Koruyucu nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Gıdaların bozulmasını önleyerek raf ömürlerinin uzamasını sağlayan madde, konservatif, protektif. Bilimsel terim anlamı: Asalağı dış ortamda yok eden ya da onun konakçıya ulaşmasına engel...

 
 
 

Koruyucu atmosfer nedir ne demek

Koruyucu atmosfer nedir Koruyucu atmosfer; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Işıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tepkime ile bileşimlerinin değişimini önlemek için kullanılan ve bu amaca uygun bileşimdeki ...

Koruyucu atmosferli menevişleme nedir ne demek

Koruyucu atmosferli menevişleme nedir Koruyucu atmosferli menevişleme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında yapılan menevişleme işlemi. Koruyucu atmosfer : Işıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tep...

Koruyucu atmosferli tavlama nedir ne demek

Koruyucu atmosferli tavlama nedir Koruyucu atmosferli tavlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında yapılan tavlama işlemi. Koruyucu atmosfer : Işıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tepkime ile...

Koruyucu bildirmelik nedir ne demek

Koruyucu bildirmelik nedir Koruyucu bildirmelik; Gümrük, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: koruyucu vergi]. Yerli malları yabancı mallara karşı korumak amacıyla uygulanan yüksek vergili gümrük bildirmeliği. Bil...

Koruyucu ekran nedir ne demek

Koruyucu ekran nedir Koruyucu ekran; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Işınımı zayıflatmak ve ışınımlanma riskini azaltmak amacıyla kullanılan soğurucu madde oluşumlu ekran. Ekran : Üzerine bir cismin ışık...

Koruyucu gözlük nedir ne demek

Koruyucu gözlük nedir Koruyucu gözlük; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Laboratuvar çalışmalarında gözü korumak için takılan gözlük. Gözlü : Gözü olan. Bölmesi ya da gözleri olan. Herhangi bir biçimde veya renkte ...

Koruyucu gümrük nedir ne demek

Koruyucu gümrük nedir Koruyucu gümrük; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dışalım mallarıyla rekabet edemeyen yerli üretimi korumak veya geliştirmek için uygulanan yüksek oranlı gümrük tarifesi. Gümrü : Küçük çöml...

Koruyucu hekimlik nedir ne demek

Koruyucu hekimlik nedir Koruyucu hekimlik; bir tıp terimidir. Koruyucu : Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem). Himaye eden, kollayıcı, hami. Koruyan kimse, muhafız. Hekimlik : Hekim olma durumu. Hek...

Koruyucu aile nedir ne demek

Koruyucu aile nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bırakılmış ya da öksüz kalmış bir çocuğun bakımını yasaya uygun bir biçimde üzerine alan aile. İngilizce'de Koruyucu aile ne demek? Koruyucu aile ingilizcesi nedir?: foster family Koruyucu ...

Koruyucu anne nedir ne demek

Koruyucu anne nedir Koruyucu anne; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Kendisinin olmayan bir çocuğun bakımını ve yetiştirilmesi sorumluluğunu üzerine alan kadın. Anne : Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı...

Koruyucu atmosferli ısıl işlem nedir ne demek

Koruyucu atmosferli ısıl işlem nedir Koruyucu atmosferli ısıl işlem; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında yapılan ısıl işlem. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Koruyucu atmosfer : Işıl işlem boyu...

Koruyucu atmosferli ostenitleme nedir ne demek

Koruyucu atmosferli ostenitleme nedir Koruyucu atmosferli ostenitleme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Koruyucu atmosfer altında yapılan ostenitleme işlemi. Koruyucu atmosfer : Işıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tep...

Koruyucu bakım nedir ne demek

Koruyucu bakım nedir Koruyucu bakım; Bilişim, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: önleyici bakım]. Teknik terim anlamı: Gereç ve kuruluşları korumlu bir durumda tutabilmek amacıyla aksaklıklar doğmad...

Koruyucu büyü nedir ne demek

Koruyucu büyü nedir Koruyucu büyü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kötü etkilerden korunmak amacıyla başvurulan büyü türü. bk. büyü. karşılığı yıkıcı büyü. Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar...

Koruyucu epitel nedir ne demek

Koruyucu epitel nedir Koruyucu epitel; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Örtü epiteli. Epit : Araba tekerleğini meydana getiren ağaçlar Epitel : Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüze...

Koruyucu grup nedir ne demek

Koruyucu grup nedir Koruyucu grup; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir moleküldeki bir işlevsel gruba ilave edildiğinde veya bağlandığında bu işlevsel grubun tepkime vermesini engelleyerek molekülün başka yeri...

Koruyucu gümrük vergisi nedir ne demek

Koruyucu gümrük vergisi nedir Koruyucu gümrük vergisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Koruyucu gümrük altında uygulanan yüksek oranlı gümrük vergisi. Gümrü : Küçük çömlek, güveç Gümrük vergisi : Bir ülkeden çıkan, düz...

Koruyucu kaplama nedir ne demek

Koruyucu kaplama nedir Koruyucu kaplama; bir kimya terimidir. Koruyucu : Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem). Himaye eden, kollayıcı, hami. Koruyan kimse, muhafız. Kaplama : Üstü herhangi bir başk...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim