Lattice nedir Lattice bar : Kafes çıtası. Kafes çubuğu. Kafes laması. Lattice beam : Kafes kiriş. Örgü kirişi. Lattice bridge : Kafes kirişli köprü...

 

Lattice bridge nedir ne demek

Lattice bridge nedir Lattice : Pencere kafesi. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluştu...

Lattice constant nedir ne demek

Lattice constant nedir Lattice : Örgü. Kafes ile kaplamak. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemleri...

Lattice dimension nedir ne demek

Lattice dimension nedir Lattice : Kafes. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak...

Lattice dynamics nedir ne demek

Lattice dynamics nedir Lattice : Kafes ile kaplamak. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi. Bir buzsul iç...

Lattice fence nedir ne demek

Lattice fence nedir Lattice : Kafes ile kaplamak. Izgara. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemle...

Lattice filter nedir ne demek

Lattice filter nedir Lattice : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ...

Lattice girder nedir ne demek

Lattice girder nedir Lattice : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ...

Lattice plane nedir ne demek

Lattice plane nedir Lattice : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Pencere kafesi. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başla...

Lattice structure nedir ne demek

Lattice structure nedir Lattice : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ...

Lattice vibration nedir ne demek

Lattice vibration nedir Lattice : Örü. Kafes. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Örgü. Izgara. Fizik,...

Lattice work nedir ne demek

Lattice work nedir Lattice : Kafes ile kaplamak. Örü. Çapraz. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı....

Simple lattice design nedir ne demek

Simple lattice design nedir Simple : Olağan. Saf. Masum. Toy. Yapması kolay. Süssüz. Katışıksız. Yalın. Gösterişsiz. Kocakarı ilacı. Lattice : Bir örütü oluştura...

Body centred lattice nedir ne demek

Body centred lattice nedir Body : Zümre. Öz yankılı telli çalgıların içi boş geniş bölümü. Esas. Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen...

Complete lattice nedir ne demek

Complete lattice nedir Complete : Tamam. Tamamlamak. Halletmek. Bitmiş. Bitev. Eksiksiz. Yerine getirmek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tamamı...

Dedekind complete lattice nedir ne demek

Dedekind complete lattice nedir Complete : Tamamı. Bitev. Eksiksiz. Yeniden tamamlama. Tümlemek. Bitirmek. Tamam. Bütünlemek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanı...

Hexagonal lattice nedir ne demek

Hexagonal lattice nedir Hexagonal : Hegzagonal. Altı köşeli. Altıgen şeklinde. Altıgen. Altıgensel. Altıgen biçimli. Altıgene ait. Lattice : Fizik, kimya ala...

Sampling lattice nedir ne demek

Sampling lattice nedir Sampling : Numunelik. Seçme. Bir ana kitleden tesadüfi olarak seçilmiş, dolayısıyla ana kitleden daha az sayıda birim içeren bir örne...

Vector lattice nedir ne demek

Vector lattice nedir Vector : Gen mühendisliğinde, içine başka bir dna sokulabilen ve böylece gen ifadesinin incelendiği ya da çoğaltmak için bakteriye ve...

Latticelike nedir ne demek

Latticelike nedir Lattice bar : Kafes çubuğu. Kafes çıtası. Kafes laması. Lattice beam : Örgü kirişi. Kafes kiriş. Lattice bridge : Kafes kirişli köprü...

Lattice bar nedir ne demek

Lattice bar nedir Lattice : Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düzenli ağ...

Lattice beam nedir ne demek

Lattice beam nedir Lattice : Kafes ile kaplamak. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Örgü. Fizik,...

Lattice coil nedir ne demek

Lattice coil nedir Lattice : Örü. Kafes. Kafesle çevirmek. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Örgü. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerl...

Lattice design nedir ne demek

Lattice design nedir Lattice : Kafes ile kaplamak. Kafesle çevirmek. Izgara. Çapraz. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç bo...

Lattice distribution nedir ne demek

Lattice distribution nedir Lattice : Izgara. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Kafes. Örgü. Çapraz. Bir...

Lattice energy nedir ne demek

Lattice energy nedir Lattice : Kafes. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi. Fizik, kimya alanlarında k...

Lattice file nedir ne demek

Lattice file nedir Lattice : Örgü. Bir buzsul içinde özdeciklerin, öğeciklerin, üşerlerin titreşime başladıkları ortalama yerlemlerinin oluşturduğu düze...

Lattice frame nedir ne demek

Lattice frame nedir Lattice : Izgara. Çapraz. Kafesle çevirmek. Örgü. Pencere kafesi. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dö...

Lattice network nedir ne demek

Lattice network nedir Lattice : Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi. Bir buzsul içinde özdeciklerin, ö...

Lattice point nedir ne demek

Lattice point nedir Lattice : Örü. Izgara. Kafes ile kaplamak. Kafesle çevirmek. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyut...

Lattice truss nedir ne demek

Lattice truss nedir Lattice : Kafesle çevirmek. Pencere kafesi. Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi....

Lattice window nedir ne demek

Lattice window nedir Lattice : Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Kafes. Fizik, kimya alanlarında ...

Lattice wound coil nedir ne demek

Lattice wound coil nedir Lattice : Kafes. Örgü. Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı. Bir buzsul içinde ö...

Active lattice nedir ne demek

Active lattice nedir Active : Faal. Çalışkan. Canlı. Üretken. Etkin, işler durumda, etkili. Etkin. Bir başkasına etki yapabilen. kimyasal tepkimelere girm...

Boolean lattice nedir ne demek

Boolean lattice nedir Boolean : Bu sisteme özgü. Mantıksal cebire özgü. Booleca. Boole'sal. Boole'ca. Boole cebiriyle (kuralları çeşitli önermeler sistemle...

Crystal lattice nedir ne demek

Crystal lattice nedir Crystal : Berrak. Örüt. İriölçekte, düzgün geometrik biçimlerle büyüyüp belirli düzlemler boyunca kırılan, ufakölçekte ise düzgün bir...

Distributive lattice nedir ne demek

Distributive lattice nedir Distributive : Üleştirme sıfatı. Üleştirme zamiri. Tevzii. Yayan. Bölüştüren. Dağıtan. Dağıtımla ilgili. Taksim eden. Dağıtıcı. Üleşt...

Rectangular lattice nedir ne demek

Rectangular lattice nedir Rectangular : Dikdörtgen biçimli. Dikdörtgensi. Dikdörtgenel. Dik açılı. Rektangüler. Dikdörtgen biçiminde. Dikdörtgen şeklinde. Dikd...

Space lattice nedir ne demek

Space lattice nedir Space : Üçü uzaysal ve biri zamansal olmak üzere dört-boyutlu sınırsız sürem. Espas koymak. Aralık. Mekan. Boşluk. Zaman. Aralıklara ...

Latticed nedir Lattice bar : Kafes laması. Kafes çubuğu. Kafes çıtası. Lattice beam : Örgü kirişi. Kafes kiriş. Lattice bridge : Kafes kirişli köprü...

Sosyal Medya'da paylaş