Language nedir English: A dictionary is an important aid in language learning. Turkish: Sözlük dil öğrenmede önemli bir yardımcıdır. English: "...

 
 
 

Language barrier nedir ne demek

Language barrier nedir : Konuşulur. Lisan. Mesleki dil. Edebiyat. Dil. Dili. Barrier : Duvar. Engel. Antartika'daki buz engeli. Set. Bir aracın gidişini eng...

Language code nedir ne demek

Language code nedir : Lisan. Dili. Edebiyat. Mesleki dil. Konuşulur. Dil. Code : Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge. Kodlamak. Numaralamak. B...

Language course nedir ne demek

Language course nedir English: I hate so-called "30 days" language courses. Turkish: Sözde "30 günlük" dil kurslarından nefret ediyorum. : Konuşulur. ...

Language format nedir ne demek

Language format nedir : Edebiyat. Konuşulur. Dili. Mesleki dil. Dil. Lisan. Format : Film üzerindeki resmin, çerçeveyle sınırlanan boyu. Soruların biçimsel...

Language lab nedir ne demek

Language lab nedir English: May we use the language lab? Turkish: Lisan Laboratuvarını kullanabilir miyiz? : Lisan. Mesleki dil. Dili. Konuşulur. D...

Language learning nedir ne demek

Language learning nedir English: So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. ...

Language levels nedir ne demek

Language levels nedir : Konuşulur. Mesleki dil. Edebiyat. Dil. Lisan. Dili. Levels : Yöneltmek. Yıkmak. Düzleştirmek. Eşitlemek. Dengelemek. Hedef almak. D...

Language monitor nedir ne demek

Language monitor nedir : Lisan. Mesleki dil. Dili. Dil. Konuşulur. Edebiyat. Monitor : Gözcü. Işınım ölçme ve uyarıda bulunma işevlerini birlikte gerçekleşt...

Language processing nedir ne demek

Language processing nedir : Edebiyat. Konuşulur. Lisan. Dili. Dil. Mesleki dil. Processing : Yönlendirme. İmal. Proses. İşlem. Bir filmdeki gizli görüntüyü ort...

Language processors nedir ne demek

Language processors nedir : Dili. Lisan. Edebiyat. Konuşulur. Mesleki dil. Dil. Processors : İşlemci (bilişim veya bilgisayar terimi). Tamamlayıcı. İşleyici. [...

Language property nedir ne demek

Language property nedir : Edebiyat. Lisan. Mesleki dil. Dili. Konuşulur. Dil. Property : Mülkiyet. Bina, ev, toprak parçası, yer gibi taşınmaz mallar. iyelik...

Language school nedir ne demek

Language school nedir English: I work in a language school. Turkish: Ben bir dil okulunda çalışıyorum. : Dil. Dili. Mesleki dil. Lisan. Edebiyat. Konu...

Language statement nedir ne demek

Language statement nedir : Edebiyat. Konuşulur. Lisan. Mesleki dil. Dil. Dili. Statement : Rapor. Bilgi verme. Beyan. Önerme. Tarife. Laf. Hesap. İfade. Bildi...

Language teaching nedir ne demek

Language teaching nedir : Konuşulur. Lisan. Dil. Dili. Mesleki dil. Edebiyat. Teaching : İlke. Ders. Öğretme. Tedris. Talim. Belli bir amaca göre gereken şey...

Baltic language support nedir ne demek

Baltic language support nedir : Baltık. Baltık dili. Baltık dilleriyle ilgili. Buzgibi. Ohio eyaletinde yerleşim yeri. Güney dakota eyaletinde şehir. Language : Li...

Control language interpreter nedir ne demek

Control language interpreter nedir : Denetlemek. İşletmek. Kontrolü sağlamak. Kontrol altında tutmak. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmi...

Design language processor nedir ne demek

Design language processor nedir : Plan çizmek. Bir yapının ya da bir yerleşmenin düzentasarının tümünün ya da belli bölümlerinin, uygulayımsal çizim kurallarına uygu...

Foreign language records nedir ne demek

Foreign language records nedir : Yabancı. Harici. Dıştan gelme. Yabancı madde. Ülke dışı. Ecnebi. Yurtdışı. Dış. Yabancılık. Yurt dışı. Language : Lisan. Mesleki di...

Keyboard language indicator applet nedir ne demek

Keyboard language indicator applet nedir : Org. Tuş. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Klavye ile bilgisayara aktarmak. Bilgisayara veri girmek. Tuşlar dizisi. Klav...

Language ability nedir ne demek

Language ability nedir English: People tend to only compliment you on your language ability when it's apparent that you still don't quite sound like a nativ...

Language acquisition nedir ne demek

Language acquisition nedir English: Language acquisition requires creativity. Turkish: Dil edinimi yaratıcılık gerektirir. : Dil. Konuşulur. Dili. Lisan. M...

Language boy nedir ne demek

Language boy nedir : Dil. Lisan. Konuşulur. Edebiyat. Mesleki dil. Dili. Boy : Uşak. Vay be!. Oğul. Onsekiz yaşına kadar erkek çocuk. Erkek genç. Oğlan ...

Language conversion program nedir ne demek

Language conversion program nedir : Konuşulur. Mesleki dil. Edebiyat. Dili. Dil. Lisan. Conversion : Bozma. Bir konutun, çok sayıda ev halkının yararlanabileceği konut...

Language family nedir ne demek

Language family nedir English: Oghuz languages are part of the Turkic language family. Turkish: Oğuz dilleri Türk dili ailesinin bir parçasıdır. : Lis...

Language interpreter nedir ne demek

Language interpreter nedir English: Ilona works as a sign language interpreter. Turkish: Ilona bir işaret dili tercümanı olarak çalışmaktadır. English: Ali...

Language laboratory nedir ne demek

Language laboratory nedir : Mesleki dil. Edebiyat. Dili. Konuşulur. Lisan. Dil. Laboratory : İncelenen değişkenleri denetim altında tutabilmek, duruma en uygun...

Language lesson nedir ne demek

Language lesson nedir : Konuşulur. Dili. Lisan. Dil. Edebiyat. Mesleki dil. Lesson : İbret. Azar. Çimke. Paylama. Hisse. Ders. [#Language ability : Dil yet...

Language mismatch nedir ne demek

Language mismatch nedir : Dil. Dili. Konuşulur. Mesleki dil. Lisan. Edebiyat. Mismatch : Uyumsuz olmak. Kaçıklık. Dna duplikasyonu sırasında tamamlayıcı olma...

Language neutral nedir ne demek

Language neutral nedir : Edebiyat. Dil. Lisan. Mesleki dil. Dili. Konuşulur. Neutral : Tarafsız ülke. Yayma özellikleri gelen ışığın dalga boyuna bağlı olma...

Language processor nedir ne demek

Language processor nedir : Konuşulur. Dili. Lisan. Dil. Edebiyat. Mesleki dil. Processor : İşleç. İşlem birimi. Tamamlayıcı. Merkezi işlemci. İşleyici. Bilgis...

Language properties nedir ne demek

Language properties nedir : Konuşulur. Dili. Lisan. Dil. Edebiyat. Mesleki dil. Properties : Evsaf. Mülkler. Özellikler. Sahne elbiseleri. Özellikleri. Gıdalar...

Language requirement nedir ne demek

Language requirement nedir : Edebiyat. Mesleki dil. Dil. Lisan. Dili. Konuşulur. Requirement : Gereksinim. Koşul. Uyulması gereken şart. İstek. Mecburiyet. Bir ...

Language specifications manual nedir ne demek

Language specifications manual nedir : Dil. Lisan. Konuşulur. Dili. Edebiyat. Mesleki dil. Specifications : İmal edilecek kurulacak veya inşa edilecek olan bir şey için g...

Language teacher nedir ne demek

Language teacher nedir English: There is a serious lack of language teachers in Tel Aviv. Turkish: Tel Aviv'de ciddi bir dil öğretmeni eksikliği var. E...

Language translator nedir ne demek

Language translator nedir : Dil. Mesleki dil. Dili. Lisan. Konuşulur. Edebiyat. Translator : Bir dilde yazılmış bir yapıtı başka dile aktaran kişi. Çevirici iz...

Central european language support nedir ne demek

Central european language support nedir : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Kolayca ulaşılan. Özeksel. Uygun. Santral memuru. Merkezsel. Temel. Baş. Telefon santralı...

Cyrillic language support nedir ne demek

Cyrillic language support nedir : Kiril. İslav alfabesi ile yazılmış olan. Özellikle rusya ve bulgaristan'da ortodoks kilisesine bağlı slav halklarının kullandığı al...

English language and literature nedir ne demek

English language and literature nedir : İngiliz halkı. İngilizler. İndiana eyaletinde yerleşim yeri. İngiliz. İngiltere. İngilizce. Language : Dil. Mesleki dil. Konuşulur....

Greek language support nedir ne demek

Greek language support nedir : Yunanistanlı. Rum. Grek. Yunanlı. Yunanca. Yunan. Yunanistan'a ait. Rumca. Language : Dili. Edebiyat. Mesleki dil. Konuşulur. Lisan...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim