Kural nedir "Kural" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Araç. Silah. Felsefi anlamı: Düşünme ve eylemenin öznel ilkesi. (Lat. régula = kendisiyle doğru çizgi izlenebilen Hukuki terim anlamı: kaide. Sosyoloji'deki anlamı: Bir yapt...

 
 
 

Kurala aykırı nedir ne demek

Kurala aykırı nedir Kurala aykırı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam....

Kurala göre iktisat politikası nedir ne demek

Kurala göre iktisat politikası nedir Kurala göre iktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla her türlü iktisadi gelişme karşısında uygulanacak politikaların önceden belirlenen kurall...

Kuralcı eleştiri nedir ne demek

Kuralcı eleştiri nedir Kuralcı eleştiri; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçim ve öz bakımından çağın ya da eleştirmenin bağlı bulunduğu akımın gerektirdiği kurallara göre yapılan eleştiri. Eleştiri : Bir insanı, bi...

Kuralcılık nedir ne demek

Kuralcılık nedir Klasisizm, edebiyatta Antik ve Roma [#sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. "1660 ekolü" olarak da bilinir. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir. Bu akımın izleri bir önceki...

Kurallama nedir ne demek

Kurallama nedir Kurallama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir eylem ve davranış alanını ya da bir uygulama sürecini işlem kurallarına bağlayarak düzenleme. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir...

Kurallaşmak nedir ne demek

Kurallaşmak nedir Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş b...

Kurallaştırmak nedir ne demek

Kurallaştırmak nedir Kurallaştırma : Kurallaştırmak işi Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bi...

Kurallı cümle nedir ne demek

Kurallı cümle nedir Kurallı cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Yardımcı ögeden ana ögeye doğru yol alan ve yüklemi sonda bulunan cümle Zıddı devrik cümledir: || O eski İstanbul o büyük, o güzel, o rengârenk İstanbul ki bir defa ...

Kural bozma nedir ne demek

Kural bozma nedir Kural bozma; Basketbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Basketbol'daki anlamı: Oyun kurallarına aykırı biçimde hareket etme ve cezayı gerektiren bir davranışta bulunma. Bozma : Bozmak işi. Biçimi ve kullanılışı değiştir...

Kural dışı nedir ne demek

Kural dışı nedir Kural dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., aykırılık) Dil kurallarına aykırı düşen sözcükler veya olaylar. Ses uyumlarına karşı, kural dışı durumunda olan sözc...

Kurala aykırılık nedir ne demek

Kurala aykırılık nedir Kurala aykırılık; bir edebiyat terimidir. Edebi terim anlamı: (Söz sanatı terimi) Dilde doğru ve alışılmış yoldan ayrılma. Bilimsel terim anlamı: Sözcüğün dil kurallarına aykırı olması, ör.: Çiftlikât, gidişat, peşinen, ay...

Kuralcı nedir Kuralcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Kural...

Kuralcı eleştirme nedir ne demek

Kuralcı eleştirme nedir Kuralcı eleştirme; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: İzlenimci eleştirmeye karşıt olarak belli bir takım kurallara göre yapılan eleştirme. Eleştirme : Eleştirmek işi, tenkit Kura : İki veya daha çok...

Kuralı nedir Kuralı; bir askerlik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kuralı" ile ilgili cümleler Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davr...

Kurallaşma nedir ne demek

Kurallaşma nedir Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Kurallaşmak : Kural durumuna gelmek. Kurallaşmak işi...

Kurallaştırma nedir ne demek

Kurallaştırma nedir Kurallaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıkta...

Kurallı nedir Kurallı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kurallı cümle : Yüklemi sonda yer alan cümle, kurallı tümce. Kurallı tümce : Kurallı cümle. Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sa...

Kurallı tümce nedir ne demek

Kurallı tümce nedir Kurallı tümce; bir dil bilgisi terimidir. Kurallı : Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasi. Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine teme...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim