Legal nedir Legal; hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Legalleştirme : Legalleştirme...

 
 
 

Legal acumen nedir ne demek

Legal acumen nedir : Kanuna uygun. Adli. Tüzel. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Nizamlı. Legal (kağıt boyutu için). Resmi. Kanuni. Hukuk. Meşr...

Legal adviser nedir ne demek

Legal adviser nedir : Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Nizamlı. Hukuksal. Kanuni. Resmi. Hukuki. Adli. Legal (kağıt boyutu için). Yasaya uygun. ...

Legal advisor to the government nedir ne demek

Legal advisor to the government nedir : Hukuki. Kanuni. Yasaya uygun. Meşru. Tüzel. Yasal. Resmi. Adli. Hukuk. Hukuksal. Advisor : Yol gösterici. Danışman hoca. Akıl hocas...

Legal aid nedir ne demek

Legal aid nedir : Nizamlı. Hukuk. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Resmi. Adli. Hukuki. Legal (kağıt boyutu için). Yasaya uygun. Meşru. Yasa...

Legal asset nedir ne demek

Legal asset nedir : Kanuna uygun. Hukuk. Adli. Hukuksal. Meşru. Nizamlı. Kanuni. Yasaya uygun. Resmi. Tüzel. Asset : Mülk. Beceri. Yararlı. Aktif. Serv...

Legal assistant nedir ne demek

Legal assistant nedir : Adli. Yasal. Tüzel. Hukuksal. Kanuna uygun. Nizamlı. Yasaya uygun. Hukuki. Hukuk. Resmi. Assistant : Yamak. Tezgahtar. Yardımcı ele...

Legal brief nedir ne demek

Legal brief nedir : Hukuki. Yasaya uygun. Kanuna uygun. Yasal. Meşru. Adli. Hukuksal. Tüzel. Nizamlı. Legal (kağıt boyutu için). Brief : Bilgilendirmek...

Legal capacity and guardianship law nedir ne demek

Legal capacity and guardianship law nedir : Hukuki. Tüzel. Adli. Yasal. Resmi. Hukuksal. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Nizamlı. Meşru. Hukuk. Capacity : Yetenek. M...

Legal charges nedir ne demek

Legal charges nedir : Meşru. Hukuksal. Yasaya uygun. Legal (kağıt boyutu için). Resmi. Tüzel. Hukuki. Kanuna uygun. Nizamlı. Hukuk. Charges : Mal ya da h...

Legal column nedir ne demek

Legal column nedir : Kanuni. Yasaya uygun. Legal (kağıt boyutu için). Kanuna uygun. Resmi. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Tüzel. Hukuki. Niza...

Legal competence nedir ne demek

Legal competence nedir : Yasal. Hukuksal. Tüzel. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Legal (kağıt boyutu için). Resmi. Yasaya uygun. Hukuk. Kanuna uyg...

Legal correspondent nedir ne demek

Legal correspondent nedir : Legal (kağıt boyutu için). Tüzel. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Hukuksal. Adli. Kanuni. Yasaya uygun. Yasal. Resmi. Meş...

Legal currency nedir ne demek

Legal currency nedir : Hukuk. Nizamlı. Adli. Yasaya uygun. Hukuksal. Hukuki. Kanuni. Kanuna uygun. Tüzel. Yasal. Currency : Yaygınlık. Para. Satakta sürüm...

Legal dictionary nedir ne demek

Legal dictionary nedir : Legal (kağıt boyutu için). Kanuni. Kanuna uygun. Hukuki. Hukuksal. Meşru. Yasal. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Resmi. N...

Legal dispute nedir ne demek

Legal dispute nedir : Kanuni. Legal (kağıt boyutu için). Meşru. Yasaya uygun. Yasal. Adli. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Nizamlı. Hukuk. Tüze...

Legal documents nedir ne demek

Legal documents nedir : Kanuni. Resmi. Hukuksal. Yasal. Hukuki. Tüzel. Legal (kağıt boyutu için). Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Kanuna uygun. A...

Legal duty nedir ne demek

Legal duty nedir : Nizamlı. Legal (kağıt boyutu için). Hukuki. Tüzel. Kanuna uygun. Yasaya uygun. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yasal. Huk...

Legal effects nedir ne demek

Legal effects nedir : Hukuksal. Hukuki. Resmi. Hukuk. Meşru. Tüzel. Yasaya uygun. Legal (kağıt boyutu için). Nizamlı. Yasal. Effects : Menkul kıymetler. ...

Legal error nedir ne demek

Legal error nedir : Yasal. Hukuk. Kanuni. Hukuki. Meşru. Resmi. Tüzel. Adli. Kanuna uygun. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Error : Yanlışlık....

Legal act nedir ne demek

Legal act nedir English: The lawyer recommended his client to take legal action. Turkish: Avukat müvekkilinin yasal yollara başvurmasını tavsiye...

Legal action nedir ne demek

Legal action nedir English: The lawyer recommended his client to take legal action. Turkish: Avukat müvekkilinin yasal yollara başvurmasını tavsiye...

Legal advice nedir ne demek

Legal advice nedir English: There is an urgent need for good legal advice. Turkish: İyi bir yasal tavsiyeye acil bir ihtiyaç vardır. English: She d...

Legal advisor nedir ne demek

Legal advisor nedir : Hukuksal. Hukuk. Hukuki. Resmi. Adli. Kanuni. Legal (kağıt boyutu için). Tüzel. Yasal. Meşru. Advisor : Danışman öğretmen. Danışman...

Legal age nedir ne demek

Legal age nedir English: The legal age for marriage in Australia is 18. Turkish: Avustralya'da yasal evlilik yaşı 18'dir. : Nizamlı. Kanuni. Huk...

Legal aspect nedir ne demek

Legal aspect nedir : Adli. Kanuni. Nizamlı. Resmi. Yasal. Legal (kağıt boyutu için). Hukuki. Yasaya uygun. Kanuna uygun. Tüzel. Aspect : Açı. Bakı. Görü...

Legal assistance nedir ne demek

Legal assistance nedir : Tüzel. Kanuna uygun. Hukuk. Legal (kağıt boyutu için). Resmi. Kanuni. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Hukuki. Adli. Meşru...

Legal basis nedir ne demek

Legal basis nedir : Hukuksal. Meşru. Yasaya uygun. Hukuk. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yasal. Tüzel. Resmi. Adli. Hukuki. Basis : Tarihsel...

Legal capacity nedir ne demek

Legal capacity nedir : Hukuki. Meşru. Yasaya uygun. Nizamlı. Tüzel. Legal (kağıt boyutu için). Kanuna uygun. Resmi. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanıl...

Legal capital nedir ne demek

Legal capital nedir : Kanuna uygun. Yasaya uygun. Kanuni. Yasal. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Legal (kağıt boyutu için). Meşru. Adli. Resmi....

Legal claim nedir ne demek

Legal claim nedir : Hukuksal. Resmi. Adli. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Hukuk. Yasal. Hukuki. Tüzel. Meşru. Yasaya uygun. Claim : Israr et...

Legal community nedir ne demek

Legal community nedir : Kanuna uygun. Tüzel. Yasaya uygun. Yasal. Meşru. Resmi. Hukuk. Adli. Kanuni. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Community : ...

Legal competency nedir ne demek

Legal competency nedir : Yasaya uygun. Hukuksal. Resmi. Legal (kağıt boyutu için). Adli. Nizamlı. Hukuki. Kanuna uygun. Meşru. Kanuni. Competency : Yetenek....

Legal council nedir ne demek

Legal council nedir : Resmi. Adli. Hukuksal. Tüzel. Yasaya uygun. Kanuni. Legal (kağıt boyutu için). Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yasal. Niz...

Legal deposit nedir ne demek

Legal deposit nedir : Nizamlı. Hukuki. Adli. Resmi. Meşru. Legal (kağıt boyutu için). Yasal. Kanuni. Hukuksal. Kanuna uygun. Deposit : Para yatırmak. Dep...

Legal disability nedir ne demek

Legal disability nedir : Yasaya uygun. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Legal (kağıt boyutu için). Kanuni. Resmi. Kanuna uygun. Meşru. Tüzel. Hukuk...

Legal document nedir ne demek

Legal document nedir : Hukuki. Yasal. Hukuk. Resmi. Kanuna uygun. Tüzel. Legal (kağıt boyutu için). Adli. Kanuni. Hukuksal. Document : Kanıtlamak. Döküman...

Legal domicile nedir ne demek

Legal domicile nedir : Hukuk. Resmi. Hukuksal. Yasal. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Hukuki. Kanuna uygun. Meşru. Adli. Yasaya uygun. Domicile ...

Legal effect nedir ne demek

Legal effect nedir : Meşru. Adli. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Hukuksal. Hukuk. Nizamlı. Yasal. Hukuki. Resmi. Tüzel. Effect : Tesir. Efekt...

Legal entity nedir ne demek

Legal entity nedir : Hukuksal. Kanuni. Hukuk. Kanuna uygun. Nizamlı. Tüzel. Yasal. Hukuki. Legal (kağıt boyutu için). Meşru. Entity : Zat. Mevcudiyet. Ö...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim