Left nedir English: "Oh no! I left my umbrella on the train." "You are a scatterbrain!" Turkish: "Olamaz! Şemsiyemi trende unuttum." "Ne se...

 
 
 

Left a scar on him nedir ne demek

Left a scar on him nedir : Soldaki. Sol. Artık. Be.sola. Sol kanat. Kalmak. Sol el. Sol tarafa. Sol taraf. Sola ait. A : En yüksek not. En iyi kaliteyi simgel...

Left a void behind him nedir ne demek

Left a void behind him nedir : Sola. Soldaki. Bırakılan. Sol kanat. Kalmak. Be.sola. Sol tarafa. Sol. Artık. Sol el. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yük...

Left aligned nedir ne demek

Left aligned nedir : Sola ait. Sol taraf. Sol el. Kalmak. Sol kanat. Artık. Sol. Be.sola. Soldaki. Sol tarafa. Aligned : Düzenlenmiş. Hizalı. Laynına ge...

Left and right nedir ne demek

Left and right nedir English: Ali looked left and right. Turkish: Ali sağda solda görünüyordu. English: Ali glanced left and right. Turkish: Ali...

Left angle nedir ne demek

Left angle nedir : Bırakılan. Soldaki. Kalmak. Sola ait. Sol taraf. Sol el. Artık. Sol tarafa. Sol. Sola. Angle : Saptırmak. Açı vermek. Balık tutmak....

Left arrow nedir ne demek

Left arrow nedir : Kalmak. Bırakılan. Soldaki. Sola ait. Sol taraf. Sol. Artık. Sol tarafa. Sol el. Sol kanat. Arrow : Temren. Çıkış yönü oku. İbre. Y...

Left arrow with upper text slot nedir ne demek

Left arrow with upper text slot nedir : Soldaki. Artık. Sol taraf. Sol tarafa. Be.sola. Bırakılan. Sol el. Sol. Kalmak. Sol kanat. Arrow : Yön belirtmekte kullanılan ok iş...

Left auricle nedir ne demek

Left auricle nedir : Bırakılan. Sol taraf. Sola. Sol el. Sol. Kalmak. Soldaki. Sol kanat. Artık. Sol tarafa. Auricle : Sayvan. Aurikula. Kulakkepçesi. K...

Left bank nedir ne demek

Left bank nedir : Sol el. Bırakılan. Soldaki. Be.sola. Artık. Sol tarafa. Sol taraf. Sola ait. Sola. Sol kanat. Bank : Basamak. Uçağın bir yana yatma...

Left border nedir ne demek

Left border nedir : Sola ait. Bırakılan. Soldaki. Sol el. Sol. Be.sola. Sol kanat. Sola. Sol taraf. Artık. Border : Sınır. Çerçevelemek. İle ortak sını...

Left bracket nedir ne demek

Left bracket nedir : Kalmak. Be.sola. Bırakılan. Sol kanat. Soldaki. Sola. Sol el. Artık. Sol. Sol tarafa. Bracket : Türküm. Hedefi makas içine almak. B...

Left branch blocks nedir ne demek

Left branch blocks nedir : Sol tarafa. Sola. Sola ait. Soldaki. Be.sola. Sol taraf. Sol kanat. Artık. Bırakılan. Kalmak. Branch : Sapma. İşlemlerin olağan sır...

Left button nedir ne demek

Left button nedir : Sol tarafa. Bırakılan. Sol. Sol kanat. Sola ait. Kalmak. Soldaki. Sola. Artık. Sol taraf. Button : Sır vermemek. Düğmelemek. Buton....

Left cephaloilial position nedir ne demek

Left cephaloilial position nedir : Sol el. Sol kanat. Sol. Artık. Sol tarafa. Sol taraf. Kalmak. Soldaki. Bırakılan. Sola. Position : Koymak. Sav. Görev. Bilgisayar, ...

Left column nedir ne demek

Left column nedir : Be.sola. Sol kanat. Kalmak. Artık. Soldaki. Sol el. Bırakılan. Sol taraf. Sol. Sola. Column : Direk. Dikeç. Kuyruk. Kol. Köşe. Köşe...

Left coset space nedir ne demek

Left coset space nedir : Sola. Artık. Bırakılan. Sola ait. Sol el. Sol tarafa. Soldaki. Sol kanat. Be.sola. Sol taraf. Coset : Eşküme. Bir kümenin verilen b...

Left divisor of zero nedir ne demek

Left divisor of zero nedir : Soldaki. Sol el. Sola ait. Sol. Be.sola. Sola. Bırakılan. Sol taraf. Artık. Sol tarafa. Divisor : Bölen. Ortak bölen. Tambölen sayı...

Left double bar nedir ne demek

Left double bar nedir : Kalmak. Sol taraf. Be.sola. Sol tarafa. Sol. Bırakılan. Artık. Sol kanat. Soldaki. Sola ait. Double : İki misli yapmak. Bilgisayar,...

Left empty handed nedir ne demek

Left empty handed nedir : Sol. Artık. Sol tarafa. Sola ait. Bırakılan. Soldaki. Sol taraf. Kalmak. Sol el. Be.sola. Empty : Boşaltmak. Boşuna. Saçma. Tahliye...

Left a deep scar on him nedir ne demek

Left a deep scar on him nedir : Sola ait. Sol taraf. Sol el. Sola. Bırakılan. Sol. Be.sola. Sol kanat. Kalmak. Sol tarafa. A : Herhangi bir. Bir. Pek iyi. İngiliz ...

Left a module nedir ne demek

Left a module nedir : Be.sola. Kalmak. Bırakılan. Sol kanat. Artık. Sol el. Sol tarafa. Sol taraf. Soldaki. Sol. A : Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin b...

Left a tip nedir ne demek

Left a tip nedir : Sola ait. Bırakılan. Sol taraf. Soldaki. Sol kanat. Sola. Sol el. Artık. Sol. Kalmak. A : En yüksek not. Belirli bir tür veya nitel...

Left adjust nedir ne demek

Left adjust nedir : Sol el. Kalmak. Sola ait. Sol tarafa. Sol kanat. Be.sola. Sol taraf. Sola. Soldaki. Artık. Adjust : Ayar çekmek. Adapte olmak. Beli...

Left alignment nedir ne demek

Left alignment nedir : Sol tarafa. Sol taraf. Artık. Sol el. Sol kanat. Be.sola. Sola ait. Bırakılan. Kalmak. Sol. Alignment : Sıraya koyma. Sıraya dizme....

Left and right arrow nedir ne demek

Left and right arrow nedir : Sol tarafa. Sol kanat. Artık. Soldaki. Kalmak. Be.sola. Sol. Sola. Sola ait. Sol el. And : Hem... hem de. De. Bir de. -bundan dolay...

Left angle bracket nedir ne demek

Left angle bracket nedir : Sol. Sola ait. Bırakılan. Sol el. Soldaki. Sol kanat. Artık. Kalmak. Sol taraf. Sol tarafa. Angle : Saptırmak. Açı yapmak. Açı oluş...

Left arrow with lower text slot nedir ne demek

Left arrow with lower text slot nedir : Sol el. Sola. Soldaki. Sol tarafa. Sol. Sola ait. Sol taraf. Bırakılan. Kalmak. Be.sola. Arrow : Çıkış yönü oku. Ok işareti. İbre. ...

Left atrium nedir ne demek

Left atrium nedir : Sol. Be.sola. Sola. Sol tarafa. Sola ait. Sol taraf. Bırakılan. Sol el. Sol kanat. Kalmak. Atrium : Biyoloji, veterinerlik alanları...

Left back nedir ne demek

Left back nedir English: My lower left back tooth hurts. Turkish: Benim sol alt arka dişim ağrıyor. English: I'm sure we should've turned left b...

Left behind nedir ne demek

Left behind nedir English: They left behind more than 2,000 dead and wounded. Turkish: Onlar 2.ooo den fazla ölü ve yaralıyı geride bıraktılar. En...

Left brace nedir ne demek

Left brace nedir : Bırakılan. Artık. Sol. Sol el. Sola. Be.sola. Kalmak. Sol tarafa. Sol kanat. Sola ait. Brace : Canlandırmak. Neşelendirmek. Hazırla...

Left brained nedir ne demek

Left brained nedir : Sol tarafa. Sol kanat. Be.sola. Sol taraf. Sol el. Kalmak. Sol. Sola. Sola ait. Bırakılan. Brained : (uyuşturucu yüzünden) kendinde...

Left bundle branch blocks nedir ne demek

Left bundle branch blocks nedir : Artık. Sol el. Kalmak. Sol. Bırakılan. Sol kanat. Sola ait. Sola. Sol tarafa. Soldaki. Bundle : Bohça. Sarmak. Bir yığın. Yığın. Pa...

Left centered nedir ne demek

Left centered nedir : Sola ait. Sol kanat. Kalmak. Sol el. Bırakılan. Sol taraf. Be.sola. Artık. Sol. Sol tarafa. Centered : Öz-güven sahibi. Amaçlı ve d...

Left click nedir ne demek

Left click nedir : Sola ait. Sol taraf. Bırakılan. Sol kanat. Be.sola. Kalmak. Soldaki. Artık. Sol tarafa. Sol. Click : Başarılı olmak. Ses çıkarmak. ...

Left coset nedir ne demek

Left coset nedir : Sol tarafa. Kalmak. Sol taraf. Artık. Sola ait. Bırakılan. Soldaki. Be.sola. Sol. Sol el. Coset : Eşküme. Koset. Bir kümenin verile...

Left distributive property nedir ne demek

Left distributive property nedir : Soldaki. Be.sola. Sol el. Sol tarafa. Sola ait. Sol taraf. Sol kanat. Sol. Kalmak. Artık. Distributive : Tevzii. Üleştirme sıfatı. ...

Left dorsoilial position nedir ne demek

Left dorsoilial position nedir : Soldaki. Be.sola. Bırakılan. Kalmak. Sol tarafa. Sol. Sol kanat. Sola ait. Sola. Sol taraf. Position : Bir dizgide, bir damganın ot...

Left edge nedir ne demek

Left edge nedir : Be.sola. Sol. Sola ait. Sol kanat. Sol tarafa. Soldaki. Sol taraf. Artık. Bırakılan. Kalmak. Edge : Kenar. Eşik (kıyamet veya sorun...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim