nedir Kimyaca aktif; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal tepkime vermeye yatkın olan. Aktif : Etkin, ...

Kimyacı nedir Kimya'daki anlamı: Kimya bilim dalında uzmanlaşmış bilim adamı. İngilizce'de Kimyacı ne demek? Kimyacı ingilizcesi nedir?: chemist Os...

Kimyager nedir Kimyager; bir kimya terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Kimyacı : Kimya ile uğraşan kimse, kimyager. Kimya öğretmeni....

Kimyakar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli Far. kimyâ-ger: kimyager. Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini...

Kimyasal antagonist nedir ne demek

Kimyasal antagonist nedir Kimyasal antagonist; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlacın kimyasal yapısını değiştirere...

Kimyasal aşındırma nedir ne demek

Kimyasal aşındırma nedir Kimyasal aşındırma; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Suyun ya da çözeltilerin, kimyasal etkisiy...

Kimyasal bağ nedir ne demek

Kimyasal bağ nedir Kimyasal bağ; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [bkz: bağ]. Kimya'da terim anlamı: Atom v...

Kimyasal bileşim nedir ne demek

Kimyasal bileşim nedir Kimyasal bileşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin hangi tür öğecik ve özde...

Kimyasal bireşim nedir ne demek

Kimyasal bireşim nedir Kimyasal bireşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir kimyasal bileşiği, daha ilkel ayı...

Kimyasal boya nedir ne demek

Kimyasal boya nedir Kimyasal boya; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kimyasal gereçlerden ve bunların kimyasal etkilerinden f...

Kimyasal çevirimli örtü nedir ne demek

Kimyasal çevirimli örtü nedir Kimyasal çevirimli örtü; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal çevirimli örtme işlemi i...

Kimyasal çöktürme nedir ne demek

Kimyasal çöktürme nedir Kimyasal çöktürme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal maddelerin çözeltiye ilavesi ile çözelti...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim