Konuş nedir Yerel Türkçe anlamı: Savaş alanlarında birlikleri gereğince yönetip kullanma ve bu işi inceleyen bilim, tabiye. Coğrafya'daki terim a...

 
 
 

Konuşabilmek nedir ne demek

Konuşabilmek nedir Konuşabilme : Konuşabilmek işi Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan ...

Konuşan soytarı nedir ne demek

Konuşan soytarı nedir Konuşan soytarı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Halkı, konuşarak güldüren soytarı. Konu : Konuşmada,...

Konuşkan nedir ne demek

Konuşkan nedir Konuşkan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Konuşkan" ile ilgili cümle örnekleri Konuş : Konum. Bütün imkânlar...

Konuşlandırma nedir ne demek

Konuşlandırma nedir Konuşlandırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya ...

Konuşlanma nedir ne demek

Konuşlanma nedir Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konum. Konma işi. Konuşlanmak :...

Konuşma nedir "Konuşma" ile ilgili cümle Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Bir oyunda iki kişinin birbiriyle konuşması. Gramer anlamı: Düşünceyi ...

Konuşma bozukluğu nedir ne demek

Konuşma bozukluğu nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Konuşmanın akışını bozan ve niteliğini etkileyen her tür olağandışı aksaklığa verilen ad. Bilimsel t...

Konuşma dili nedir ne demek

Konuşma dili nedir "Konuşma dili" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., geçer dil) Günlük yaşayışta kullanılan ve yazı dilinden az çok ...

Konuşma eğitimi nedir ne demek

Konuşma eğitimi nedir Konuşma eğitimi; Eğitim, Gösteri alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Sağır çocuklara yaşlarına ve cinsiye...

Konuşma görevlisi nedir ne demek

Konuşma görevlisi nedir Konuşma görevlisi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Savaşan iki güçten birinin, öteki güçle görü...

Konuşma inmesi nedir ne demek

Konuşma inmesi nedir Konuşma inmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Dil dışındaki konuşma ile ilgili, kaslarda inme ...

Konuşma kuralları nedir ne demek

Konuşma kuralları nedir Konuşma kuralları; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Tonlama, durak, vurgu. Oyuncunun, doğru yorumu ge...

Konuşma odası nedir ne demek

Konuşma odası nedir Konuşma odası; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Sanatçıların dinlenme odası. Konu : Konuşmada, yazıda...

Konuşma oyunu nedir ne demek

Konuşma oyunu nedir Konuşma oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sahne hareketi ve gerilimi az olan, karşılıklı nüktel...

Konuşma özeği nedir ne demek

Konuşma özeği nedir Konuşma özeği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Beynin son diliminde sesli konuşmayı yöneten özek...

Konuşma özürü nedir ne demek

Konuşma özürü nedir Konuşma özürü; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Pepemelik, kekemelik, yanlış söyleyiş gibi konuşma...

Konuşma sağaltımı nedir ne demek

Konuşma sağaltımı nedir Konuşma sağaltımı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Konuşma bozukluklarının türlü yol ve yöntemle...

Konuşma sırası nedir ne demek

Konuşma sırası nedir Konuşma sırası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Söz söylerken, gereğine göre yapılan kelime sıras...

Konuşma yanlışı nedir ne demek

Konuşma yanlışı nedir Konuşma yanlışı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Herkesçe benimsenen doğal konuşma tarzından sol...

Konuş eylemek nedir ne demek

Konuş eylemek nedir Teknik terim anlamı: İnmek, karargâh ittihaz etmek, karar kılmak. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi...

Konuşabilme nedir ne demek

Konuşabilme nedir Konuşabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya du...

Konuşaklı nedir ne demek

Konuşaklı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuşkan, güzel konuşan kimse. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu,...

Konuşgaç görüşmesi nedir ne demek

Konuşgaç görüşmesi nedir Konuşgaç görüşmesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konuşgaç aracılığıyla yapılan ve kendine öz...

Konuşkanlık nedir ne demek

Konuşkanlık nedir Konuşkan : Konuşmayı, lakırtıyı seven, çok konuşan. Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yer...

Konuşlandırmak nedir ne demek

Konuşlandırmak nedir Konuşlandırmak; askerlik alanında kullanılan bir kelimedir. Konuşlandırma : Konuşlandırmak işi veya durumu Konu : Konuşmada, yazıda,...

Konuşlanmak nedir ne demek

Konuşlanmak nedir Konuşlanmak; bir askerlik terimidir. Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin ...

Konuşma azalımı nedir ne demek

Konuşma azalımı nedir Konuşma azalımı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Konuşma gücünün, aşırı anlak gerilikleri ya da b...

Konuşma çizgisi nedir ne demek

Konuşma çizgisi nedir Konuşma : Görüşme, danışma, müzakere. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, kon...

Konuşma düzeni nedir ne demek

Konuşma düzeni nedir Konuşma düzeni; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Oyun kişilerinin, oyunun gelişimine yardım edecek yo...

Konuşma engelli nedir ne demek

Konuşma engelli nedir Konuşma engelli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Konuşma : Konuşmak işi. Görüşme, danışma, müzakere. Dinleyic...

Konuşma güçlüğü nedir ne demek

Konuşma güçlüğü nedir Konuşma : Görüşme, danışma, müzakere. Konuşmak işi. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış ola...

Konuşma korkusu nedir ne demek

Konuşma korkusu nedir Konuşma : Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans. Konuşmak işi. Görüşm...

Konuşma merkezi nedir ne demek

Konuşma merkezi nedir Konuşma merkezi; bir anatomi terimidir. Konuşma : Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan ...

Konuşma organı nedir ne demek

Konuşma organı nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli hareketlerle konuşma faaliyetini gerçekleştiren diyafram, gırtlak, kıkırdaklar, ses telleri, ses yarığı,...

Konuşma örgüsü nedir ne demek

Konuşma örgüsü nedir Konuşma örgüsü; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oyunun gelişiminde asal görevi olan, kişiler arasınd...

Konuşma özürlüler nedir ne demek

Konuşma özürlüler nedir Konuşma özürlüler; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Konuşmalarının akışında, ritminde, tizliğinde...

Konuşma özürü uzmanı nedir ne demek

Konuşma özürü uzmanı nedir Konuşma özürü uzmanı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Gördüğü özel öğrenim ve meslek çalışmaları ...

Konuşma sesi nedir ne demek

Konuşma sesi nedir Konuşma sesi; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Düşünce, duygu ve isteklerimizi anlatmak i...

Konuşma tıkanması nedir ne demek

Konuşma tıkanması nedir Konuşma tıkanması; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bunalım, gerilim gibi coşkusal nedenlerle kon...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim