Least nedir English: Ali always makes a point of arriving at least five minutes ahead of time. Turkish: Ali her zaman en az beş dakika önce ...

 

Least action nedir ne demek

Least action nedir Least : En az miktar. En küçük. En az derece. En önemsiz şey. Asgari. En düşük. Be.en az. En küçük sayı. En az. En önemsiz kimse. Act...

Least common multiple nedir ne demek

Least common multiple nedir Least : En küçük sayı. Adl.en küçük sayı. En küçük miktar. En önemsiz şey. Asgari. En küçük. En düşük. En az derece. En az. Be.en az....

Least effort nedir ne demek

Least effort nedir Least : En küçük miktar. Be.en az. En küçük sayı. Asgari. En önemsiz kimse. En küçük. En az derece. En az miktar. Adl.en küçük sayı. ...

Least energy principle nedir ne demek

Least energy principle nedir Least : Be.en az. En küçük. Asgari. En az derece. En önemsiz şey. En düşük. En önemsiz kimse. En az. En az miktar. En küçük miktar. E...

Least generalized variance ratio nedir ne demek

Least generalized variance ratio nedir Least : En küçük sayı. En az. En az derece. En düşük. En az miktar. Adl.en küçük sayı. Be.en az. En önemsiz şey. En önemsiz kimse. En...

Least mean squares nedir ne demek

Least mean squares nedir Least : En az derece. En az. En düşük. Be.en az. En az miktar. En önemsiz kimse. En önemsiz şey. Adl.en küçük sayı. En küçük miktar. ...

Least of possible evils nedir ne demek

Least of possible evils nedir Least : En önemsiz kimse. En az derece. En az miktar. Adl.en küçük sayı. En küçük sayı. En düşük. En önemsiz şey. En az. Be.en az. En...

Least resistance nedir ne demek

Least resistance nedir English: Charles always takes the line of least resistance. Turkish: Charles her zaman kolay yolu seçer. Least : En düşük. Be.en...

Least significant bit nedir ne demek

Least significant bit nedir Least : Adl.en küçük sayı. En az. En az miktar. En düşük. En küçük sayı. Asgari. En önemsiz şey. En küçük. Be.en az. En küçük miktar....

Least significant digit nedir ne demek

Least significant digit nedir Least : En az miktar. En önemsiz kimse. En az. Be.en az. En az derece. En önemsiz şey. En küçük miktar. En küçük. En küçük sayı. Asga...

Least square method nedir ne demek

Least square method nedir Least : En önemsiz şey. Adl.en küçük sayı. En önemsiz kimse. En küçük sayı. En düşük. Asgari. En az miktar. Be.en az. En küçük. En az...

Least squares bias nedir ne demek

Least squares bias nedir Least : En küçük miktar. Adl.en küçük sayı. En az derece. En küçük sayı. En küçük. En az miktar. En önemsiz kimse. Be.en az. En önems...

Least squares dummy variable nedir ne demek

Least squares dummy variable nedir Least : En küçük miktar. En az miktar. Be.en az. En düşük. En küçük. En küçük sayı. En önemsiz kimse. Asgari. En az. En önemsiz şey. ...

Least squares estimation nedir ne demek

Least squares estimation nedir Least : En az. Adl.en küçük sayı. Be.en az. En önemsiz şey. En küçük sayı. En küçük. Asgari. En az derece. En önemsiz kimse. En küçük...

Least squares method nedir ne demek

Least squares method nedir Least : Asgari. En önemsiz şey. En az derece. En az miktar. En küçük. En az. En düşük. En önemsiz kimse. En küçük sayı. En küçük mikt...

Least tern nedir ne demek

Least tern nedir Least : En küçük miktar. Adl.en küçük sayı. En küçük sayı. En küçük. En az. En az derece. En önemsiz şey. Be.en az. En düşük. En az m...

Least variance ratio nedir ne demek

Least variance ratio nedir Least : En az miktar. En düşük. En az derece. En küçük. En küçük sayı. En önemsiz şey. Adl.en küçük sayı. En az. En küçük miktar. Be....

Adjusted least squares estimator nedir ne demek

Adjusted least squares estimator nedir Adjusted : Tashih edilmiş. Düzeltilmiş. Ayarlanmış. Oturtulmuş. Düzenlenmiş. Uygun. Değişmez (sigorta talebi). Uyarlanmış. Değiştiril...

Asymmetric least squares nedir ne demek

Asymmetric least squares nedir Asymmetric : Bakışımsız. Simetrik olmayan. Bakışımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya da işlevlerin niteliği. Bilgisayar, ekonomi,...

Least absolute deviation nedir ne demek

Least absolute deviation nedir Least : En küçük. En az. En küçük sayı. En önemsiz şey. En küçük miktar. Be.en az. En az derece. Adl.en küçük sayı. En önemsiz kimse....

Least absolute deviation estimator nedir ne demek

Least absolute deviation estimator nedir Least : En küçük miktar. En önemsiz kimse. En küçük sayı. En az derece. En önemsiz şey. En az. Asgari. Adl.en küçük sayı. Be.en az. E...

Least common denominator nedir ne demek

Least common denominator nedir Least : En düşük. Be.en az. Adl.en küçük sayı. Asgari. En az. En küçük miktar. En küçük sayı. En önemsiz kimse. En az derece. En önem...

Least developed countries nedir ne demek

Least developed countries nedir Least : Be.en az. En az. En az miktar. En düşük. En az derece. Asgari. En önemsiz kimse. En küçük miktar. En küçük sayı. Adl.en küçük...

Least element nedir ne demek

Least element nedir Least : En küçük sayı. Asgari. En küçük miktar. En küçük. Be.en az. En düşük. En az. Adl.en küçük sayı. En önemsiz kimse. En önemsiz ...

Least generalized variance nedir ne demek

Least generalized variance nedir Least : Asgari. En az derece. En az miktar. En küçük miktar. En önemsiz şey. En küçük sayı. Adl.en küçük sayı. En düşük. En küçük. Be...

Least less developed countries nedir ne demek

Least less developed countries nedir Least : En az miktar. En düşük. Adl.en küçük sayı. En küçük sayı. Asgari. En küçük. En önemsiz kimse. En az derece. En küçük miktar. ...

Least of all nedir ne demek

Least of all nedir English: I like math least of all. Turkish: Matematiği zerre kadar seviyorum. English: I like carrots least of all. Turkish...

Least polynomial nedir ne demek

Least polynomial nedir Least : En küçük. En küçük sayı. En düşük. En az derece. En önemsiz kimse. En az. Asgari. En az miktar. Adl.en küçük sayı. En küçük m...

Least said soonest mended nedir ne demek

Least said soonest mended nedir Least : En düşük. En önemsiz şey. Adl.en küçük sayı. En az derece. Asgari. En küçük. En az. En az miktar. En küçük sayı. Be.en az. Sa...

Least significant character nedir ne demek

Least significant character nedir Least : En az derece. Be.en az. En önemsiz şey. En az. En önemsiz kimse. Adl.en küçük sayı. En küçük miktar. En az miktar. En düşük. ...

Least square nedir ne demek

Least square nedir Least : En önemsiz kimse. En az miktar. En düşük. Asgari. En az derece. En az. En küçük miktar. En küçük sayı. Adl.en küçük sayı. En ...

Least squares nedir ne demek

Least squares nedir Least : En az miktar. Adl.en küçük sayı. En küçük. En önemsiz şey. En az derece. En küçük miktar. En küçük sayı. En önemsiz kimse. En...

Least squares curve nedir ne demek

Least squares curve nedir Least : En önemsiz şey. Asgari. En önemsiz kimse. En az. En küçük. Be.en az. Adl.en küçük sayı. En küçük miktar. En düşük. En az dere...

Least squares dummy variables model nedir ne demek

Least squares dummy variables model nedir Least : Be.en az. En küçük miktar. En az derece. En önemsiz şey. En az miktar. Adl.en küçük sayı. En az. En düşük. Asgari. En önemsiz...

Least squares estimator nedir ne demek

Least squares estimator nedir Least : En az. En önemsiz şey. En küçük miktar. Asgari. En küçük sayı. Adl.en küçük sayı. En küçük. En az derece. Be.en az. En önemsi...

Least squares regression nedir ne demek

Least squares regression nedir Least : En az derece. Be.en az. En önemsiz şey. En az miktar. En küçük sayı. En düşük. En az. Adl.en küçük sayı. En küçük. En önemsiz...

Least upper bound nedir ne demek

Least upper bound nedir Least : Be.en az. En küçük sayı. En az. En önemsiz şey. En az derece. En küçük. En önemsiz kimse. Adl.en küçük sayı. En az miktar. As...

Adaptive least squares nedir ne demek

Adaptive least squares nedir Adaptive : Uyumsal. Uyar. Uyarlanabilir. Uydurulabilir. Uyarlamalı. Uyarlanır. Uyabilen. Least : En az miktar. En küçük. En az. Asgar...

Alternating least squares nedir ne demek

Alternating least squares nedir Alternating : Birbirini izleyen. Değişme. Münavebeli. Alternatif. Dalgalı. Alnıaşan. Değişen. Almaşık. Least : En önemsiz şey. En küç...

Sosyal Medya'da paylaş