Kullanım nedir ne demek

Kullanım nedir Bilimsel terim anlamı: Bir toprağın ya da yapının hangi amaçlarla kullanıldığını ya da düzentasarda hangi amaçla kullanılacağını beli...

 
 
 

Kullanım fiyatı nedir ne demek

Kullanım fiyatı nedir Kullanım fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Seçme yetkisi sözleşmelerine konu olan mal ya da de...

Kullanım koagulopatisi nedir ne demek

Kullanım koagulopatisi nedir Kullanım koagulopatisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pıhtılaşma faktörlerindeki azalma...

Ekonomik kullanım süresi nedir ne demek

Ekonomik kullanım süresi nedir Ekonomik kullanım süresi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapının yıkılması ya da yeniden yapılması...

Kapasite kullanım oranı nedir ne demek

Kapasite kullanım oranı nedir Kapasite kullanım oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işletme, kesim veya ülkede belli bir d...

Metabolik enerjinin kullanım etkinliği nedir ne demek

Metabolik enerjinin kullanım etkinliği nedir Metabolik enerjinin kullanım etkinliği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: k harfiyle gösteri...

Son kullanım tarihi nedir ne demek

Son kullanım tarihi nedir Son kullanım tarihi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uygun koşullarda depolandığı süre iç...

Toprak kullanım haritası nedir ne demek

Toprak kullanım haritası nedir Toprak kullanım haritası; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toprağın ve yapıların nasıl kullanılacakların...

Ortak kullanım nedir ne demek

Ortak kullanım nedir Teknik terim anlamı: Birlik halinde çalışan kurumların, edindikleri belgeleri birlikte kullanmaları. Kullanım : Kullanma, yararlanma,...

Kullanımbilim nedir ne demek

Kullanımbilim nedir Kullanımbilim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sözedilen dil deyimleri ile bu dili kullanan kişiler a...

Kullanımlılık nedir ne demek

Kullanımlılık nedir Kullanımlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf Kullanımlı : Kullanım...

Kullanımsal sözeden dil nedir ne demek

Kullanımsal sözeden dil nedir Kullanımsal sözeden dil; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözedilen dil deyimleriyle bunları kullanan ...

Kullanımsızlık nedir ne demek

Kullanımsızlık nedir Kullanımsızlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf Kullanımsız : Kullan...

Kaynak kullanımı nedir ne demek

Kaynak kullanımı nedir Kaynak kullanımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanımı. ...

Kentsel alan kullanımı nedir ne demek

Kentsel alan kullanımı nedir Kentsel alan kullanımı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kent topraklarının kendiliğinden ya...

Teknolojinin dışsal kullanımı nedir ne demek

Teknolojinin dışsal kullanımı nedir Teknolojinin dışsal kullanımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yeni bir üretim teknolojisi geliştir...

Kullanım bölgelemesi nedir ne demek

Kullanım bölgelemesi nedir Kullanım bölgelemesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentte, düzentasar ve öteki bayındırım kurall...

Kullanım değeri nedir ne demek

Kullanım değeri nedir Kullanım değeri; İktisat, Şehir alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların gereksinimleri karşılama özelli...

Kullanım getirmek nedir ne demek

Kullanım getirmek nedir Kullanım getirmek; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent tasarcılarının, kentin belli bir kesiminin gel...

Kullanım yönergesi nedir ne demek

Kullanım yönergesi nedir Kullanım yönergesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Herhangi bir dizgeyi kullanırken gözetile...

Iso 9000 seçim ve kullanım kılavuzu nedir ne demek

Iso 9000 seçim ve kullanım kılavuzu nedir Iso 9000 seçim ve kullanım kılavuzu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kalite güvencesi modellerinin h...

Karma kullanım bölgesi nedir ne demek

Karma kullanım bölgesi nedir Karma kullanım bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kentte bölgelemeyi düzenleyen kurallarda belir...

Oksijen kullanım kat sayısı nedir ne demek

Oksijen kullanım kat sayısı nedir Oksijen kullanım kat sayısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kullanılmış oksijen miktarını...

Toprak kullanım araştırması nedir ne demek

Toprak kullanım araştırması nedir Toprak kullanım araştırması; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kentlerin düzentasarını hazırlamaya başla...

Eski kullanım nedir ne demek

Eski kullanım nedir Eski kullanım; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bölgeleme kurallarına uymamakla birlikte, bu kuralların ...

Kullanıma yönelme nedir ne demek

Kullanıma yönelme nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı kullanmak için kütüğe yazdırma, eşyanın üzerine koymak için hazırlıklara başlama gibi işlemlerde bul...

Kullanımlı nedir ne demek

Kullanımlı nedir Kullanımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf. Kola : Bu bitkinin yap...

Kullanımsal anlam nedir ne demek

Kullanımsal anlam nedir Kullanımsal anlam; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bildirişmede deyimlerin anlaşılmasını sağlayan bel...

Kullanımsız nedir ne demek

Kullanımsız nedir Kullanımsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf. Kola : Gömlek, örtü v...

Eksik kullanımlı toprak nedir ne demek

Eksik kullanımlı toprak nedir Eksik kullanımlı toprak; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapı yapmaya elverişli duruma getirilmiş olma...

Kaynak kullanımını destekleme fonu nedir ne demek

Kaynak kullanımını destekleme fonu nedir Kaynak kullanımını destekleme fonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kalkınma planı ve yıllık progra...

Net protein kullanımı nedir ne demek

Net protein kullanımı nedir Net protein kullanımı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan besleme denemelerinde karka...

Toprak kullanımı nedir ne demek

Toprak kullanımı nedir Toprak kullanımı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genellikle kent topraklarının, kendiliğinden ya da bi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim