Kitaplık bilimci nedir ne demek

Kitaplık bilimci nedir Kitaplık : Kitap yapmaya elverişli. Belli bir sayıda kitabı olan. Evlerde ve iş yerlerinde içinde kitapların bulunduğu oda. Kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya, kütüphane. Kuruluş amaç ve görevine uygun kit...

Kitaplık cildi nedir ne demek

Kitaplık cildi nedir Kitaplık cildi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitapların uzun süre kullanılmalarını sağlamak amacıyla yapılan çok sağlam cilt. Kitaplı : Kitabı olan Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir ...

Kitaplık gereci nedir ne demek

Kitaplık gereci nedir Kitaplık gereci; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplığın amacına, okuyucunun gereksinmesine uygun olarak dermede yer alan, kitap, kitapça, süreli yayın, film, plak, band, resim, harita ...

Kitaplık görevlisi öğretmen nedir ne demek

Kitaplık görevlisi öğretmen nedir Kitaplık görevlisi öğretmen; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplıkbilimcisi olmadığı halde dersleri yanında kitaplık işini de yürüten öğretmen. Kitaplı : Kitabı olan Kitaplık görevlisi :...

Kitaplık indirimi nedir ne demek

Kitaplık indirimi nedir Kitaplık indirimi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplık için satın alınan kitaplara uygulanan indirim. İndiri : Değersiz Kitaplı : Kitabı olan. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir t...

Kitaplıkbilim uzmanı nedir ne demek

Kitaplıkbilim uzmanı nedir Kitaplıkbilim uzmanı; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplıkbilim eğitimi gördükten sonra, kitaplıkbiliminin herhangi bir dalında uzmanlaşmış kişi. Kitaplı : Kitabı olan Kitap : Ciltli ve...

Kitaplıklararası işbirliği nedir ne demek

Kitaplıklararası işbirliği nedir Kitaplıklararası işbirliği; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıklar arasında gereç, görev, görevli yönünden sağlanan dayanışma. Kitaplı : Kitabı olan Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak b...

Kitaplıklararası ödünç verme bölümü nedir ne demek

Kitaplıklararası ödünç verme bölümü nedir Kitaplıklararası ödünç verme bölümü; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplıklarda, kitaplıklararası ödünç verme işleminin yürütüldüğü yer. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işare...

Kitaplıca nedir ne demek

Kitaplıca nedir Kitaplıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Kitaplı : Kitabı olan Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü. Herhangi bir konuda yazılmış eser....

Kitaplık nedir ne demek

Kitaplık nedir "Kitaplık" ile ilgili cümleler Bilişim alanındaki terim anlamı: Edebi terim anlamı: İçinde, istenildiği zaman okunmak üzere, sınıflandırılmış, türlü konulara değgin birçok kitap bulunan yer. Bilimsel terim anlamı: Kuruluş ...

Kitaplık bilimi nedir ne demek

Kitaplık bilimi nedir Kitaplık : Kitap olabilecek kadar. Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş, kütüphane, bibliyotek. Evle...

Kitaplık gemi nedir ne demek

Kitaplık gemi nedir Kitaplık gemi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Karadan ulaşım olanakları güç olan kıyı ya da ada halkına kitaplık hizmeti yapan küçük gemi. (Norveç, İsveç ve Danimarka'da kullanılır.). Kit...

Kitaplık görevlisi nedir ne demek

Kitaplık görevlisi nedir Kitaplık görevlisi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıkbilim öğrenimi görmemiş olan ve bir kitaplıkta bilimsel işler dışında kalan işleri yürüten kişi. Kitaplı : Kitabı olan Göre : Bi...

Kitaplık halkbilimcisi nedir ne demek

Kitaplık halkbilimcisi nedir Kitaplık halkbilimcisi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Alan araştırması yapmadan, yalnız halkbilimsel yayınlara dayanarak çalışmalar yapan bilim adamı. bk. halkbilim alan araşt...

Kitaplık tren nedir ne demek

Kitaplık tren nedir Kitaplık tren; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gezici kitaplık görevi yapan tren. Kitaplı : Kitabı olan Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapr...

Kitaplıkbilimci nedir ne demek

Kitaplıkbilimci nedir Kitaplıkbilimci; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıklarda her türlü işin yürütülmesini sağlayan, kitaplıkbilim öğrenimi görmüş kişi. Kitaplı : Kitabı olan Kitap : Ciltli ve ciltsiz ol...

Kitaplıklararası ödünç verme nedir ne demek

Kitaplıklararası ödünç verme nedir Kitaplıklararası ödünç verme; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kitaplık dermesinden, başka kitaplıkların okuyucularının da yararlanmasını sağlamak amacıyla kitaplıklar arasında gerçekleş...

Kitaplılık nedir ne demek

Kitaplılık nedir Kitaplılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kitaplı : Kitabı olan Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü. Herhangi bir konuda yazılmış eser...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim