Koruyucu nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Gıdaların bozulmasını önleyerek raf ömürlerinin uzamasını sağlayan madde, konservatif, protektif. ...

 
 
 

Koruyucu atmosfer nedir ne demek

Koruyucu atmosfer nedir Koruyucu atmosfer; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Işıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tep...

Koruyucu atmosferli menevişleme nedir ne demek

Koruyucu atmosferli menevişleme nedir Koruyucu atmosferli menevişleme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında...

Koruyucu atmosferli tavlama nedir ne demek

Koruyucu atmosferli tavlama nedir Koruyucu atmosferli tavlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında yap...

Koruyucu bildirmelik nedir ne demek

Koruyucu bildirmelik nedir Koruyucu bildirmelik; Gümrük, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: koruyucu vergi]. Yerli malları...

Koruyucu ekran nedir ne demek

Koruyucu ekran nedir Koruyucu ekran; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Işınımı zayıflatmak ve ışınımlanma riskini az...

Koruyucu gözlük nedir ne demek

Koruyucu gözlük nedir Koruyucu gözlük; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Laboratuvar çalışmalarında gözü korumak için takılan...

Koruyucu gümrük nedir ne demek

Koruyucu gümrük nedir Koruyucu gümrük; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dışalım mallarıyla rekabet edemeyen yerli üretimi ...

Koruyucu hekimlik nedir ne demek

Koruyucu hekimlik nedir Koruyucu hekimlik; bir tıp terimidir. Koruyucu : Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem)...

Koruyucu kaplar nedir ne demek

Koruyucu kaplar nedir Teknik terim anlamı: Malın dış etkilerden dokunca görmesini önleyen kaplar. Koru : Bakımlı küçük orman Koruyucu : Koruyan kimse, muha...

Koruyucu malzeme nedir ne demek

Koruyucu malzeme nedir Koruyucu malzeme; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soğrulmuş doz ya da eşdeğer doz düzeyini en...

Koruyucu örtü nedir ne demek

Koruyucu örtü nedir Koruyucu örtü; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Çelik yüzeyleri, yenime karşı korumak ereğiy...

Koruyucu ruh nedir ne demek

Koruyucu ruh nedir Koruyucu ruh; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kesilen kurbanın ruhunun koruyucu bir görev...

Koruyucu ünsüz nedir ne demek

Koruyucu ünsüz nedir Koruyucu ünsüz; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Kaynaştırma ünsüzü veya yardımcı ünsüz, Türkçede iki ünlü harf yan yana gel...

Koruyucu zırh nedir ne demek

Koruyucu zırh nedir Koruyucu zırh; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biyolojik zırhın içinde yer alan ve reaktörü çe...

Gıda koruyucu maddeler nedir ne demek

Gıda koruyucu maddeler nedir Gıda koruyucu maddeler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıdaların bozulmasını önleyen vey...

Radyasyondan koruyucu bileşik nedir ne demek

Radyasyondan koruyucu bileşik nedir Radyasyondan koruyucu bileşik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıyı radyasyona karşı da...

Kurşun koruyucu nedir ne demek

Kurşun koruyucu nedir Kurşun koruyucu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Radyoaktif malzemenin taşınması ya da depola...

Kimyasal koruyucular nedir ne demek

Kimyasal koruyucular nedir Kimyasal koruyucular; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerde bakteri ve mantar gibi mikr...

Koruyucu aile nedir ne demek

Koruyucu aile nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bırakılmış ya da öksüz kalmış bir çocuğun bakımını yasaya uygun bir biçimde üzerine alan aile. İngil...

Koruyucu anne nedir ne demek

Koruyucu anne nedir Koruyucu anne; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Kendisinin olmayan bir çocuğun bakımını ve yetişti...

Koruyucu atmosferli ısıl işlem nedir ne demek

Koruyucu atmosferli ısıl işlem nedir Koruyucu atmosferli ısıl işlem; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında ...

Koruyucu atmosferli ostenitleme nedir ne demek

Koruyucu atmosferli ostenitleme nedir Koruyucu atmosferli ostenitleme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında...

Koruyucu bakım nedir ne demek

Koruyucu bakım nedir Koruyucu bakım; Bilişim, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: önleyici bakım]. Teknik teri...

Koruyucu büyü nedir ne demek

Koruyucu büyü nedir Koruyucu büyü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kötü etkilerden korunmak amacıyla başvuru...

Koruyucu epitel nedir ne demek

Koruyucu epitel nedir Koruyucu epitel; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Örtü epiteli. Epit : Araba tekerleğini me...

Koruyucu grup nedir ne demek

Koruyucu grup nedir Koruyucu grup; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir moleküldeki bir işlevsel gruba ilave edildiğinde ...

Koruyucu gümrük vergisi nedir ne demek

Koruyucu gümrük vergisi nedir Koruyucu gümrük vergisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Koruyucu gümrük altında uygulanan yüksek o...

Koruyucu kaplama nedir ne demek

Koruyucu kaplama nedir Koruyucu kaplama; bir kimya terimidir. Koruyucu : Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem...

Koruyucu kılavuz nedir ne demek

Koruyucu kılavuz nedir Koruyucu kılavuz; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin, çeşitli kuşakların ucu...

Koruyucu markalar nedir ne demek

Koruyucu markalar nedir Teknik terim anlamı: Asıl markayı koruma amacı ile kütüğe yazdırılan benzer markalar (Arçelik markasının yanında benzer markaların ya...

Koruyucu pansuman nedir ne demek

Koruyucu pansuman nedir Koruyucu pansuman; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akıntısı olmayan drenajsız veya yüzeys...

Koruyucu tedavi nedir ne demek

Koruyucu tedavi nedir Koruyucu tedavi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Koruyucu olarak bir hastalığın cerrahi m...

Koruyucu vergi nedir ne demek

Koruyucu vergi nedir Koruyucu vergi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devlete gelir sağlamaktan çok, yerli üretim kollarını...

Birincil koruyucu ekran nedir ne demek

Birincil koruyucu ekran nedir Birincil koruyucu ekran; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Faydalı bir ışın demetini istenilen d...

İkincil koruyucu ekran nedir ne demek

İkincil koruyucu ekran nedir İkincil koruyucu ekran; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Saçılmış ya da sızıntı bir ışın demeti...

Ekran koruyucu nedir ne demek

Ekran koruyucu nedir Ekran : Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük. Televizyon camı, görüntülük. Beyaz...

Koruyuculuk nedir ne demek

Koruyuculuk nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Tarih'teki anlamı: Güçlü bir devletin, zayıf bir devleti kendi yetkisi altında tutması. Bilimsel te...

Radyasyondan koruyucular nedir ne demek

Radyasyondan koruyucular nedir Radyasyondan koruyucular; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıyı radyasyona karşı olduğundan daha ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim