Konu nedir "Konu" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir ders kapsamının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri. Ele alınan, üzerinde konuşulan ya da yazı yazılan düşünce, sorun, durum ya da olay...

 
 
 

Konu bulma nedir ne demek

Konu bulma nedir Konu bulma; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Sevgecin, bedenin kösnül bölgelerinden ayrılarak çevredeki konulardan birine yönelmesi. Bulma : Bulmak işi Konu : Konuşmada, yazıda, e...

Konu kataloğu nedir ne demek

Konu kataloğu nedir Konu kataloğu; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konu fişlerinin belli bir düzene göre sıralanmasıyle oluşan katalog. Kata : İyi gelişmemiş hayvan yavrusu. Besili, şişman, yuvarlak (hayvan iç...

Konu kaynakçası nedir ne demek

Konu kaynakçası nedir Konu kaynakçası; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir konuyla ilgili kitap ve yazıları kapsayan kaynakça türü. Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılacak çı...

Konu mankeni nedir ne demek

Konu mankeni nedir Konu mankeni; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Manken : Ressam ve heykeltıraşların gerektikçe model olarak kullandıkları, türlü biçimleri alabilen eklemli, çoğunlukla tahtadan yapılmış insan veya hayvan örne...

Konu seçimi nedir ne demek

Konu seçimi nedir Konu seçimi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Sevgi konusu olarak bir kişi ya da nesneyi seçme. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce...

Konu sınıflandırma yöntemi nedir ne demek

Konu sınıflandırma yöntemi nedir Konu sınıflandırma yöntemi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Simge olarak hem harf, hem de rakam kullanılmasını öngören ve James Duff Brown'ca 1906'da oluşturulan bir sınıflandırma yöntemi....

Konuç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ok yayı. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis Ok : Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk...

Konuk nedir "Konuk" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Durak, konaklayacak yer. Konuk. Bir çeşit göz hastalığı : Gözüme konuk geldiğinden beri hiçbir iş yapamıyorum. Diğer sözlük anlamları: Misafir Konuk isminin anlamı, K...

Konu başlığı nedir ne demek

Konu başlığı nedir Konu başlığı; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konuların sözcüklerle belirlenmesi için kimi ilkelerin uygulanması sonucu oluşturulan ad. Başlığ : Kadınların giydikleri altunla süslenmiş baş...

Konu birliği nedir ne demek

Konu birliği nedir Konu birliği; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üç birlik kuralı. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan ...

Konu fişi nedir ne demek

Konu fişi nedir Konu fişi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konular göz önünde tutularak düzenlenen fiş. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşula...

Konu kaynak dizimi nedir ne demek

Konu kaynak dizimi nedir Konu kaynak dizimi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir konu yönteminden çokça ayrılmak gerektiğinde, konularda uyuşma sağlamak amacıyla hazırlanan ve salt konu başlığı, vurgu sözcük...

Konu komşu nedir ne demek

Konu komşu nedir "Konu komşu" ile ilgili cümleler Komşu : Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad. Sınır ortaklığı bulunan, mücavir. Yakın : Benzeyen, andıran, yaklaşan. Uzak olmadan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman...

Konu özeti nedir ne demek

Konu özeti nedir Konu özeti; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir dans yapıtının konusunu en kısa yoldan anlatan ve ilgililere bilgi veren yazılı özet. . Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, ...

Konu sevgeci nedir ne demek

Konu sevgeci nedir Konu sevgeci; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Benliğin dışındaki kişi, nesne ya da ülkülere bağlanan sevgeç. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, ...

Konu yerleştirmesi nedir ne demek

Konu yerleştirmesi nedir Konu yerleştirmesi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitapların raflara, konularına göre yerleştirilmelerini öngören yöntem. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya du...

Konudışı nedir ne demek

Konudışı nedir Konudışı; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konuşma ya da yazıda asıl konunun dışında kullanılan sözler, yazılan bölüm. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mev...

Konuk dondurmak nedir ne demek

Konuk dondurmak nedir Teknik terim anlamı: Misafir kabul etmek. Dondurma : Dondurmak işi. Şekerli sütün veya meyve sularının dondurulmasıyla hazırlanan soğuk yiyecek Dondurmak : Donmasını sağlamak. Bir işin gerektirdiği sorumluluk ve yetkileri ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim