Konut nedir Konut; mantık, matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. "Konut" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Kuramsal olarak kanıtlanamayan, ama düşünce gidişinde varsayım olarak zorunlukla geçerli sayılan önerme. (Apa...

 
 
 

Konut belgesi nedir ne demek

Konut belgesi nedir Konut : Ön doğru: Eukleides'in "Bir noktadan bir doğruya ancak bir paralel çizilebilir." yolundaki konutu gibi. İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı,...

Konut birleşkesi nedir ne demek

Konut birleşkesi nedir Konut birleşkesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üyelerinin konut gereksinmesini, bireysel yarışma ve kazanç güdüsünün etkilerinden kurtararak, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile gerçekl...

Konut dengesi nedir ne demek

Konut dengesi nedir Konut dengesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ev halkı sayısı ile konut birimi sayısının eşitliği ya da birbirine yakın olması durumu. Ev halkının büyüklük ya da küçüklüğü ile konut biçimler...

Konut dokunulmazlığı nedir ne demek

Konut dokunulmazlığı nedir Konut dokunulmazlığı; bir hukuk terimidir. Konut : Ön doğru: Eukleides'in "Bir noktadan bir doğruya ancak bir paralel çizilebilir." yolundaki konutu gibi. İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametg...

Konut gereksinmesi nedir ne demek

Konut gereksinmesi nedir Konut gereksinmesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her ev halkını, en küçük ölçünlerle de barındırabilmek için gerekli olan konut birimi sayısı ile, belli bir anda toplumda var olan konut bi...

Konut iyeliği nedir ne demek

Konut iyeliği nedir Konut iyeliği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ailenin, oturduğu konutun iyesi olmasını gerektiren konutlandırma biçimi. bk. iyelik konut. Oturduğu konutun iyesi olan kişinin ya da aileni...

Konut kredisi nedir ne demek

Konut kredisi nedir ...

Konut ödencesi nedir ne demek

Konut ödencesi nedir Konut ödencesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Oturum yeri gideri karşılanılmak üzere aylıktan ayrı verilen ödence. Öden : Mide, karın Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, o...

Konut açığı nedir ne demek

Konut açığı nedir Konut açığı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konut birimleri sayısının, konut gereksinmesi duyan ev halkı birimlerinin istemde bulundukları konut birimlerinin sayısından az olması durumu. Açı...

Konut araştırması nedir ne demek

Konut araştırması nedir Konut araştırması; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede ya da kentte, bilimsel amaçlarla ya da saptanacak yöneltilere yardımcı olmak üzere, konut birimlerinin ya da konutların oluşturdu...

Konut birimi nedir ne demek

Konut birimi nedir Konut birimi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alan örnekleme tasarımlarında ilk örnekleme birimlerini oluşturan en küçük yaşam alanlarından her biri. bk. alan olasılık örneklemesi. Bir...

Konut bunalımı nedir ne demek

Konut bunalımı nedir Konut bunalımı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yeter sayıda ve nitelikte konut birimi üretilemediğinden kimilerinin barınma gereksinmelerini karşılamada büyük güçlükle karşılaşmalarının yaygı...

Konut derneği nedir ne demek

Konut derneği nedir Konut derneği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konut yöneltisine ilişkin görüşler belirten, eleştiriler yapan, konut tasarılarının uygulanmasında uygulayımsal ve akçal yardımlar sağlayan, kon...

Konut fonu nedir ne demek

Konut fonu nedir Konut : Ön doğru: Eukleides'in "Bir noktadan bir doğruya ancak bir paralel çizilebilir." yolundaki konutu gibi. İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh. Toplu : Hepsi bir arada bulunan, toplan...

Konut istemi nedir ne demek

Konut istemi nedir Konut istemi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ailelerin, ederini ya da tutmalığını ödeme gücünde ve ödemeye istekli oldukları belli nitelikteki konut birimi sayısı. İstemi : Büyük bakır güğüm....

Konut koşulları nedir ne demek

Konut koşulları nedir Konut koşulları; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede, belli bir anda, konut varlığının nitelik ve nicelik yönünden taşıdığı tüm özellikler. bk. barınma koşulları. Koşullar : Şerâit Kon...

Konut kurbanı nedir ne demek

Konut kurbanı nedir Konut kurbanı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yeni yapılan konuta koruyucu bir ruh sağlamak amacıyla insan kurban etme şeklindeki eski bir halk geleneği, bk. insan kurban, karşı...

Konut ödenci nedir ne demek

Konut ödenci nedir Konut ödenci; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konutu olmayan kimselerin bir konut edinebilmek için gereksindikleri, bir banka ya da benzeri kuruluştan belli süre ve ürem koşullarıyla geri öde...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim