Lise nedir Lise; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Lise" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrencileri ortaokuld...

 
 
 

Süper lise nedir ne demek

Süper lise nedir Süper : Belli bir normun üstünde olan. Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün olan. Lise : Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en a...

Liseli nedir Liseli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Lise : Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitiml...

Akşam lisesi nedir ne demek

Akşam lisesi nedir Akşam lisesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenimlerini gündüz sürdüremeyenler ile yaşları öğ...

Erkek lisesi nedir ne demek

Erkek lisesi nedir Erkek lisesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yalnız erkek öğrencilerin okuduğu lise. Erke : Ene...

Ticaret lisesi nedir ne demek

Ticaret lisesi nedir Ticaret lisesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri, genel eğitim ve meslek eğitimiyle, ...

Actualise nedir ne demek

Actualise nedir : Gerçek olmuş. Gerçeğe dönüşmüş. Hayata geçirilmiş. Gerçekleşmiş. Mümkün olmakta gerçeğe dönüşmüş (ayrıca actualized). Gerçekleştiri...

Açilgliserol nedir ne demek

Açilgliserol nedir Teknik terim anlamı: Gliserit. Açil : Bir hidroksilin organik bir asitten uzaklaşması ile oluşan kök, genel formülü RCO olup burada R...

Adverbialise nedir ne demek

Adverbialise nedir : Belirteçleştiren. Bir belirtece şekil vermek (ayrıca adverbialise). Adverbial clause : Sıfatlar ve diğer belirteçleri tamlamak için...

Aglisemi nedir Aglisemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda şekerin bulunmaması. Bulunma : Bulunmak i...

Alise nedir Alise; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Alise isminin anlamı, Alise ne demek: [bkz: Alisa]. Alise ismi; Türkçe kökenli olup bir...

Alkalise nedir : Alkalin. Alkali metal. Baz. Alkali. Alkalik. Alkalisation : Alkalileştirme. (kimya) alkali yapma eylemi (ayrıca alkalization). Alka...

Animalise nedir ne demek

Animalise nedir : Hayvana ait, hayvanla ilgili olan. Animalis. Animalisation : Hayvan şeklinde resmetme. Hayvanlaştırma. Acımasız veya vahşi hale get...

Annualised nedir ne demek

Annualised nedir : Tüm yıl için beklenen veya toplama yakın bir değeri yansıtacak şekilde değer tahmin etmek. Yıllık olarak hesaplanmış olmak (ayrıca ...

Banalise nedir : Banal şey. Banallik. Banal söz. Banallık. Sıradanlık. Bayağı söz. Bayağılık. Adilik. Banality : Banallik. Bayağı söz. Adilik. Bayağ...

Basit trigliserit nedir ne demek

Basit trigliserit nedir Basit trigliserit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Basit triasilgliserol. Trigliserit : G...

Bestialise nedir ne demek

Bestialise nedir : Hayvanlarla cinsel ilişkiye girme. Kabalık. Sapkın mukarenet. Acımasızlık. Hayvanlarla cinsel ilişki. Vahşilik. Canavarlık. Zalimli...

Brutalised nedir ne demek

Brutalised nedir : Zalim olmak. İnsanlıktan çıkarmak. Merhametsizce davranmak. Zalimce davranmak. Kötü davranmak (ayrıca brutalize). Vahşileştirmek. İ...

Cannibalise nedir ne demek

Cannibalise nedir : Bir makinadan diğerini tamir etmek için parçalar almak. İnsan eti yemek. Kullanılmış parça takmak. (işletme) diğer ürün ve şirketle...

Capitalise nedir ne demek

Capitalise nedir : Büyük harfli. Sermayeye dönüştürülmüş (kesintisiz değer). Sermayeleşmiş. Kapitalize edilmiş. Büyüğü (bir harf veya harflerin). Akti...

Açık lise nedir ne demek

Açık lise nedir lise; bir eğitim bilimi terimidir. Düz liselerin anadolu meslek lisesi olmasıyla, merkezi [#sınavda başarı gösteremeyen meslek veya [...

Askeri lise nedir ne demek

Askeri lise nedir Askeri lise; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri harp okullarına hazırlayan, programları...

Teknik lise nedir ne demek

Teknik lise nedir Teknik Lise, ortaöğretim [#mesleki eğitim veren biridir. Orta [#öğretim seviyesindeki diğer liselerden farklı olarak Teknik Liseler i...

Lisenkoizm nedir ne demek

Lisenkoizm nedir Lisenkoizm; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Lysenko (1898-1976) tarafından ileri sürülen ve gen ka...

Akşam ticaret lisesi nedir ne demek

Akşam ticaret lisesi nedir Akşam ticaret lisesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ortaokulu bitirdikten sonra çalışmak zorund...

Kız lisesi nedir ne demek

Kız lisesi nedir Kız lisesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yalnız kız öğrencilerin okuduğu lise. Kız : Dişi çoc...

Acropolises nedir ne demek

Acropolises nedir : [#İç kale. Akropol. Eski yunan kent devletlerinde yüksekte kurulan ve içinde bir saray ile tapınaklar bulunan berkitilmiş yer. Sözc...

Actualised nedir ne demek

Actualised nedir : Sonuçlandırmak. Hayata sokmak. [#Gerçekleştirmek. Yaşama sokmak. Gerçeğe dönüştürmek. Yaşama geçirmek. Gerçekleşmek. Tahakkuk ettir...

Adrenalised nedir ne demek

Adrenalised nedir : Böbrek üstü bezlerinin işlevlerinde azalma veya artma, disadrenalizm, suprarenalizm. Suprarenalizm. Disadrenalizm. Adrenalizm. Hype...

Aerosolise nedir ne demek

Aerosolise nedir : Havaya ince taneli sıvı saçılması. Bir şeyin aerosole dönüşmesi (ayrıca aerosolization). Aeroselleştirme. Aerosolization : Havaya i...

Alcoholise nedir ne demek

Alcoholise nedir : Zehirlenme süreci (ayrıca alcoholization). Alkolizasyon. Alkol katkısı. Alkole dönüştürme süreci. Alcoholism : Alkol bağımlılığı. A...

Aliseydi nedir Aliseydi; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bursa kenti, Mustafakemalpaşa...

Amaryllises nedir ne demek

Amaryllises nedir : Köylü güzeli. Renkli nergis zambağı. Nergiszambağı. Güzelhatun çiçeği. Süvari yıldızı. Şovalye yıldızı. Şeritli süvari yıldızı. Ner...

Annualise nedir ne demek

Annualise nedir : Yıllık esasa indirgenmiş. Yıllık olarak hesaplanmış. Bir yıllık bir süre için hesaplanmış olan (ayrıca annualized). Bir yıllık olar...

Av köpeklerinin hipoglisemi sendromu nedir ne demek

Av köpeklerinin hipoglisemi sendromu nedir Av köpeklerinin hipoglisemi sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Avdan önce aç bırak...

Basit triaçilgliserol nedir ne demek

Basit triaçilgliserol nedir Basit triaçilgliserol; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapısında tek tip yağ asidi içeren...

Başkilise nedir ne demek

Başkilise nedir Başkilise; bir din b. terimidir. kökeni yunanca dilinden gelmektedir. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Mimarlık) Piskoposluk makamı...

Brutalise nedir ne demek

Brutalise nedir : Vahşileştirmek. Zalimce davranmak. İnsanlıktan çıkarmak. İnsanlıktan çıkmaya veya zalim olmasına neden olmak. Zalim olmak. Merhamet...

Canalise nedir alimentarius : Sindirim kanalı. Kanalis alimentaryus. Canalis centralis : Kanalis sentralis. Omuriliğin ortasında boydan boya uzanan ...

Cannibalised nedir ne demek

Cannibalised nedir : Kullanılmış parça takmak. Elzem malzemelerden yoksun bırakmak. Bir makinadan diğerini tamir etmek için parçalar almak. İnsan eti ye...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim