Konuş nedir Yerel Türkçe anlamı: Savaş alanlarında birlikleri gereğince yönetip kullanma ve bu işi inceleyen bilim, tabiye. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir kentin kurulmuş olduğu yerin taşıdığı ve kentin gelişmesine olumlu ya da olums...

 
 
 

Konuşabilmek nedir ne demek

Konuşabilmek nedir Konuşabilme : Konuşabilmek işi Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve d...

Konuşan soytarı nedir ne demek

Konuşan soytarı nedir Konuşan soytarı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Halkı, konuşarak güldüren soytarı. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey,...

Konuşkan nedir ne demek

Konuşkan nedir Konuşkan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Konuşkan" ile ilgili cümle örnekleri Konuş : Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konma işi...

Konuşlandırma nedir ne demek

Konuşlandırma nedir Konuşlandırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânla...

Konuşlanma nedir ne demek

Konuşlanma nedir Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konum. Konma işi. Konuşlanmak : Belli bir yere veya bölgeye mevzilenmek. Konuşlanmak işi...

Konuşma nedir "Konuşma" ile ilgili cümle Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Bir oyunda iki kişinin birbiriyle konuşması. Gramer anlamı: Düşünceyi sözle ifade etme işi. Aynı dili konuşan bireyler arasında sözle anlaşma biçimi. Edebi ter...

Konuşma bozukluğu nedir ne demek

Konuşma bozukluğu nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Konuşmanın akışını bozan ve niteliğini etkileyen her tür olağandışı aksaklığa verilen ad. Bilimsel terim anlamı: Örgensel ya da görevsel nedenlerle konuşmanın, anlaşılması güçleşecek biçimd...

Konuşma dili nedir ne demek

Konuşma dili nedir "Konuşma dili" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., geçer dil) Günlük yaşayışta kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış bulunan dil. Gramer anlamı: Bir dilde ağızdan ağıza değişerek çeşitli ...

Konuş eylemek nedir ne demek

Konuş eylemek nedir Teknik terim anlamı: İnmek, karargâh ittihaz etmek, karar kılmak. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde e...

Konuşabilme nedir ne demek

Konuşabilme nedir Konuşabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânlar ...

Konuşaklı nedir ne demek

Konuşaklı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuşkan, güzel konuşan kimse. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânlar göz önünde ...

Konuşgaç görüşmesi nedir ne demek

Konuşgaç görüşmesi nedir Konuşgaç görüşmesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konuşgaç aracılığıyla yapılan ve kendine özgü üstünlük ve sınırlılıkları, getiri ve götürüleri bulunan görüşme. Görü : Görme yetisi....

Konuşkanlık nedir ne demek

Konuşkanlık nedir Konuşkan : Konuşmayı, lakırtıyı seven, çok konuşan. Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konum. Konma işi. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların heps...

Konuşlandırmak nedir ne demek

Konuşlandırmak nedir Konuşlandırmak; askerlik alanında kullanılan bir kelimedir. Konuşlandırma : Konuşlandırmak işi veya durumu Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis. ...

Konuşlanmak nedir ne demek

Konuşlanmak nedir Konuşlanmak; bir askerlik terimidir. Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiy...

Konuşma azalımı nedir ne demek

Konuşma azalımı nedir Konuşma azalımı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Konuşma gücünün, aşırı anlak gerilikleri ya da beyin özürlerinden ötürü, düzgülü olmayan biçimde yetersizlik göstermesi. Konu : Konuşmada...

Konuşma çizgisi nedir ne demek

Konuşma çizgisi nedir Konuşma : Görüşme, danışma, müzakere. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans. Konuşmak işi. Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz bir...

Konuşma düzeni nedir ne demek

Konuşma düzeni nedir Konuşma düzeni; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Oyun kişilerinin, oyunun gelişimine yardım edecek yolda birbirleriyle konuşması. Konuşmaların düzenli bir yolda geliştirilmiş bütünü. Düzeni ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim