Kullanım nedir ne demek

Kullanım nedir Bilimsel terim anlamı: Bir toprağın ya da yapının hangi amaçlarla kullanıldığını ya da düzentasarda hangi amaçla kullanılacağını belirleyen tasarlama terimi. bk. toprak kullanımı. İngilizce'de Kullanım ne demek? Kullanım i...

 
 
 

Kullanım fiyatı nedir ne demek

Kullanım fiyatı nedir Kullanım fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Seçme yetkisi sözleşmelerine konu olan mal ya da değerin, seçme yetkisinin kullanıldığı anda (vade sonunda) alınıp satılacağı fiyat. Fiyat :...

Kullanım koagulopatisi nedir ne demek

Kullanım koagulopatisi nedir Kullanım koagulopatisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pıhtılaşma faktörlerindeki azalma. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf Pıhtılaşma faktörleri : Protein, lipoprtotein...

Kullanıma yönelme nedir ne demek

Kullanıma yönelme nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı kullanmak için kütüğe yazdırma, eşyanın üzerine koymak için hazırlıklara başlama gibi işlemlerde bulunma. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf. ...

Kullanımlı nedir ne demek

Kullanımlı nedir Kullanımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf. Kola : Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak ...

Kullanımsal anlam nedir ne demek

Kullanımsal anlam nedir Kullanımsal anlam; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bildirişmede deyimlerin anlaşılmasını sağlayan belli dilsel davranış yatkınlıkları. Örnek: Türkçe 'mavi' sözcüğünün kullanımsal anlamı, bu ...

Kullanımsız nedir ne demek

Kullanımsız nedir Kullanımsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf. Kola : Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan k...

Kullanım bölgelemesi nedir ne demek

Kullanım bölgelemesi nedir Kullanım bölgelemesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentte, düzentasar ve öteki bayındırım kuralları yardımıyla oturma, işleyim, tecim, dinlenme ve eğlence, açık ve yeşil alan, kamu yapı...

Kullanım değeri nedir ne demek

Kullanım değeri nedir Kullanım değeri; İktisat, Şehir alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların gereksinimleri karşılama özelliği. Teknik terim anlamı: Bir taşınmazın, onu kullanan kimse için taşıdığı değere dayanan ...

Kullanım getirmek nedir ne demek

Kullanım getirmek nedir Kullanım getirmek; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent tasarcılarının, kentin belli bir kesiminin gelecekte yükleneceği ya da yüklenmesi istenen işleve ilişkin bir öneride bulunmaları. Getir...

Kullanım yönergesi nedir ne demek

Kullanım yönergesi nedir Kullanım yönergesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Herhangi bir dizgeyi kullanırken gözetilecek konuları ve izlenecek yordamı kapsayan belge ya da kılavuz. Yöne : Neden. Çıkar yol. ...

Kullanımbilim nedir ne demek

Kullanımbilim nedir Kullanımbilim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sözedilen dil deyimleri ile bu dili kullanan kişiler arasındaki ilişkileri konu edinen sözeden kuram. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf...

Kullanımlılık nedir ne demek

Kullanımlılık nedir Kullanımlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf Kullanımlı : Kullanımı kolay olan. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet...

Kullanımsal sözeden dil nedir ne demek

Kullanımsal sözeden dil nedir Kullanımsal sözeden dil; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözedilen dil deyimleriyle bunları kullanan kişilerden sözetmek üzere, olağan yorumdaki evreni deyimler, anlamlar, kişiler ile bunlar...

Kullanımsızlık nedir ne demek

Kullanımsızlık nedir Kullanımsızlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf Kullanımsız : Kullanımı kolay olmayan. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, key...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim