Kimya nedir Kimya; bir kimya terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kimya" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve ...

 
 
 

Kimyaca nedir Kimyaca; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Osmanlıca Kimyaca ne demek? Kimyaca Osmanlıca'da ne anlama gelir?: b-il-kimya Kimya : Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Mad...

Kimyaca arı nedir ne demek

Kimyaca arı nedir Kimyaca arı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Arılığı kimyaca saptanan ölçütlere uygun olan (özdek). Arı : Temiz. Günahsız. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Ap...

Kimyacılık nedir ne demek

Kimyacılık nedir Kimyacı : Kimya öğretmeni. Kimya ile uğraşan kimse, kimyager. Kimya : Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Uyum. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini i...

Kimyagerlik nedir ne demek

Kimyagerlik nedir Kimyager : Kimyacı. Kimya : Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Kimyacılık : Kimyacının ya...

Kimyasal nedir Kimyasal; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kimyasal" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'daki anlamı: Kimyasal madde. Kimya ile ilgili şey. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Ki...

Kimyasal antagonizma nedir ne demek

Kimyasal antagonizma nedir Kimyasal antagonizma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Agonistin, antagonist ilaçla kimyasal olarak birleşmesi sonucu etkisiz duruma getirilmesi olayı. Antagonizm : Düşmanlık Anta...

Kimyasal ayrışma nedir ne demek

Kimyasal ayrışma nedir Kimyasal ayrışma; Coğrafya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yerli kayaların, içinde erimiş kimi gazlar bulunan sularla dağılıp çözülmeleri. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal ...

Kimyasal bağlar nedir ne demek

Kimyasal bağlar nedir Kimyasal bağlar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin aralarındaki bağlar. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tan...

Kimya doğrulumu nedir ne demek

Kimya doğrulumu nedir Kimya doğrulumu; bir bilimi terimidir. Kimya : Uyum. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Doğrulu...

Kimya göçümü nedir ne demek

Kimya göçümü nedir Kimya göçümü; bir biyoloji terimidir. Fransızca'da Kimya göçümü ne demek?: chimiotaxie Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Ü...

Kimyaca aktif nedir ne demek

Kimyaca aktif nedir Kimyaca aktif; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal tepkime vermeye yatkın olan. Aktif : Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirileb...

Kimyacı nedir Kimya'daki anlamı: Kimya bilim dalında uzmanlaşmış bilim adamı. İngilizce'de Kimyacı ne demek? Kimyacı ingilizcesi nedir?: chemist Osmanlıca Kimyacı ne demek? Kimyacı Osmanlıca'da ne anlama gelir?: kimyager Kimyager (Kimya...

Kimyager nedir Kimyager; bir kimya terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Kimyacı : Kimya ile uğraşan kimse, kimyager. Kimya öğretmeni. Kimya : Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Uyum. Maddelerin temel yapılarını, bir...

Kimyakar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli Far. kimyâ-ger: kimyager. Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşı...

Kimyasal antagonist nedir ne demek

Kimyasal antagonist nedir Kimyasal antagonist; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlacın kimyasal yapısını değiştirerek antagonist etki oluşturan madde. Antagonist : Düşman Kimya : Maddelerin temel yapıların...

Kimyasal aşındırma nedir ne demek

Kimyasal aşındırma nedir Kimyasal aşındırma; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Suyun ya da çözeltilerin, kimyasal etkisiyle aşınma. Aşındırma : Aşındırmak işi. Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektri...

Kimyasal bağ nedir ne demek

Kimyasal bağ nedir Kimyasal bağ; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [bkz: bağ]. Kimya'da terim anlamı: Atom veya iyonların bağımsız molekül oluşturmasını sağlayan kuvvetlerden doğan etkileşim türü. ...

Kimyasal bileşim nedir ne demek

Kimyasal bileşim nedir Kimyasal bileşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin hangi tür öğecik ve özdeciklerden, ne oranda oluştuğunu gösteren veriler. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin hang...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim