Koli nedir Koli; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Koli" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Adların sonuna eklenerek sevgi bi...

 
 
 

Fleksura koli sinistra nedir ne demek

Fleksura koli sinistra nedir Fleksura koli sinistra; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Colon transversum ile...

Ansa distalis koli nedir ne demek

Ansa distalis koli nedir Ansa distalis koli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getirenlerde kolonun...

Ansa spiralis koli nedir ne demek

Ansa spiralis koli nedir Ansa spiralis koli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getirenlerde kolonla...

Regiones koli nedir ne demek

Regiones koli nedir Regiones koli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Boyun bölgeleri. Regio : Yer, b...

Kolibasillozis nedir ne demek

Kolibasillozis nedir Kolibasillozis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Memeli ve kanatlılarda Escherchia coli tü...

Kolibasilus nedir ne demek

Kolibasilus nedir Teknik terim anlamı: Esherichia coli. Koli : Posta paketi. İçinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte paket Esherichia coli : Norma...

Kolibrigiller nedir ne demek

Kolibrigiller nedir Kolibrigiller; hayvan bilimi, Biyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bi...

Kolifaj nedir Kolifaj; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Escherichia coli bakterisine saldıran bir ba...

Koliform bakteri nedir ne demek

Koliform bakteri nedir Koliform bakteri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirim sisteminde bulunan, gıdalarda g...

Koliform sellülitisi nedir ne demek

Koliform sellülitisi nedir Koliform sellülitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tavuklarda Escherchia coli enfeksiy...

Koligatif özellik nedir ne demek

Koligatif özellik nedir Koligatif özellik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Moleküllerin veya taneciklerin tabiatına değil de...

Kolik nedir Kolik; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Boynuzsuz keçi, koyun ve sığır. Boynuzlu olması...

Kolikus nedir Kolikus; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolik. Koli : Posta paketi. İçinde t...

Kolin asetiltransferaz nedir ne demek

Kolin asetiltransferaz nedir Kolin asetiltransferaz; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kolini, asetilkoline sentezl...

Kolin esteraz ı nedir ne demek

Kolin esteraz ı nedir Kolin esteraz ı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolinesteraz. Este : Toprak evlerin...

Kolin klorür nedir ne demek

Kolin klorür nedir Kolin klorür; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Suda kolay çözünen, nem çekici, renksiz kri...

Kolin pentotenat nedir ne demek

Kolin pentotenat nedir Kolin pentotenat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kristal formda ve ticari yemlik kalited...

Kolinerjik nedir ne demek

Kolinerjik nedir Kolinerjik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolinle ilgili olan. Kolin : Bir zar fos...

Kolinesteraz nedir ne demek

Kolinesteraz nedir Teknik terim anlamı: Asetilkolinesteraz. Kolin : Bir zar fosfolipiti olan fosfatidilkolinde ve B vitamin kompleksinde bulunan, bir nö...

Koli basili nedir ne demek

Koli basili nedir Koli basili; biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Veterin...

Fleksura koli dekstra nedir ne demek

Fleksura koli dekstra nedir Fleksura koli dekstra; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Colon ascendens ile co...

Kanatlı koli enfeksiyonları nedir ne demek

Kanatlı koli enfeksiyonları nedir Kanatlı koli enfeksiyonları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tavuk, hindi, ördek ve diğer ...

Ansa proksimalis koli nedir ne demek

Ansa proksimalis koli nedir Ansa proksimalis koli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getirenlerde kol...

Haustra koli nedir ne demek

Haustra koli nedir Haustra koli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolon kesesi. Koli : Posta pake...

Tenya koli nedir ne demek

Tenya koli nedir Tenya koli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atgillerde kalın bağırsaklar üzeri...

Kolibasiloz nedir ne demek

Kolibasiloz nedir Teknik terim anlamı: Esherichia coli’nin neden olduğu enfeksiyon. Koli : Posta paketi. İçinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte p...

Kolibri nedir Kolibri; bir hayvan bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. kuşu veya kolibri, sinek kuşugiller (Trochilidae) [#fami...

Kolienteritis nedir ne demek

Kolienteritis nedir Kolienteritis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Escherichia coli’nin patojen türlerinin ned...

Koliform nedir Koliform; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fermantasyon oluşturan, gram-negatif, çubuk biç...

Koliform enterotoksemisi nedir ne demek

Koliform enterotoksemisi nedir Koliform enterotoksemisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Escherchia coli’nin uygun serot...

Koliformlar nedir ne demek

Koliformlar nedir Koliformlar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aerobik ya da geçici anaerobik, gram negatif, spor ol...

Koligranülom nedir ne demek

Koligranülom nedir Koligranülom; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanatlılarda Escherchia coli’ye bağlı olara...

Kolik asit nedir ne demek

Kolik asit nedir Kolik asit; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Yağ sindirimine yardım eden ve saf...

Kolin nedir Kolin; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir zar fosfolipiti olan fosfatidilkolinde ve...

Kolin esteraz nedir ne demek

Kolin esteraz nedir Kolin esteraz; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: asetilkolin esteraz]. Veterinerl...

Kolin esterleri nedir ne demek

Kolin esterleri nedir Kolin esterleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücutta asetilkolin benzeri etki göstere...

Kolin ksantat nedir ne demek

Kolin ksantat nedir Kolin ksantat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ticari yemlik kalitede üretilen bir vitami...

Kolinasyon nedir ne demek

Kolinasyon nedir Kolinasyon; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzlemde düzleme veya uzaydan uzaya öyle bir dön...

Kolinerjik sinirler nedir ne demek

Kolinerjik sinirler nedir Kolinerjik sinirler; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Salgıladıkları asetilkolinle efektör organları...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim