Klor nedir Klor; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, içme ve atık suların dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan halojenlerden bir ...

 
 
 

Klor heptoksit nedir ne demek

Klor heptoksit nedir Klor heptoksit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü Cl2O7 olan perklorik asidin anhidriti. Renksiz yağımsı, kolayca patlayan bir madde. Klor : Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan,...

Klor hidrik asit nedir ne demek

Klor hidrik asit nedir Klor hidrik asit; bir kimya terimidir. Klor : Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl). Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek öz...

Kloral nedir Kloral; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CCl3CHO olan yağımsı beyaz bir sıvı. Endüstriyel olarak DDT hazırlanmasında kullanılan, uyutucu bir maddedir. Trikloroetanal, trikloroasetik a...

Kloraloz nedir Kloraloz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücuda alındıktan sonra kloralaldehit veya klorala dönüşüp daha sonra ise trikloretanole dönüşerek etkisini gösteren, alfa ve beta olmak...

Kloramfenikol nedir ne demek

Kloramfenikol nedir Kloramfenikol; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Veterinerlikte söz...

Kloramin nedir Kloramin; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü ClNH2 ve e.n. 66 °C olan, sodyum hipoklorit ve amonyaktan hazırlanan patlayıcı bir sıvı. Kloramin Grignard reaktifi ile primeramin verir. ...

Kloranil nedir Kloranil; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formlü C6Cl4O2, 290 °C’de erirken süblimleşen sarı renkli bir katı. Alkolde çok az çözünür. Tohum korumada ve boya sanayiinde oksitleyici olarak ku...

Kloraseton nedir ne demek

Kloraseton nedir Kloraseton; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü CH3COCH2Cl, keskin kokulu askeri amaçlı göz yaşartıcı olarak kullanılan bir sıvı. Klor : Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, norma...

Klor dioksit nedir ne demek

Klor dioksit nedir Klor dioksit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organik maddelerden etkilenmeyen, klor bazlı dezenfektanlardan biri. Klor : Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcakl...

Klor gazı nedir ne demek

Klor gazı nedir Klor gazı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda temas yüzeylerinin ve suyun sanitasyonunda kullanılan, gaz formunda, klor bazlı bir dezenfektan. Klor : Atom numarası 17, atom ağır...

Klor hidrat nedir ne demek

Klor hidrat nedir Klor hidrat; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Klor : Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl). Hidrat : Bir cismi...

Kloragogen hücreleri nedir ne demek

Kloragogen hücreleri nedir Kloragogen hücreleri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Halkalı solucanların (Annelida) bağırsağının üst tarafında yer alan ve yağ ile glikojen depolayan hücreler. Hücre : İnce bir zar için...

Kloralhidrat nedir ne demek

Kloralhidrat nedir Kloralhidrat; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücuda alındıktan sonra karaciğerde trikloretanole dönüştürülerek etkin duruma getirilen, hipnotik ve anestezik amaçla kullanılan al...

Klorambusil nedir ne demek

Klorambusil nedir Klorambusil; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mekloretaminin daha az zehirli olan bir türevi olup bağışıklık sistemini baskılayıcı ve alkilleyici olarak kullanılan antineoplastik ...

Kloramfetamin nedir ne demek

Kloramfetamin nedir Kloramfetamin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Serotonerjik nöronlarda sinir uçlarını tahrip ederek serotonin salınımını azaltan ve seratonerjik nöronların nörotoksini olan ilaç. ...

Kloramin t nedir ne demek

Kloramin t nedir Kloramin t; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hidrat formülü CH3C6H4SO2N(Cl)Na.3H2O,. havada yavaşça bozunarak klor gazı veren beyaz kristalin bir toz Antiseptik, mikrop öldürücü...

Klorasetik asit nedir ne demek

Klorasetik asit nedir Klorasetik asit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü ClCH2COOH, beyaz veya renksiz kristalleri olan, havadan nem kapan bir madde. Su, alkol, benzen ve eterde çözünür. Boya ve diğer orga...

Kloratlar nedir ne demek

Kloratlar nedir Kloratlar; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: ClO3-, klorik asitten türeyen, piramit şeklindeki anyon. MClO3, klorik asit tuzlarına verilen genel isim. Alkali kloratlar ısıtılırsa, klor ve oks...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim