Kuru nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kuru" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kuru toprak. 2.bk. kuruluk. Kurumak Saç örgüsü: Ne kadar güzel ve uzun kuruları var. Arı kovanı. Kuru gübre. Di...

 
 
 

Kuru boya nedir ne demek

Kuru boya nedir Boya : Yazmak için kullanılan mürekkep. Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Aldatıcı görünüş. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya. Resim : A...

Kuru buz nedir Kuru buz; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Soğutucu olarak kullanılan katı karbondioksit. Kimya'da terim anlamı: Oda sıcaklığında ve basınç altında sıvı halde bulunan karbon dioksitde basınc...

Kuru çayır nedir ne demek

Kuru çayır nedir Çayır : Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. Böyle yerde biten ot. Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum arac...

Kuru çeşme nedir ne demek

Kuru çeşme nedir Çeşme : Genellikle yol kenarlarında herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı, pınar. İzmir iline bağlı ilçelerden biri. Suyu : Herkesçe du...

Kuru dere nedir ne demek

Kuru dere nedir Dere : Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu. İki dağ arasındaki uzun çukur. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol. Suyu : Herkesçe duyulma, yayılma. Suyu olmayan dere...

Kuru dönem nedir ne demek

Kuru dönem nedir Kuru dönem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Süt ineklerinde, gebeliğin yaklaşık. ayında sağıma son verilmesinden doğumla başlayan diğer laktasyona kadar devam eden 45-60 günlük dö...

Kuru dönem tedavisi nedir ne demek

Kuru dönem tedavisi nedir Kuru dönem tedavisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuruya çıkarılan ineklerin dört memesine tedavi veya kuru dönem süresince enfeksiyondan korumak amacıyla depo etkili antibiyo...

Kuru duvar nedir ne demek

Kuru duvar nedir Yerel Türkçe anlamı: Harç kullanmadan yalnız taştan örülen duvar. Duvar : Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılmış olan veya örülen dikey düzlem. Enge...

Kuru bira mayası nedir ne demek

Kuru bira mayası nedir Kuru bira mayası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bira üretiminde yan ürün olarak elde edilen, Saccharomyces'in kurutulmasıyla elde edilen, fermantasyon yeteneği olmayan ve en az ...

Kuru bombaj nedir ne demek

Kuru bombaj nedir Kuru bombaj; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Daha çok mesentericus-substilis grubu bakteriler tarafından oluşturulan, et içeriği sıvılaşmayıp anormal koku, anormal lezzet ve çok ...

Kuru buru nedir ne demek

Kuru buru nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gaz sancısı. Buru : Sancı, buruntu Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Canlılığını yitirmiş (bitki...

Kuru çay nedir ne demek

Kuru çay nedir Kuru çayır : Yaz aylarında bitkilerinin çoğunun kuruduğu doğal çayır. Yeşil : Bu renkte olan. Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. Olmamış, ham (meyve). Kurumamış, taze (se...

Kuru çekme nedir ne demek

Kuru çekme nedir Kuru çekme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcak haddelenmiş çubuklardan, doğrudan tel çekme işlemi. Çekme : Çekmek işi. Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde,...

Kuru damıtma nedir ne demek

Kuru damıtma nedir Kuru damıtma; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bitki ya da hayvan kökenli bir özdeği, kapalı bir kapta, ısıyla bozundurarak çıkan gaz ve sıvı ürünlerin toplanması. Damıtma : Damıtmak işi, ta...

Kuru dipi nedir ne demek

Kuru dipi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Açık fakat çok soğuk hava. Dipi : Kar fırtınası, tipi. Tipi Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Ca...

Kuru dönem beslemesi nedir ne demek

Kuru dönem beslemesi nedir Kuru dönem beslemesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Memeli hayvanları metabolik hastalıklardan korumak, sağlıklı, yaşama gücü yüksek buzağı elde etmek, doğumdan sonra daha fazl...

Kuru dönüş borusu nedir ne demek

Kuru dönüş borusu nedir Kuru dönüş borusu; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçi tamamıyle suyla dolu olmayan ve döşemde yoğuşmuş suyu kazana taşıyan boru. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 4...

Kuru ekmek nedir ne demek

Kuru ekmek nedir "Kuru ekmek" ile ilgili cümleler Ekmek : Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek. Yarışta geçmek. Birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek, savuşmak, atlatmak. Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri h...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim