Kitaplık nedir ne demek

Kitaplık nedir "Kitaplık" ile ilgili cümleler Bilişim alanındaki terim anlamı: Edebi terim anlamı: İçinde, istenildiği zaman okunmak üzere, sınıflan...

 
 
 

Kitaplık cildi nedir ne demek

Kitaplık cildi nedir Kitaplık cildi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitapların uzun süre kullanılmalarını sağlamak amac...

Kitaplık gereci nedir ne demek

Kitaplık gereci nedir Kitaplık gereci; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplığın amacına, okuyucunun gereksinmesine uygu...

Kitaplık görevlisi öğretmen nedir ne demek

Kitaplık görevlisi öğretmen nedir Kitaplık görevlisi öğretmen; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplıkbilimcisi olmadığı halde dersle...

Kitaplık indirimi nedir ne demek

Kitaplık indirimi nedir Kitaplık indirimi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplık için satın alınan kitaplara uygulanan i...

Gezici kitaplık hizmeti nedir ne demek

Gezici kitaplık hizmeti nedir Gezici kitaplık hizmeti; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gezici kitaplıkla kitabı okuyucunun ayağın...

Gezici kitaplık nedir ne demek

Gezici kitaplık nedir Gezici kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplık açılamayan yerdeki halkın ayağına özel bir...

Merkezi kitaplık nedir ne demek

Merkezi kitaplık nedir Merkezi kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kendisine bağlı şubeleri bulunan, olağan kitaplık ...

Özerk kitaplık nedir ne demek

Özerk kitaplık nedir Özerk kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir dizgenin bir parçasını oluşturan, ancak y...

Ulusal kitaplık nedir ne demek

Ulusal kitaplık nedir Ulusal kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ulusal bütçeyle beslenen, genellikle derleme ya da...

Yığınak kitaplık nedir ne demek

Yığınak kitaplık nedir Yığınak kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ya da birkaç kitaplığın, az kullanılan gereçl...

Kitaplıkbilim uzmanı nedir ne demek

Kitaplıkbilim uzmanı nedir Kitaplıkbilim uzmanı; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplıkbilim eğitimi gördükten sonra, kitaplı...

Kitaplıklararası işbirliği nedir ne demek

Kitaplıklararası işbirliği nedir Kitaplıklararası işbirliği; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıklar arasında gereç, görev, göre...

Kitaplıklararası ödünç verme bölümü nedir ne demek

Kitaplıklararası ödünç verme bölümü nedir Kitaplıklararası ödünç verme bölümü; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplıklarda, kitaplıklararası...

Kitaplık bilimci nedir ne demek

Kitaplık bilimci nedir Kitaplık : Kitap yapmaya elverişli. Belli bir sayıda kitabı olan. Evlerde ve iş yerlerinde içinde kitapların bulunduğu oda. Kitapları...

Kitaplık bilimi nedir ne demek

Kitaplık bilimi nedir Kitaplık : Kitap olabilecek kadar. Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan,...

Kitaplık gemi nedir ne demek

Kitaplık gemi nedir Kitaplık gemi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Karadan ulaşım olanakları güç olan kıyı ya da ada ha...

Kitaplık görevlisi nedir ne demek

Kitaplık görevlisi nedir Kitaplık görevlisi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıkbilim öğrenimi görmemiş olan ve bir kit...

Kitaplık halkbilimcisi nedir ne demek

Kitaplık halkbilimcisi nedir Kitaplık halkbilimcisi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Alan araştırması yapmadan, yalnı...

Kitaplık tren nedir ne demek

Kitaplık tren nedir Kitaplık tren; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gezici kitaplık görevi yapan tren. Kitaplı : Kitabı ...

Aboneli kitaplık nedir ne demek

Aboneli kitaplık nedir Aboneli kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üyelerine para karşılığı ödünç kitap veren bir tür...

Kişisel kitaplık nedir ne demek

Kişisel kitaplık nedir Kişisel kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişiye özgü kitaplık. Kitaplı : Kitabı olan Kişi ...

Özel kitaplık nedir ne demek

Özel kitaplık nedir Özel kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir kümenin hizmetinde bulunan, belirli konula...

Teknik kitaplık nedir ne demek

Teknik kitaplık nedir Teknik kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fen ve teknik alanında çalışanların gereksemelerini...

Vakıf kitaplık nedir ne demek

Vakıf kitaplık nedir Vakıf kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplumun yararlanması için sonsuz olarak bağışlanmı...

Zincirli kitaplık nedir ne demek

Zincirli kitaplık nedir Zincirli kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: XV. yüzyıldan XVIII. yüzyıl başlarına değin görül...

Kitaplıkbilimci nedir ne demek

Kitaplıkbilimci nedir Kitaplıkbilimci; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıklarda her türlü işin yürütülmesini sağlaya...

Kitaplıklararası ödünç verme nedir ne demek

Kitaplıklararası ödünç verme nedir Kitaplıklararası ödünç verme; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kitaplık dermesinden, başka kitapl...

Danışman kitaplıkbilimci nedir ne demek

Danışman kitaplıkbilimci nedir Danışman kitaplıkbilimci; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplarla ilgili özel bilgi ve yetenekle...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim