Kristal nedir Kristal; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Geometrik olarak düzenlenmiş düz yüzeyleri ve bir simetrik iç yapısı ile karakterize edilen belirli yapıdaki homojen ve açısal katı. Jeoloji ve yer bilimle...

 
 
 

Kristal değişmezleri nedir ne demek

Kristal değişmezleri nedir Kristal değişmezleri; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Başlangıç noktası ile kristal eksenlerinin, kristal yüzeylerini kestiği nokta arasındaki eksen parçaları. Krista : Mitokondrileri...

Kristal dilinimi nedir ne demek

Kristal dilinimi nedir Kristal dilinimi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kristalin, belli doğrultularda atomların durumlarıyle ilgili içyapışkanlı ayrılıklarından ötürü, koşut düzlemler boyunca ayrılabi...

Kristal eksenleri nedir ne demek

Kristal eksenleri nedir Kristal eksenleri; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Kristal içinde bulunduğu düşünülen, üç boyutlu bir eşlek konsayılar dizgesinin, en ilkel kristal yüzeyleri ile kesilen bölümleri, (a...

Kristal hücresi nedir ne demek

Kristal hücresi nedir Kristal hücresi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Böcek larvalarının kanında bulunan, içlerindeki dikdörtgen ya da sivri uçlu parakristal yapıları ile tanınan bir tip hücre. Krista : Mitok...

Kristal kenarları nedir ne demek

Kristal kenarları nedir Kristal kenarları; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kristalin üstündeki iki yüzeyin kesişmesiyle oluşan kenarlar. Krista : Mitokondrilerin iç zarının iç kompartımanına doğru olan v...

Kristal köşeleri nedir ne demek

Kristal köşeleri nedir Kristal köşeleri; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kristal üstündeki en az üç kenarın kesişmesiyle oluşan köşeler. Köşe : Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı,...

Kristal öğeleri nedir ne demek

Kristal öğeleri nedir Kristal öğeleri; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kristal eksenleri (a, b, c) ve bunlar arasındaki açılar (bc: alfa, ac: beta, ab: gamma) özdeş olan mineralin bütün kristalleri için de...

Kristal sınıfları nedir ne demek

Kristal sınıfları nedir Kristal sınıfları; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kristal dizgelerinin, kristal bakışım derecesine göre ayrılan biçimleri. (Bütün kristal dizgelerinde 32 noktasal bakışım sınıfı olab...

Kristal başkalaşım dokusu nedir ne demek

Kristal başkalaşım dokusu nedir Kristal başkalaşım dokusu; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yeniden kristalleşme başkalaşımı ile oluşan kayaç dokusu. Dokus : Dokuz Krista : Mitokondrilerin iç zarının iç kompartımanın...

Kristal cam nedir ne demek

Kristal cam nedir Bilimsel terim anlamı: Arı temel gereçlerden hazırlanan ve düz plakalara dökülerek biçimlendirilen üstün özellikte cam. Osmanlıca Kristal cam ne demek? Kristal cam Osmanlıca'da ne anlama gelir?: kristal cam Kristal : Billu...

Kristal değişmezleri oranı nedir ne demek

Kristal değişmezleri oranı nedir Kristal değişmezleri oranı; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir kristal yüzeyinin, kristal eksenleri ile kristal değişmezleri arasındaki oranı. Krista : Mitokondrilerin iç zarını...

Kristal dizgeleri nedir ne demek

Kristal dizgeleri nedir Kristal dizgeleri; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Dış bakışım görünümlerinden ortaya çıkarılan 32 bakışım sınıfı. (Ortak özellikleri toplanarak, |eksenlerinin durumlarına göre, altı d...

Kristal faz nedir ne demek

Kristal faz nedir Kristal faz; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kristal yapısı olan faz. Krista : Mitokondrilerin iç zarının iç kompartımanına doğru olan ve üzerinde ATP sentetaz enzimi taşıyan uzan...

Kristal kar nedir ne demek

Kristal kar nedir Kristal : Billurdan yapılmış. Billur. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. Ak...

Kristal koni nedir ne demek

Kristal koni nedir Kristal koni; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bileşik gözlerin ommatidyumunda koni biçimindeki pelte kıvamında hücre dışı yapı. Krista : Mitokondrilerin iç zarının iç kompartımanına doğru ...

Kristal mavisi nedir ne demek

Kristal mavisi nedir Kristal : Billurdan yapılmış. Billur. Mavi : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. Bu renkte olan. Yansı : Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, i...

Kristal parıldaması nedir ne demek

Kristal parıldaması nedir Kristal parıldaması; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kaya, metal veya kristalin kırılmış yüzeyinden yansıma. Krista : Mitokondrilerin iç zarının iç kompartımanına doğru olan ve üzerinde ATP...

Kristal suyu nedir ne demek

Kristal suyu nedir Kristal suyu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: 100 °C sıcaklıkta veya bu sıcaklığın yakınında örgü yapısının bozulmasıyla kristal özelliği kaybolan, bir çok kristalleştirilmiş maddede kimyasa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim