Konsa nedir Konsa; bir hayvan bilimi terimidir. Konsantrasyon : Derişim. Dikkat toplaşımı. Konsantre : Yoğun. Derişik. Konsantre etmek : Yoğunlaş...

 
 
 

Konsantre balık eriyiği nedir ne demek

Konsantre balık eriyiği nedir Konsantre balık eriyiği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Balıkların buharla yağın alınmas...

Konsantre yem nedir ne demek

Konsantre yem nedir Konsantre yem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirilebilir besin maddeleri yüksek, sel...

Konsantre yoğurt nedir ne demek

Konsantre yoğurt nedir Konsantre yoğurt; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Süzme yoğurt. Konsa : Taşlık Konsantre ...

Konsantrik atrofi nedir ne demek

Konsantrik atrofi nedir Konsantrik atrofi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Eşmerkezli atrofi. Atrofi : Yapı ve gör...

Konsayı nedir Konsayı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Eksenlere ve bir köken noktasına göre, noktal...

Balık yağı konsantresi nedir ne demek

Balık yağı konsantresi nedir Balık yağı konsantresi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hipolipidemik amaçla kullanılan, ...

Doruk konsantrasyon nedir ne demek

Doruk konsantrasyon nedir Doruk konsantrasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ilacın verilmesinden sonra o ilac...

En düşük öldürücü konsantrasyon nedir ne demek

En düşük öldürücü konsantrasyon nedir En düşük öldürücü konsantrasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir maddenin belirli bir ...

Eşik zehirlilik konsantrasyonu nedir ne demek

Eşik zehirlilik konsantrasyonu nedir Teknik terim anlamı: Ortamda bulunan birden fazla zehirli maddenin ortak etkisinin belirlenmesinde kullanılan bir parametre. Eşik : K...

Etkili konsantrasyon nedir ne demek

Etkili konsantrasyon nedir Teknik terim anlamı: Deney organizmalarının %50’sinde denge kaybı, felç, anormallikler veya vücut bozuklukları gibi etkiler meydana g...

Gözerimi konsayılan nedir ne demek

Gözerimi konsayılan nedir Gözerimi konsayılan; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Gözerimini temel düzlem alarak gökküre...

Letal konsantrasyon 50 nedir ne demek

Letal konsantrasyon 50 nedir Teknik terim anlamı: Öldürücü konsantrasyon 50. Leta : Derilerin harçtan çıktıktan sonra bol suda yıkanması işlemi Letal : [bkz: öldü...

Molar konsantrasyon nedir ne demek

Molar konsantrasyon nedir Molar konsantrasyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Molarite. Konsa : Taşlık Konsantrasy...

Öldürücü konsantrasyon 50 nedir ne demek

Öldürücü konsantrasyon 50 nedir Teknik terim anlamı: Belirlenmiş bir zaman içinde bir deney grubundaki canlıların %50’sini öldüren konsantrasyon, letal konsantrasyon...

Plato konsantrasyonu nedir ne demek

Plato konsantrasyonu nedir Plato konsantrasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ilacın atılımında vücuda giren ...

Soya proteini konsantresi nedir ne demek

Soya proteini konsantresi nedir Soya proteini konsantresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüksek kaliteli, kusursuz, tem...

Şekerli konsantre süt nedir ne demek

Şekerli konsantre süt nedir Şekerli konsantre süt; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kondense süt. Konsantre süt : Koyu...

Ucaysal konsayı nedir ne demek

Ucaysal konsayı nedir Ucaysal konsayı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir özek ve bir eksenden ölçülen açı y...

Yonca konsantresi nedir ne demek

Yonca konsantresi nedir Yonca konsantresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Taze biçilmiş yoncanın sıkılarak alına...

Konsantrasyon nedir ne demek

Konsantrasyon nedir Konsantrasyon; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Konsantrasyon" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Orta Ö...

Konsantre nedir ne demek

Konsantre nedir Konsantre; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Konsantre etmek : Yoğunlaşt...

Konsantre süt nedir ne demek

Konsantre süt nedir Konsantre süt; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Koyulaştırılmış süt. Süt : Kadınların ve me...

Konsantre yem karması nedir ne demek

Konsantre yem karması nedir Konsantre yem karması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rasyondaki besin maddeleri açığını...

Konsantrik nedir ne demek

Konsantrik nedir Konsantrik; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Ortak merkezli halkasal yapılar. Teknik terim anlamı: O...

Konsarva nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konserve. Konsa : Taşlık Konserve : Isı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanmış...

Konsayı dizgesi nedir ne demek

Konsayı dizgesi nedir Konsayı dizgesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Noktaların uzayda yerlerini belirleme...

Coğrafya konsayıları nedir ne demek

Coğrafya konsayıları nedir Coğrafya konsayıları; Coğrafya, Astronomi alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yeryuvarlağı üzerinde her...

En düşük bakteri yok edici konsantrasyon nedir ne demek

En düşük bakteri yok edici konsantrasyon nedir En düşük bakteri yok edici konsantrasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart dozda b...

En düşük önleyici konsantrasyonu nedir ne demek

En düşük önleyici konsantrasyonu nedir En düşük önleyici konsantrasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir mikroorganizmanın g...

Eşlek konsayıları nedir ne demek

Eşlek konsayıları nedir Eşlek konsayıları; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Gökküresi üzerindeki bir yıldizın yerini...

Gökada konsayıları nedir ne demek

Gökada konsayıları nedir Gökada konsayıları; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Gökada enlemi ve boylamı. Gökada : Mil...

Kutupsal konsayılar nedir ne demek

Kutupsal konsayılar nedir Kutupsal konsayılar; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Uzayda bir noktanın yerini belli eden...

Minumum konsantrasyon 90 nedir ne demek

Minumum konsantrasyon 90 nedir Teknik terim anlamı: Bir organizmanın izolatlarının %90’ının üremesini engellemek için gereken en az konsantrasyon. Konsa : Taşlık Ko...

Normal konsantrasyon nedir ne demek

Normal konsantrasyon nedir Normal konsantrasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Normalite. Konsa : Taşlık Konsantra...

Peynir altı suyu protein konsantresi kurusu nedir ne demek

Peynir altı suyu protein konsantresi kurusu nedir Peynir altı suyu protein konsantresi kurusu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Peynir altı s...

Protein konsantreleri nedir ne demek

Protein konsantreleri nedir Protein konsantreleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karma yemlerin veya işletmede hazı...

Sulu konsantre yem nedir ne demek

Sulu konsantre yem nedir Sulu konsantre yem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulamaç. Konsantre yem : Sindirilebil...

Tutulum konsayılari nedir ne demek

Tutulum konsayılari nedir Tutulum konsayılari; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Tutulum düzlemini temel düzlem alan, ...

Yem katkı konsantresi nedir ne demek

Yem katkı konsantresi nedir Yem katkı konsantresi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir tam yem veya bir yem katkı mad...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim