Kuruluş nedir "Kuruluş" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: teşekkül. İktisat alanındaki kelime anlamı: Topluma hizmet amaç ve göreviyl...

 
 
 

Kuruluş yeri kuramı nedir ne demek

Kuruluş yeri kuramı nedir Kuruluş yeri kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin işletme, kent ve bölge ...

Yapım ve kuruluş gereçleri nedir ne demek

Yapım ve kuruluş gereçleri nedir Yapım ve kuruluş gereçleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletme gerecinden daha çok bir yatır...

Kavramsal kuruluş nedir ne demek

Kavramsal kuruluş nedir Kavramsal kuruluş; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görgül bilgilerden yola çıkarak bu bilgiler...

Saltık kuruluş nedir ne demek

Saltık kuruluş nedir Saltık kuruluş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Cümlenin başka parçalarıyla gramerce bağlı olmıya...

Kuruluşlar bütünü nedir ne demek

Kuruluşlar bütünü nedir Kuruluş : Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Yapı, yapılış, bünye. Kurulma işi. Kasılma. ...

Birlik ülkesinde temelli yapım ya da tecim kuruluşu nedir ne demek

Birlik ülkesinde temelli yapım ya da tecim kuruluşu nedir Teknik terim anlamı: Üretim ve tecim yapmak üzere gerçek ve güvenilir niyetle kurulmuş işletme. Birlik ülkesi : Paris Birliği Anlaşma...

Derecelendirme kuruluşu nedir ne demek

Derecelendirme kuruluşu nedir Derecelendirme kuruluşu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Şirketlerin, taşınır değerlerin ödenmeme (...

Durağan kuruluşların çalışmadan çıkarılması nedir ne demek

Durağan kuruluşların çalışmadan çıkarılması nedir Durağan kuruluşların çalışmadan çıkarılması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gemiyi terketmek, berabe...

Kamu kuruluşları nedir ne demek

Kamu kuruluşları nedir Kamu kuruluşları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kamu kesimi kapsamındaki tüm kuruluşlar. Kamu : H...

Kiralama kuruluşu nedir ne demek

Kiralama kuruluşu nedir Kiralama kuruluşu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal sahibinin kiraya konu olan malların kullanım ...

Saklama kuruluşu nedir ne demek

Saklama kuruluşu nedir Saklama kuruluşu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Müşterileri adına taşınır değerleri saklamaya yetk...

Sivil toplum kuruluşu nedir ne demek

Sivil toplum kuruluşu nedir Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü...

Taşınmazlar sayca kuruluşları nedir ne demek

Taşınmazlar sayca kuruluşları nedir Taşınmazlar sayca kuruluşları; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tarla, arsa gibi taşınmaz mallarla bin...

Yapım kuruluşu nedir ne demek

Yapım kuruluşu nedir Yapım kuruluşu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Teknik yöntemler ve makinelerle işlenmemiş nesneleri ...

Kuruluş giderleri nedir ne demek

Kuruluş giderleri nedir Kuruluş giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kuruluş için yapılan ödemelerin tümünü kapsayan gi...

Kuruluş pay belgiti nedir ne demek

Kuruluş pay belgiti nedir Kuruluş pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ortaklığın kuruluşunda çıkarılan pay belgiti. Pa...

İlk kuruluş giderleri nedir ne demek

İlk kuruluş giderleri nedir İlk kuruluş giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin çalışmaya geçirilebilmesi için dura...

Birden kuruluş nedir ne demek

Birden kuruluş nedir Birden kuruluş; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ortaklık anamalı tümünün ilk kurucularca yüklenilmesi ...

Kumaşık kuruluş nedir ne demek

Kumaşık kuruluş nedir Kumaşık kuruluş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İsim halleri ayrı olan iki tümlecin tek bir fiil...

Kuruluşçuluk nedir ne demek

Kuruluşçuluk nedir Kuruluşçuluk; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Yirminci yüzyıl başlarında çıkan ve sanatta bir şeyin parçal...

Kuruluşlar ve işletmeler nedir ne demek

Kuruluşlar ve işletmeler nedir Kuruluşlar ve işletmeler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yönetim altında birleşen işletmeler. Ür...

Deneme kuruluşu nedir ne demek

Deneme kuruluşu nedir Deneme kuruluşu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Yeni bir süreci denemek ereğiyle işleyim ölçülerind...

Dizimleme kuruluşu nedir ne demek

Dizimleme kuruluşu nedir Dizimleme kuruluşu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her dildeki kullanışın gösterdiği şekilde kel...

Kamu iktisadi kuruluşları nedir ne demek

Kamu iktisadi kuruluşları nedir Kamu iktisadi kuruluşları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal...

Kamu meslek kuruluşları nedir ne demek

Kamu meslek kuruluşları nedir Kamu meslek kuruluşları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir meslek grubunun üyesi olmak zor...

Kolektif yatırım kuruluşu nedir ne demek

Kolektif yatırım kuruluşu nedir Kolektif yatırım kuruluşu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yatırım ortaklığı ve yatırım fonundan ol...

Sanayi kuruluşu nedir ne demek

Sanayi kuruluşu nedir Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri...

Sözleşmenin kuruluşu nedir ne demek

Sözleşmenin kuruluşu nedir Sözleşmenin kuruluşu; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: akdin in’ikadı. Kuru : Suyu, nemi ...

Tutumsal devlet kuruluşları nedir ne demek

Tutumsal devlet kuruluşları nedir Tutumsal devlet kuruluşları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anamalının yarısından çoğu tek başına ya...

Yarı mali kuruluşlar nedir ne demek

Yarı mali kuruluşlar nedir Yarı mali kuruluşlar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Vergi benzeri gelir elde eden sosyal güvenlik ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim