Latin nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Oğlan evine gitmek için ata bindirilmiş geline hocanın okuduğu dua. Tarih'teki anlamı: Güneybatı Avrupa Katoliklerinin topluca adı. İtalya'da Lati...

 
 
 

Latin america free trade area nedir ne demek

Latin america free trade area nedir : Latin. Roma imparatorluğu'nun dili. Latinceye ait. Latin dilinden türemiş dilleri kullanan halkları ve ülkeler veya onlara dair. Latince. Romen katolik. America : Amerika. [#Free : Beleş. Rahatlatmak. Bedava. Asalak olma...

Latin american economic system nedir ne demek

Latin american economic system nedir : Latin dilinden türemiş dilleri kullanan halkları ve ülkeler veya onlara dair. Romen katolik. Latinceye ait. Roma imparatorluğu'nun dili. Latin. Latince. American : Amerika. Amerikan. Amerikalı. Amerika'ya özgü. [#Economi...

Latin amerika bütünleşme birliği nedir ne demek

Latin amerika bütünleşme birliği nedir Latin amerika bütünleşme birliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği’nin başarısızlığa uğraması sonucu bölgedeki ülkeler arasında aşamalı olarak tarifele...

Latin amerika serbest ticaret bölgesi nedir ne demek

Latin amerika serbest ticaret bölgesi nedir Latin amerika serbest ticaret bölgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üye ülkeler arasında ticareti serbestleştirmek, tarımsal kalkınma ve sanayileşme politikalarının eşgüdümünü sağlamak a...

Latin çiçeği nedir ne demek

Latin çiçeği nedir Latin çiçeği; bir bitki bilimi terimidir. Latin : İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Latin halkları. Çiçek : İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Çiçek açan kır ...

Latin dikdörtgen tasarımı nedir ne demek

Latin dikdörtgen tasarımı nedir Latin dikdörtgen tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında bir ya da birden çok dizeç ya da dikeç eklenmesi ya da çıkartılması ile elde edile...

Latin dördül tasarımı nedir ne demek

Latin dördül tasarımı nedir Latin dördül tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç bağımsız değişken ile yapılan deneylerde, deneysel yanılgıyı küçültmek için işlemlerin her...

Latin harfleri nedir ne demek

Latin harfleri nedir Latin alfabesi veya Roma alfabesi, Latin [#temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Latin alfabesi şu anda dünyada en yaygın ku...

Latin alphabet nedir ne demek

Latin alphabet nedir English: English is written with a Latin alphabet.Turkish: İngilizce, Latin alfabesiyle yazılır. : Latin dilinden türemiş dilleri kullanan halkları ve ülkeler veya onlara dair. Roma imparatorluğu'nun dili. Romen kato...

Latin america nedir ne demek

Latin america nedir English: It would have been much better if the Spanish hadn't invaded Latin America.Turkish: İspanya, Latin Amerika'yı işgal etmeseydi, çok daha iyi olurdu. English: Pope Francis is the first Latin American pope....

Latin american nedir ne demek

Latin american nedir English: Pope Francis is the first Latin American pope.Turkish: Papa Fransis ilk Lâtin Amerikalı papadır. English: Latin Americans know very little about the history of the indigenous peoples who used to live here se...

Latin american integration association nedir ne demek

Latin american integration association nedir : Latinceye ait. Romen katolik. Roma imparatorluğu'nun dili. Latince. Latin dilinden türemiş dilleri kullanan halkları ve ülkeler veya onlara dair. Latin. American : Amerika'ya özgü. Amerikalı. Amerika. Amerikan. [#Integra...

Latin amerika ekonomik sistemi nedir ne demek

Latin amerika ekonomik sistemi nedir Latin amerika ekonomik sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki ülkelere iktisadi konularda ve seçilecek stratejilerde danışmanlık yapmak ve eşgüdüm...

Latin cross nedir ne demek

Latin cross nedir : Romen katolik. Roma imparatorluğu'nun dili. Latin. Latin dilinden türemiş dilleri kullanan halkları ve ülkeler veya onlara dair. Latince. Latinceye ait. Cross : [#Çarmıh. Eski romalılarda suçluyu öldürmek için kullanılan...

Latin çiçeğigiller nedir ne demek

Latin çiçeğigiller nedir Latin çiçeğigiller; bitki bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Latin : İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Latin halkları Latin çiçeği : Latin çiçekler...

Latin dilleri nedir ne demek

Latin dilleri nedir Roman dilleri, Hint-Avrupa dillerinin alt kökeni Roma İmparatorluğu'nun dili Latince olan bütün dilleri kapsar. Dünya çapında Romans dillerini anadili gibi bilen insan sayısı 600 milyondan fazladır. Bu diller Amerika, [#Av...

Latin halkları nedir ne demek

Latin halkları nedir Latin : Latin halkları. İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Halk : Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Yaratma...

Latin kare nedir ne demek

Latin kare nedir Latin kare; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Satır ve sütundan oluşan kareyle tanımlanan deneyler için gruplar arası ve grup içi kaynaklardan gelen değişimi, deneysel hatadan uzak...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim