Lattice nedir bar : Kafes çıtası. Kafes çubuğu. Kafes laması. Lattice beam : Kafes kiriş. Örgü kirişi. bridge : Kafes kirişli köprü. Lattice coil :...

 
 
 

Lattice bridge nedir ne demek

Lattice bridge nedir : Pencere kafesi. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu dü...

Lattice constant nedir ne demek

Lattice constant nedir : Örgü. Kafes ile kaplamak. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluş...

Lattice dimension nedir ne demek

Lattice dimension nedir : Kafes. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak diziliş...

Lattice dynamics nedir ne demek

Lattice dynamics nedir : Kafes ile kaplamak. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi. Bir buzsul içinde özd...

Lattice fence nedir ne demek

Lattice fence nedir : Kafes ile kaplamak. Izgara. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin ol...

Lattice filter nedir ne demek

Lattice filter nedir : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ. çoktür...

Lattice girder nedir ne demek

Lattice girder nedir : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ. çoktür...

Lattice plane nedir ne demek

Lattice plane nedir : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Pencere kafesi. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ...

Lattice structure nedir ne demek

Lattice structure nedir : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ. çoktür...

Lattice vibration nedir ne demek

Lattice vibration nedir : Örü. Kafes. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Örgü. Izgara. Fizik, kimya a...

Lattice work nedir ne demek

Lattice work nedir : Kafes ile kaplamak. Örü. Çapraz. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Bir örü...

Simple lattice design nedir ne demek

Simple lattice design nedir : Olağan. Saf. Masum. Toy. Yapması kolay. Süssüz. Katışıksız. Yalın. Gösterişsiz. Kocakarı ilacı. Lattice : Bir örütü oluşturan atom,...

Body centred lattice nedir ne demek

Body centred lattice nedir : Zümre. Öz yankılı telli çalgıların içi boş geniş bölümü. Esas. Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen tell...

Complete lattice nedir ne demek

Complete lattice nedir : Tamam. Tamamlamak. Halletmek. Bitmiş. Bitev. Eksiksiz. Yerine getirmek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tamamı. Bütün. ...

Dedekind complete lattice nedir ne demek

Dedekind complete lattice nedir : Tamamı. Bitev. Eksiksiz. Yeniden tamamlama. Tümlemek. Bitirmek. Tamam. Bütünlemek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tama...

Hexagonal lattice nedir ne demek

Hexagonal lattice nedir : Hegzagonal. Altı köşeli. Altıgen şeklinde. Altıgen. Altıgensel. Altıgen biçimli. Altıgene ait. Lattice : Fizik, kimya alanlarında k...

Sampling lattice nedir ne demek

Sampling lattice nedir : Numunelik. Seçme. Bir ana kitleden tesadüfi olarak seçilmiş, dolayısıyla ana kitleden daha az sayıda birim içeren bir örneği incele...

Vector lattice nedir ne demek

Vector lattice nedir : Gen mühendisliğinde, içine başka bir dna sokulabilen ve böylece gen ifadesinin incelendiği ya da çoğaltmak için bakteriye veya diğe...

Latticelike nedir ne demek

Latticelike nedir bar : Kafes çubuğu. Kafes çıtası. Kafes laması. Lattice beam : Örgü kirişi. Kafes kiriş. bridge : Kafes kirişli köprü. Lattice coil :...

Lattice bar nedir ne demek

Lattice bar nedir : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ. çoktür...

Lattice beam nedir ne demek

Lattice beam nedir : Kafes ile kaplamak. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Örgü. Fizik, kimya a...

Lattice coil nedir ne demek

Lattice coil nedir : Örü. Kafes. Kafesle çevirmek. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Örgü. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin tit...

Lattice design nedir ne demek

Lattice design nedir : Kafes ile kaplamak. Kafesle çevirmek. Izgara. Çapraz. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu ge...

Lattice distribution nedir ne demek

Lattice distribution nedir : Izgara. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Kafes. Örgü. Çapraz. Bir örütü o...

Lattice energy nedir ne demek

Lattice energy nedir : Kafes. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi. Fizik, kimya alanlarında kullanılı...

Lattice file nedir ne demek

Lattice file nedir : Örgü. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ. ...

Lattice frame nedir ne demek

Lattice frame nedir : Izgara. Çapraz. Kafesle çevirmek. Örgü. Pencere kafesi. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli ol...

Lattice network nedir ne demek

Lattice network nedir : Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğecikler...

Lattice point nedir ne demek

Lattice point nedir : Örü. Izgara. Kafes ile kaplamak. Kafesle çevirmek. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geome...

Lattice truss nedir ne demek

Lattice truss nedir : Kafesle çevirmek. Pencere kafesi. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi. Örü. Öğ...

Lattice window nedir ne demek

Lattice window nedir : Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Kafes. Fizik, kimya alanlarında kullanıl...

Lattice wound coil nedir ne demek

Lattice wound coil nedir : Kafes. Örgü. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Bir buzsul içinde özdecikle...

Active lattice nedir ne demek

Active lattice nedir : Faal. Çalışkan. Canlı. Üretken. Etkin, işler durumda, etkili. Etkin. Bir başkasına etki yapabilen. kimyasal tepkimelere girmeye ya ...

Boolean lattice nedir ne demek

Boolean lattice nedir : Bu sisteme özgü. Mantıksal cebire özgü. Booleca. Boole'sal. Boole'ca. Boole cebiriyle (kuralları çeşitli önermeler sistemlerinden h...

Crystal lattice nedir ne demek

Crystal lattice nedir : Berrak. Örüt. İriölçekte, düzgün geometrik biçimlerle büyüyüp belirli düzlemler boyunca kırılan, ufakölçekte ise düzgün bir özdecik...

Distributive lattice nedir ne demek

Distributive lattice nedir : Üleştirme sıfatı. Üleştirme zamiri. Tevzii. Yayan. Bölüştüren. Dağıtan. Dağıtımla ilgili. Taksim eden. Dağıtıcı. Üleştiren. Lattice...

Rectangular lattice nedir ne demek

Rectangular lattice nedir : Dikdörtgen biçimli. Dikdörtgensi. Dikdörtgenel. Dik açılı. Rektangüler. Dikdörtgen biçiminde. Dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgensel. L...

Space lattice nedir ne demek

Space lattice nedir : Üçü uzaysal ve biri zamansal olmak üzere dört-boyutlu sınırsız sürem. Espas koymak. Aralık. Mekan. Boşluk. Zaman. Aralıklara bölmek...

Latticed nedir bar : Kafes laması. Kafes çubuğu. Kafes çıtası. Lattice beam : Örgü kirişi. Kafes kiriş. bridge : Kafes kirişli köprü. Lattice coil :...

 

Copyright © 2007-2018 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

Sponsor: Bilgim, Nedir Nasıl Neden