Kuşak nedir "Kuşak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Tahta kapıların arkalarına yatay çakılan tahta parçası. Evin sağlam olmasını sağlamak için, pencere başlarından geçen, evi çevreleyen ağaçlar: Bizim evin kuşakları va...

 
 
 

Kuşak belirtici nedir ne demek

Kuşak belirtici nedir Kuşak belirtici; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Başlangıç noktası, kristalin içinde olduğu düşünülen kristal eksenlerine göre, kuşak ekseninin geometrik tanımı. Beli : Evet Belirti : ...

Kuşak çözmek nedir ne demek

Kuşak çözmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayak yoluna gitmek, işemek. Çözme : Çözmek işi. El tezgâhlarında dokunan, genellikle yatak, yorgan çarşafı yapmakta kullanılan ince bez Çözmek : Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak. Çözgü ip...

Kuşak ekseni nedir ne demek

Kuşak ekseni nedir Kuşak ekseni; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kuşakta, kenarları birbirine koşut yüzeylerin ortak doğrultuları. Eksen : Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Çizgi. Üzer...

Kuşak genişliği nedir ne demek

Kuşak genişliği nedir Kuşak genişliği; Fizik, Televizyon alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir sıklık kuşağının sınır değerleri çıkarımının sıklık, açısal sıklık ya da dalga boyu olarak değeri. Sinema ve Televizyon dünyasın...

Kuşak kıyısı nedir ne demek

Kuşak kıyısı nedir Kuşak kıyısı; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir kuşak izgesinde çizgilerin biriktiği sıklık kıyısı. Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer. Issız, tenha yer. Kenar, periferi. Sahil Kuşak : Bele sa...

Kuşakçizim nedir ne demek

Kuşakçizim nedir Kuşakçizim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir değişkenin çeşitli seçeneklerine ilişkin gözlemlerin belli zaman aralığı içinde gösterdiği değişmeleri birlikte veren çizim, bk. çiziml...

Kuşaklama nedir ne demek

Kuşaklama nedir "Kuşaklama" ile ilgili cümle örnekleri Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Mimarlık) Ağaç yapıların duvarlarında alt ve üst kirişler arasını bağlayan payanda, direk ve çeliklerin tümü. İngilizce'de Kuşaklama ne demek? Kuşak...

Kuşaklanma nedir ne demek

Kuşaklanma nedir Kuşaklanma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kuşak : Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taş...

Kuşak bağlama nedir ne demek

Kuşak bağlama nedir "Kuşak bağlama" ile ilgili cümle örnekleri Kuşak : Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her bir...

Kuşak bağlanmak nedir ne demek

Kuşak bağlanmak nedir Teknik terim anlamı: İşe başlamağa hazır olmak, hazırlanmak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen ç...

Kuşak berkitmek nedir ne demek

Kuşak berkitmek nedir Teknik terim anlamı: İçten inanmak, bel bağlamak. Berki : Şimşek gibi, parlak Berkit : Ağustos. Berk : Sert, katı. Sağlam. Berkitme : Sağlamlaştırma, tahkim, takviye. Berkitmek : Sağlamlaştırmak, tahkim etmek, takviye etme...

Kuşak çözmemek nedir ne demek

Kuşak çözmemek nedir Teknik terim anlamı: Metanetini kaybetmemek. Çözme : Çözmek işi. El tezgâhlarında dokunan, genellikle yatak, yorgan çarşafı yapmakta kullanılan ince bez Kuşak : Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Yeryüzünde veya herhangi bir...

Kuşak geçirimi nedir ne demek

Kuşak geçirimi nedir Kuşak geçirimi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir dalga süzgecinin, yalnızca belirli bir sıklık kuşağını geçirme özelliği. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme ...

Kuşak izgesi nedir ne demek

Kuşak izgesi nedir Kuşak izgesi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Geniş kuşaklardan oluşan ve özdeciklerden kaynaklanan keskin kıyılı salım ya da soğurum izgesi. İzge : Çeşitlilik. Işığın dalga boylarına göre ayrılmı...

Kuşak tazelemek nedir ne demek

Kuşak tazelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayak yoluna gitmek, işemek. Kuşak : Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler....

Kuşakkaya nedir ne demek

Kuşakkaya nedir Kuşakkaya; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adıyaman şehrinde, Koçali nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kuşak : Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Yeryüzünde v...

Kuşaklamak nedir ne demek

Kuşaklamak nedir Kuşak : Bir ürünün, bir aygıtın teknolojideki ve bilimdeki gelişmeye göre üretilen yeni biçimleri. Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, bat...

Kuşaklanmak nedir ne demek

Kuşaklanmak nedir Kuşaklanmak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Kuşaklanma : Kuşaklanmak durumu Kuşak : Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge. Henüz b...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim